ISSN: 1010-867X
e-ISSN: 2667-8713
Başlangıç: 1985
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Kapak Resmi
       

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli, hakemli, akademik bir yayını olan ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN: 1010-867X e-ISSN: 2667-8713), yayın hayatına 1985 yılında başlamıştır. Kurucusu Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI’dır.
MLA International Bibliography, EBSCOhost, SOBIAD, TR Dizin, İSAM, DAVET, ASI (Advanced Search Index), AYK Dergi Dizini ve Academindex tarafından taranan ERDEM Dergisi, yılda 2 sayı hâlinde Haziran/Yaz - Aralık/Kış aylarında çevrim içi ve basılı şekilde yayımlanmaktadır. Dergide Türkçe, İngilizce ve diğer Türk lehçelerinde hazırlanan araştırma makalesi, sanat ve edebiyat makalesi türlerinde akademik çalışmalar yayımlanır.
ERDEM dergisi köklü bir geleneğe sahiptir; sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yaptığı akademik yayınlar ile tanınır. Bilimsel kalitenin yanı sıra, dergi hem yazarlar hem de okuyucular için kolay ulaşılabilir akademik bilgiyi, yeni sayılarını ve arşivini genel ağ sitesi üzerinden kamuoyuna ücretsiz olarak erişime açmıştır.

Yayın Platformlarımız:
https://erdem.gov.tr

https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem

2022 - Sayı: 83

Editoryal

1. Sunuş

Sanat ve Edebiyat

4. Mehir’in Klasik Türk Şiir Evrenindeki Algısı

Araştırma Makalesi

5. Yaşayan Kültürel Miras: Sermayelendirme ve Değerleme

Bibliyografi

10. İsmail Gelenbevî ve Satranç Risâlesi Üzerine

ERDEM Dergisi TR Dizin, MLA International Bibliography, EBSCOhost, SOBIAD, ASI (Advanced Science Index) İSAM, DAVET, AYK Dergi Dizini ve Academindex tarafından dizinlenmektedir.

ERDEM Journal is indexed by TR Dizin, MLA International Bibliography, EBSCOhost, SOBIAD, ASI (Advanced Science Index) ISAM, DAVET, AYK Journal Index and Academindex.