ISSN: 1010-867X
e-ISSN: 2667-8713
Başlangıç: 1985
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Kapak Resmi
       

ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
ERDEM dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından birisi olarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında (Edebiyat -Eski/Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, edebi teori ve eleştiri- sanat tarihi, sosyoloji, felsefe, coğrafya, folklor, kültürel çalışmalar, edebi incelemeler, müzik, şehir çalışmaları, bilim felsefesi ve tarihi, tiyatro, çeviri) bilimsel makaleler yayımlayan, Haziran/Yaz ve Aralık/Kış aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli, uluslararası, akademik bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı 1985 yılında yayımlanmıştır, kurucusu Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’dır. ERDEM dergisi yayın ilkelerine uygun olarak YAYSİS (Yayın Takip Sistemi) üzerinden gönderilen makaleler, öncelikle intihal ve uzman denetiminden geçirilir.
ERDEM dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine ilgili yönetmelik hükümlerine göre telif ödemesi yapar. Makale yönetim sistemi, YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) https://giris.ayk.gov.tr/yaysis adresi üzerinden yönetilmektedir. Sisteme kayıt olan bütün kullanıcılar ilgili kurum için Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını, dergi için de ERDEM'i seçerek makale gönderebilir, bu sistem üzerinden gerekli işlemlerini yürütebilir. Hakem olma isteği başvuru esnasında alınır, sistem yöneticileri tarafından hakemlik için uygun görülenler hakem havuzuna dâhil olurlar. 

2021 - Sayı: 81

Editoryal

1. Sunuş

Araştırma Makalesi

4. Kindî Metafiziğinin Temel Kavramları

Araştırma Makalesi

4. Kahramanmaraş Kentinde Tarihsel Konutlar ve Turizm

Araştırma Makalesi

5. Bir Kent İmgesi Olarak Bafra Nokulu

Kitap İncelemesi

9. Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı - 1 Atatürk ve Bilim

Kitap İncelemesi

10. Arşiv Belgelerine Göre Sultan Ahmed Külliyesi ve İnşâsı

Kitap İncelemesi

11. Fırat Havzası Efsaneleri

14098


14089


14091

14092