Year 2017, Volume 19 , Issue 2, Pages 271 - 284 2017-08-15

İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Özgür BABAYİĞİT [1] , Bahattin ERKUŞ [2]


İlk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaşılan sorunların saptanması ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bu araştırma, 2015 yılı kasım ve aralık aylarında nitel araştırma yaklaşımından durum çalışması benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma Erzurum ili Pasinler ilçesindeki devlet ilkokullarında yapılmıştır. Araştırmaya ilişkin katılımcı öğretmenlerin seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların en az iki defa birinci sınıf okutmaları temel ölçüt olarak benimsenmiştir. Ayrıca katılımcıların belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılarak 30 sınıf öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. 30 sınıf öğretmeninin okuttuğu 753 ilkokul birinci sınıf öğrencisi gözlemlenmiştir. Gözlemler 60 ders saati sürmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ile gözlem formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına, gözlemler ise gözlem formuna kaydedilmiştir. Görüşme ve gözlem verileri üzerinde betimsel analiz tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin derslerde sıkıldıkları, ailelerin çocuklarına harflerin adlarını öğretme yönünde çaba sarf ettikleri, sınıfların kalabalık olduğu, ailelerin okuma yazmaya geçişte aceleci davrandıkları vb. sorunlar saptanmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara dayalı olarak da şu öneriler getirilmiştir: sınıflardaki öğrenci sayıları 30’u geçmemeli, aileler evde öğrencinin ödevlerini yapmasında ve dersi tekrar etmesinde destek olmalı, öğretmen veli işbirliği sağlanmalı, sınıflar araç-gereç ve teknoloji bakımından donatılmalı, haftada en az bir kez veli görüşmesi yapılmalı, okulöncesi eğitim zorunlu olmalı, sınıflardaki öğrenci sıraları ergonomik özelliğe sahip olmalıdır. 

ilk okuma yazma öğretimi, sorunlar, çözüm önerileri
  • Akman, E., Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32 (1): 1-18. Aktürk, Y., ve Mentiş Taş, A. (2011). İlk okuma-yazma öğretiminde “ses temelli cümle yöntemi”nin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (şanlıurfa/viranşehir örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 27-37. Akyol, H. (2006), Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık. Arı, A. (2004). Yaz tatili öğrenme kaybı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24 (2), 243-258. Baş, Ö. (2006), “Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazıyla okuma yazma öğretiminde alternatif harf sıralaması”, Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Kongresi Gazi Eğitim Fakültesi Bildiri Kitabı, c.1: 215-224, Ankara: Kök Yayıncılık. Başar, M. (2013). 60-66 ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma-yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies. 8 (8), 241-252. Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 164-181. . . . . .
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Author: Özgür BABAYİĞİT

Author: Bahattin ERKUŞ

Dates

Acceptance Date : June 17, 2021
Publication Date : August 15, 2017

Bibtex @other { erziefd334982, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {271 - 284}, doi = {10.17556/erziefd.334982}, title = {İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Babayiğit, Özgür and Erkuş, Bahattin} }
APA Babayiğit, Ö , Erkuş, B . (2017). İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 271-284 . DOI: 10.17556/erziefd.334982
MLA Babayiğit, Ö , Erkuş, B . "İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 271-284 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/31023/334982>
Chicago Babayiğit, Ö , Erkuş, B . "İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 271-284
RIS TY - JOUR T1 - İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri AU - Özgür Babayiğit , Bahattin Erkuş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.334982 DO - 10.17556/erziefd.334982 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 284 VL - 19 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.334982 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.334982 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri %A Özgür Babayiğit , Bahattin Erkuş %T İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.334982 %U 10.17556/erziefd.334982
ISNAD Babayiğit, Özgür , Erkuş, Bahattin . "İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2017): 271-284 . https://doi.org/10.17556/erziefd.334982
AMA Babayiğit Ö , Erkuş B . İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. EUJEF. 2017; 19(2): 271-284.
Vancouver Babayiğit Ö , Erkuş B . İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 19(2): 271-284.
IEEE Ö. Babayiğit and B. Erkuş , "İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 2, pp. 271-284, Aug. 2017, doi:10.17556/erziefd.334982