Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2147-8945 | e-ISSN 2667-6095 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Hacettepe University | http://ergoterapidergisi.hacettepe.edu.tr


Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation

ISSN 2147-8945 | e-ISSN 2667-6095 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Hacettepe University | http://ergoterapidergisi.hacettepe.edu.tr
Cover Image


Volume 7 - Issue 2 - Feb 2019
 1. Bakım Veren Bireylere Yönelik Geliştirilen Bireysel Ergoterapi Eğitim Programının Yaşam Kalitesine ve Bakım Veren Yüküne Yönelik Etkinliğinin İncelenmesi
  Pages 71 - 78
  Barkın KÖSE, Esra AKI
 2. Multipl Skleroz Hastalarında Algılanan Yorgunluğun Aktivite-Rol Yeterliliği ile İlişkisi
  Pages 79 - 84
  Serkan PEKÇETİN, Damla Ece IRMAK, Özgü İNAL, Hülya ÖZKAN, Sezgin KEHAYA, Hülya KAYIHAN
 3. Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonu Kullanımı İle Kimlik Gelişimi Arasındaki İlişki
  Pages 85 - 90
  Gökçen AKYÜREK, Sinem KARS, Gonca BUMİN
 4. The co-existence obstructive sleep apnea and physical inactivity in the obesity: Lifestyle change requirement
  Pages 91 - 96
  Esin yalcınkaya Ayaydın, Ersin Saricam
 5. Ergenlerde Anne-Baba Tutumunun Duygu Düzenleme ve İyilik Haline Etkisinin İncelenmesi
  Pages 97 - 104
  Sinem KARS, Özgür BEKTAŞ, Gökçen AKYÜREK
 6. Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinde Zaman Yönetimi Eğitiminin Aktivite Performansına Etkisi
  Pages 105 - 110
  İbrahim Yavuz TATLI, Gamze EKİCİ
 7. Indicators of Adapting Artificial Joint After Total Hip Arthroplasty
  Pages 111 - 116
  Sibel BOZGEYİK, Yusuf TOPAL, Hande GÜNEY-DENİZ, Ömür ÇAĞLAR, Gizem İrem KINIKLI
 8. Ergoterapistlerin Kişiler Arası Modları Kullanımı: Terapötik Modlar
  Pages 117 - 122
  Orkun Tahir ARAN, Ceren DAVUTOĞLU, Ege TEMİZKAN, Sedef ŞAHİN, Sevginar VATAN
Indexes and Platforms