Erdem
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1010-867X | e-ISSN 2667-8713 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | https://www.erdem.gov.tr


ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
ERDEM dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından birisi olarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında (Edebiyat -Eski/Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, edebi teori ve eleştiri- sanat tarihi, sosyoloji, felsefe, coğrafya, folklor, kültürel çalışmalar, edebi incelemeler, müzik, şehir çalışmaları, bilim felsefesi ve tarihi, tiyatro, çeviri) bilimsel makaleler yayımlayan, Haziran/Yaz ve Aralık/Kış aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli, uluslararası, akademik bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı 1985 yılında yayımlanmıştır, kurucusu Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’dır. ERDEM dergisi yayın ilkelerine uygun olarak YAYSİS (Yayın Takip Sistemi) üzerinden gönderilen makaleler, öncelikle intihal ve uzman denetiminden geçirilir.
ERDEM dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine ilgili yönetmelik hükümlerine göre telif ödemesi yapar. Makale yönetim sistemi, YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin adresi üzerinden yönetilmektedir. Sisteme kayıt olan bütün kullanıcılar ilgili kurum için Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını, dergi için de ERDEM'i seçerek makale gönderebilir, bu sistem üzerinden gerekli işlemlerini yürütebilir. Hakem olma isteği başvuru esnasında alınır, sistem yöneticileri tarafından hakemlik için uygun görülenler hakem havuzuna dâhil olurlar. 

Erdem

ISSN 1010-867X | e-ISSN 2667-8713 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | https://www.erdem.gov.tr
Kapak Resmi


ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
ERDEM dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından birisi olarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında (Edebiyat -Eski/Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, edebi teori ve eleştiri- sanat tarihi, sosyoloji, felsefe, coğrafya, folklor, kültürel çalışmalar, edebi incelemeler, müzik, şehir çalışmaları, bilim felsefesi ve tarihi, tiyatro, çeviri) bilimsel makaleler yayımlayan, Haziran/Yaz ve Aralık/Kış aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli, uluslararası, akademik bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı 1985 yılında yayımlanmıştır, kurucusu Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’dır. ERDEM dergisi yayın ilkelerine uygun olarak YAYSİS (Yayın Takip Sistemi) üzerinden gönderilen makaleler, öncelikle intihal ve uzman denetiminden geçirilir.
ERDEM dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır; yazarlardan ücret talep etmez, yazar ve hakemlerine ilgili yönetmelik hükümlerine göre telif ödemesi yapar. Makale yönetim sistemi, YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin adresi üzerinden yönetilmektedir. Sisteme kayıt olan bütün kullanıcılar ilgili kurum için Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını, dergi için de ERDEM'i seçerek makale gönderebilir, bu sistem üzerinden gerekli işlemlerini yürütebilir. Hakem olma isteği başvuru esnasında alınır, sistem yöneticileri tarafından hakemlik için uygun görülenler hakem havuzuna dâhil olurlar. 

Dizinler