Erdem
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1010-867X | e-ISSN 2667-8713 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | www.akmb.gov.tr


ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
ERDEM dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından birisi olarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında (Edebiyat -Eski/Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, edebi teori ve eleştiri- sanat tarihi, sosyoloji, felsefe, coğrafya, folklor, kültürel çalışmalar, edebi incelemeler, müzik, şehir çalışmaları, bilim felsefesi ve tarihi, tiyatro, çeviri) bilimsel makaleler yayımlayan, Haziran/Yaz ve Aralık/Kış aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli, akademik bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı 1985 yılında yayımlanmıştır, kurucusu Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’dır. ERDEM dergisi yayın kurallarına uygun olarak YAYSİS (Yayın Takip Sistemi) üzerinden gönderilen makaleler, öncelikle intihal ve uzman denetiminden geçirilir. Makalelerin hakem sürecine girmesi ve 2 onay aldığı takdirde yayımlanması Erdem Dergisi Yayın Kurulu kararıyla olmaktadır.
Erdem dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim, bilginin yayılma hızını ve alanını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar sağlamaktadır. ERDEM dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine ilgili yönetmelik hükümlerine göre telif ödemesi yapar.

Makale Yönetim Süreci

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bütün bağlı kurumlarının yayın faaliyetleri makale başvurularının alınmasından yayımlanma sürecinin sonuna kadar YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) üzerinden yönetilmektedir. Sisteme https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin adresinden kayıt olan bütün kullanıcılar ilgili kurum için Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını, dergi için de ERDEM’i seçerek makale gönderebilir, bu sistem üzerinden gerekli işlemlerini yürütebilir. Hakem olma isteği başvuru esnasında alınır, sistem yöneticileri tarafından hakemlik için uygun görülenler hakem havuzuna dâhil olurlar. 


Erdem

ISSN 1010-867X | e-ISSN 2667-8713 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | www.akmb.gov.tr
Kapak Resmi


ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
ERDEM dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından birisi olarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında (Edebiyat -Eski/Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, edebi teori ve eleştiri- sanat tarihi, sosyoloji, felsefe, coğrafya, folklor, kültürel çalışmalar, edebi incelemeler, müzik, şehir çalışmaları, bilim felsefesi ve tarihi, tiyatro, çeviri) bilimsel makaleler yayımlayan, Haziran/Yaz ve Aralık/Kış aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli, akademik bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı 1985 yılında yayımlanmıştır, kurucusu Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’dır. ERDEM dergisi yayın kurallarına uygun olarak YAYSİS (Yayın Takip Sistemi) üzerinden gönderilen makaleler, öncelikle intihal ve uzman denetiminden geçirilir. Makalelerin hakem sürecine girmesi ve 2 onay aldığı takdirde yayımlanması Erdem Dergisi Yayın Kurulu kararıyla olmaktadır.
Erdem dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim, bilginin yayılma hızını ve alanını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar sağlamaktadır. ERDEM dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine ilgili yönetmelik hükümlerine göre telif ödemesi yapar.

Makale Yönetim Süreci

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bütün bağlı kurumlarının yayın faaliyetleri makale başvurularının alınmasından yayımlanma sürecinin sonuna kadar YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) üzerinden yönetilmektedir. Sisteme https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin adresinden kayıt olan bütün kullanıcılar ilgili kurum için Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını, dergi için de ERDEM’i seçerek makale gönderebilir, bu sistem üzerinden gerekli işlemlerini yürütebilir. Hakem olma isteği başvuru esnasında alınır, sistem yöneticileri tarafından hakemlik için uygun görülenler hakem havuzuna dâhil olurlar. 


Sayılar
Özel Sayılar
2019
Sayı 78 - 26 Haz 2020
 1. SUNUŞ
  Sayfalar 1 - 1
  Adem UZUN
 2. Antik Dönem Tıbbının Müntahab-ı Şifa’da Tezahürü
  Sayfalar 1 - 22
  Babür Mehmet AKARSU , Fuat YÖNDEMLİ , Seda AKARSU
 3. Kısasü’l-Enbiya’da Sayı Sistemleri
  Sayfalar 23 - 60
  Sümeyra ALAN
 4. Ramazan Dikmen'in Hikâyeleri ve Modern Dünyanın Öğütücülüğüne İtiraz
  Sayfalar 61 - 78
  Şükrü Can BALTA
 5. Necip Fazıl’ın ‘Ruh’unda Hakikatin Göstergeleri: Göstergebilim Açısından Bir Şiir Değerlendirmesi
  Sayfalar 79 - 102
  Funda BULUT
 6. Ignácz Kúnos’un Macar Bilimler Akademisi'ne Sunduğu Raporlar ve Türkoloji Çalışmaları
  Sayfalar 103 - 126
  Melek ÇOLAK
 7. Bilim Tarihi Perspektifinden ‘Yedi İklim’ Nazariyesi ve Kültür ve Edebiyatımızdaki Yansımaları
  Sayfalar 127 - 150
  Melike GÖKCAN
 8. Geleneğe Bağlı Yenilikçi Tavrın Kült Bestecisi Cinuçen Tanrıkorur ve Bir Temsili Eser
  Sayfalar 151 - 188
  N. Oya LEVENDOĞLU
 9. Karadeniz Kemençesinin Yunanistan’daki İcra Geleneği
  Sayfalar 189 - 212
  Onur ŞENTÜRK
 10. İlk Osmanlı Ansi̇klopedi̇si̇ Mehmetşah Fenâri̇’ni̇n Unmûzec Eseri̇nde Müzi̇k Bi̇li̇mi̇ Teri̇mleri̇
  Sayfalar 213 - 240
  Recep USLU
 11. Farsça-Türkçe ve Osmanlı Türkçesi Sözlüklerinde Karşılaşılan Çeviri Yazı ve İmla Meseleleri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler
  Sayfalar 241 - 268
  Adem UZUN
 12. Türkçe Dersi ve Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmen Adaylarının Sahip Olması Gereken Erdemler ve Yeterlilikler
  Sayfalar 269 - 288
  Hamza AYDOĞDU
 13. RODOS ADASI’NDAKİ OSMANLI MİMARÎSİYLE İLGİLİ ÜÇ KİTAP
  Sayfalar 289 - 294
  Ömer ÇAKIR
 14. Beyrûnî ve Kitâbü’s-Saydana Fi’t-Tıbb Adlı Eseri
  Sayfalar 295 - 298
  Hasan Ali ÇETİN
 15. Sinan Paşa Maârif-nâme Kitabı Üzerine
  Sayfalar 299 - 302
  Ömer GÖK
Dizinler