Erdem Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1010-867X | e-ISSN 2667-8713 | Period Biannually | Founded: 1985 | Publisher Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | www.akmb.gov.tr


ERDEM Journal of Humanities and Social Sciences
ERDEM, as one of the periodicals of Atatürk Cultural Center Chairmanship, in various fields of social sciences (Literature - Old / New Turkish Literature, Turkish Folk Literature, comparative literature, literary theory and criticism - art history, sociology, philosophy, geography, folklore, cultural studies, literary studies, music, city studies, philosophy of science and history, theater, translation) is a peer-reviewed, academic journal published twice a year in June / Summer and December / Winter. The first issue of ERDEM was published in 1985, its founder Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı. Articles sent through YAYSİS (Publication Tracking System) in accordance with the publication rules of the ERDEM journal are firstly plagiarized and inspected by specialist. The articles are included in the referee process and published after 2 approvals are made by the decision of the Editorial Board of Erdem Journal.
ERDEM has adopted the policy of providing open access. Open access provides useful results for humanity by increasing the speed and area of information dissemination. ERDEM is prepared and published using state resources, does not demand any fees from the authors, and pays royalties to the authors and referees in accordance with the relevant regulation provisions.

• Article submission to ERDEM journal via https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/login. The name of the institution is made by selecting the Atatürk Cultural Center Presidency and the journal name ERDEM.

Erdem, published by Atatürk Culture Centre, is a peer-reviewed international journal that publishes articles on humanities and social sciences. It is published twice a year in June and December. The articles should be in accordance with scientific research criteria, contribute to related fields, and not have been published elsewhere. Symposium papers may be accepted for publication if they are not published before.

Erdem Dergisi

ISSN 1010-867X | e-ISSN 2667-8713 | Period Biannually | Founded: 1985 | Publisher Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | www.akmb.gov.tr
Cover Image


ERDEM Journal of Humanities and Social Sciences
ERDEM, as one of the periodicals of Atatürk Cultural Center Chairmanship, in various fields of social sciences (Literature - Old / New Turkish Literature, Turkish Folk Literature, comparative literature, literary theory and criticism - art history, sociology, philosophy, geography, folklore, cultural studies, literary studies, music, city studies, philosophy of science and history, theater, translation) is a peer-reviewed, academic journal published twice a year in June / Summer and December / Winter. The first issue of ERDEM was published in 1985, its founder Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı. Articles sent through YAYSİS (Publication Tracking System) in accordance with the publication rules of the ERDEM journal are firstly plagiarized and inspected by specialist. The articles are included in the referee process and published after 2 approvals are made by the decision of the Editorial Board of Erdem Journal.
ERDEM has adopted the policy of providing open access. Open access provides useful results for humanity by increasing the speed and area of information dissemination. ERDEM is prepared and published using state resources, does not demand any fees from the authors, and pays royalties to the authors and referees in accordance with the relevant regulation provisions.

• Article submission to ERDEM journal via https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/login. The name of the institution is made by selecting the Atatürk Cultural Center Presidency and the journal name ERDEM.

Erdem, published by Atatürk Culture Centre, is a peer-reviewed international journal that publishes articles on humanities and social sciences. It is published twice a year in June and December. The articles should be in accordance with scientific research criteria, contribute to related fields, and not have been published elsewhere. Symposium papers may be accepted for publication if they are not published before.

Issues
Special Issues
2019
Issue 78 - Jun 26, 2020
 1. SUNUŞ
  Pages 1 - 1
  Adem UZUN
 2. Antik Dönem Tıbbının Müntahab-ı Şifa’da Tezahürü
  Pages 1 - 22
  Babür Mehmet AKARSU , Fuat YÖNDEMLİ , Seda AKARSU
 3. Kısasü’l-Enbiya’da Sayı Sistemleri
  Pages 23 - 60
  Sümeyra ALAN
 4. Ramazan Dikmen'in Hikâyeleri ve Modern Dünyanın Öğütücülüğüne İtiraz
  Pages 61 - 78
  Şükrü Can BALTA
 5. Necip Fazıl’ın ‘Ruh’unda Hakikatin Göstergeleri: Göstergebilim Açısından Bir Şiir Değerlendirmesi
  Pages 79 - 102
  Funda BULUT
 6. Ignácz Kúnos’un Macar Bilimler Akademisi'ne Sunduğu Raporlar ve Türkoloji Çalışmaları
  Pages 103 - 126
  Melek ÇOLAK
 7. Bilim Tarihi Perspektifinden ‘Yedi İklim’ Nazariyesi ve Kültür ve Edebiyatımızdaki Yansımaları
  Pages 127 - 150
  Melike GÖKCAN
 8. Geleneğe Bağlı Yenilikçi Tavrın Kült Bestecisi Cinuçen Tanrıkorur ve Bir Temsili Eser
  Pages 151 - 188
  N. Oya LEVENDOĞLU
 9. Karadeniz Kemençesinin Yunanistan’daki İcra Geleneği
  Pages 189 - 212
  Onur ŞENTÜRK
 10. İlk Osmanlı Ansi̇klopedi̇si̇ Mehmetşah Fenâri̇’ni̇n Unmûzec Eseri̇nde Müzi̇k Bi̇li̇mi̇ Teri̇mleri̇
  Pages 213 - 240
  Recep USLU
 11. Farsça-Türkçe ve Osmanlı Türkçesi Sözlüklerinde Karşılaşılan Çeviri Yazı ve İmla Meseleleri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler
  Pages 241 - 268
  Adem UZUN
 12. Türkçe Dersi ve Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmen Adaylarının Sahip Olması Gereken Erdemler ve Yeterlilikler
  Pages 269 - 288
  Hamza AYDOĞDU
 13. RODOS ADASI’NDAKİ OSMANLI MİMARÎSİYLE İLGİLİ ÜÇ KİTAP
  Pages 289 - 294
  Ömer ÇAKIR
 14. Beyrûnî ve Kitâbü’s-Saydana Fi’t-Tıbb Adlı Eseri
  Pages 295 - 298
  Hasan Ali ÇETİN
 15. Sinan Paşa Maârif-nâme Kitabı Üzerine
  Pages 299 - 302
  Ömer GÖK
Indexes and Platforms