Year 2020, Volume 0 , Issue 78, Pages 299 - 302 2020-06-26

Sinan Paşa Maârif-nâme Kitabı Üzerine

Ömer GÖK [1]


Klasik Türk edebiyatı denince şiirin ve şairin akla geldiği bir ortamda nesir alanında temayüz etmiş; öyle ki güçlü seci üslubu ile yeni bir çığır açmış; Devlet-i Âliye’nin en üst makamlarında bulunmuş; yeri geldiğinde padişahı, vezirleri eleştirmekten imtina etmemiş bir şahsiyet: Sinan Paşa. Daha ziyade Tazarru-nâme adlı eseri ile tanınan Sinan Paşa’nın bir diğer önemli eseri ise Maârif-nâme’dir. Uzun yıllar ilmî neşri bulunmayan Maârif-nâme, 2013 yılında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları arasından çıkmıştır. Günümüzde “hocaların hocası” vasfı yakıştırılan nadir hocalardan olan Mertol Tulum tarafından yayıma hazırlanan Maârif-nâme, “Özlü Sözler ve Öğütler Kitabı” alt başlığıyla okuyucuya sunulmuştur.
Klasik Türk edebiyatı, Sinan Paşa, Maârif-nâme, Tazarru-nâme
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Erdem
Authors

Orcid: 0000-0003-0474-2928
Author: Ömer GÖK (Primary Author)
Institution: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 26, 2020

APA Gök, Ö . (2020). Sinan Paşa Maârif-nâme Kitabı Üzerine . Erdem , 0 (78) , 299-302 . DOI: 10.32704/erdem.749174