Year 2016, Volume 4 , Issue 2, Pages 65 - 71 2016-05-01

Examining the Relationship of Activity Performance, Life Satisfaction and Mental Condition in Patients with Schizophrenia
Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi

Gamze EKİCİ [1] , Zeynep ÇORAKÇI [2] , Yasir ŞAFAK [3]


Purpose: This study was conducted to examine activity performance, life satisfaction, and mental status of patients with schizophrenia. Materials and Method: 45 male and 36 female, 81 patients with schizophrenia in total participated to the study. Activity performances were evaluated using the Canadian Occupational Performance Measure (COPM), and life satisfactions were evaluated using the Satisfaction Life Scale (SWLS). Depression evidence were determined using the Calgary Depression Scale For Schizophrenia (CDSS) and mental and somatic anxiety evidence were determined by using the Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A). Results: Patients’ average ages were recorded as 35.35±11.87 and education years were recorded as 9.43±3,87. Positive correlations were found using CDSS between HAM-A mental (p=0.001, r=0.739) and somatic (p=0.001, r=0.628) evidences. Negative correlations were found between life satisfaction with depression (p=0.001, r=- 0.492) and anxiety mental (p=0.001, r=-0.561) and somatic (p=0.001, r=-0.43) evidences. Differently, there weren’t found any significant relationship between activity performance and life satisfaction, and between anxiety and depression (p>0.05). Conclusion: In light of the data obtained from the study the relationship between life satisfaction and mental state of the individual has been revealed. By the Occupational therapy perspective while the specific programs are planned for the mental state of patients with schizophrenia, taking into account the individual’s life satisfaction will be valuable.Despite these findings, further studies are needed which includes larger samples with individuals with schizophrenia and controlled group
Amaç: Bu çalışma şizofrenili bireylerde aktivite performansı ve tatmin düzeyi, yaşam memnuniyeti, depresyon ve anksiyete bulguları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 45’i erkek ve 36’sı kadın, 81 şizofreni tanılı birey dahil edildi. Aktivite performansları ve tatmin düzeyleri Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ), yaşam memnuniyet düzeyleri ise Yaşam Memnuniyet Anketi (YMA) ile değerlendirildi. Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği (CŞDÖ) ile bireylerin depresyon bulguları, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A) ile ruhsal ve bedensel anksiyete bulguları belirlendi. Sonuçlar: Bireylerin yaş ortalaması 35,35±11,87 yıl, eğitim süresi ortalaması ise 9,43±3,87 yıl olarak kaydedildi. CŞDÖ skoru ile HAM-A ruhsal (p=0,001, r=0,739) ve bedensel bulgular (p=0,001, r=0,628) arasında pozitif yönde korelasyonlar bulundu. Yaşam memnuniyeti ile anksiyetenin ruhsal (p=0,001, r=-0,561) ve bedensel belirtileri (p=0,001, r=-0,43) ayrıca depresyon bulguları (p=0,001, r=-0,92) arasında negatif yönde ilişkiler tespit edildi. Olguların aktivite performansı ve tatmin düzeyleri ile yaşam memnuniyeti, depresyon ve anksiyete bulguları arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Tartışma: Çalışmadan elde edilen veriler ışığında bireyin yaşam memnuniyeti ile ruhsal durum arsındaki ilişki ortaya koyulmuştur. Ergoterapi bakış açısıyla şizofrenili bireylerin ruhsal durumlarına yönelik spesifik programlar planlanırken, bireyin yaşam memnuniyet düzeyinin de dikkate alınması değerli olacaktır. Bu bulgulara rağmen, şizofrenili bireylerin dahil edildiği daha büyük gruplarda ileri kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.
Other ID JA53UH22BT
Journal Section Research Article
Authors

Author: Gamze EKİCİ

Author: Zeynep ÇORAKÇI

Author: Yasir ŞAFAK

Dates

Publication Date : May 1, 2016

Bibtex @ { ered369703, journal = {Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi}, issn = {2147-8945}, eissn = {2667-6095}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {65 - 71}, doi = {}, title = {Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Eki̇ci̇, Gamze and Çorakçı, Zeynep and Şafak, Yasir} }
APA Eki̇ci̇, G , Çorakçı, Z , Şafak, Y . (2016). Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi . Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi , 4 (2) , 65-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ered/issue/33224/369703
MLA Eki̇ci̇, G , Çorakçı, Z , Şafak, Y . "Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi" . Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 4 (2016 ): 65-71 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ered/issue/33224/369703>
Chicago Eki̇ci̇, G , Çorakçı, Z , Şafak, Y . "Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi". Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 4 (2016 ): 65-71
RIS TY - JOUR T1 - Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi AU - Gamze Eki̇ci̇ , Zeynep Çorakçı , Yasir Şafak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 71 VL - 4 IS - 2 SN - 2147-8945-2667-6095 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi %A Gamze Eki̇ci̇ , Zeynep Çorakçı , Yasir Şafak %T Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi %D 2016 %J Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi %P 2147-8945-2667-6095 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Eki̇ci̇, Gamze , Çorakçı, Zeynep , Şafak, Yasir . "Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi". Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 4 / 2 (May 2016): 65-71 .
AMA Eki̇ci̇ G , Çorakçı Z , Şafak Y . Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2016; 4(2): 65-71.
Vancouver Eki̇ci̇ G , Çorakçı Z , Şafak Y . Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2016; 4(2): 65-71.
IEEE G. Eki̇ci̇ , Z. Çorakçı and Y. Şafak , "Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi", Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 65-71, May. 2016