Editör

Editör

Dr. Hasan Ali ÇETİN

(0312) 284 3418 (1355)


YAYIN KURULU

Dr. Zeki ERASLAN (Atatürk Kültür Merkezi Başkan V. - Ankara)

Dr. Adem UZUN (Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yrd. - Ankara)

Prof. Dr. Cemalettin Şahin (Marmara Üniversitesi - İstanbul)

Prof. Dr. Metin KASIM (Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi - Çanakkale)

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN (Ankara Hacı Bayram Üniversitesi - Ankara)

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM (Hacettepe Üniversitesi - Ankara)

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU (Marmara Üniversitesi - İstanbul)

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY (Atatürk Üniversitesi - Erzurum) 

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara)

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü - Ankara)

Dr. Öğr. Üyesi Ebu Bekir Sıddık ŞAHİN (Ankara Üniversitesi - Ankara)


DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Âdem CEYHAN (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Esin KÂHYA (Emekli öğretim üyesi)

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Alâattin KARACA (Muğla Üniversitesi)

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK (TOBB Üniversitesi)

Prof. Dr. Öcal OĞUZ (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet BİRGÜL (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL (Karamanoğlu Mehmetbey Ün.)