Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 333 - 347 2020-08-31

Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi

Embiya ÇELİK [1] , Melike ARSLAN [2] , Serkan YILDIRIM [3]


E-kitaplar alternatif sunum yapıları, öğrenme süreçlerine yönelik farklı çoklu ortam bileşenlerini barındırmaları ve öğrenci-içerik iletişimini üst düzeye taşımaları ile uzaktan öğretim faaliyetlerinde sıklıkla kullanılmaya başlayan öğretim materyallerindendir. Bu çalışmanın amacı, açıköğretim öğrencilerinin, e-kitap kullanım sıklığı, amacı, e-kitapları faydalı bulma durumlarının ve e-kitap kullanımlarına yönelik tutumlarının incelenmesidir. Bu çalışma kapsamında tarama yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini Atatürk Ünivertsitesi Açıköğretim Fakültesine kayıtlı 453 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde e-kitap kullanım sıklığını, amacını ve faydalı olma durumunu belirleyen maddeler, ikinci bölümünde ise “E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” maddeleri bulunmaktadır. Verilerin analizinde betimsel ve kestirimsel istatistiki yöntemler uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre açıköğretim öğrencilerinin e-kitap kullanım sıklığının en fazla günlük düzeyde olduğu görülmüştür. Açıköğretim öğrencileri e-kitapları daha çok ders çalışma ve öğrenme amacıyla kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrenciler e-kitapların kitaplara göre daha kolay güncellenebilir olduğunu, erişilebilir olduğunu, her yerde kullanılabilir olduğunu ve genel kullanımının kolay olduğunu belirtmişlerdir. Açıköğretim öğrencilerinin çoğu e-kitapları faydalı bulmadığı ve e-kitap kullanımına yönelik tutumlarının ise kararsız düzeyde olduğu görülmüştür.

E-Kitap, Açıköğretim, Tutum, E-kitap Kullanımı
 • Bulun, M., Gülnar, B., & Güran, M.S. (2004). Eğitimde mobil teknolojiler. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 165-169.
 • Burk, R. (2001). E-book devices and the marketplace: in search of customers. Library hi tech, 19(4), 325-331
 • Çuhadar C. ve Odabaşı, F. (2004). Mobil teknolojilerin eğitimde kullanımı. Uluslararası 2. Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi, Edirne, Türkiye.
 • Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-339.
 • Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (1990). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Publishing Company.
 • Güneş, F., & Susar Kırmızı, F. (2014). E-kitap okumaya yönelik tutum ölçeğinin (EKOT) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(2), 196-212.
 • Huang, Y.M., Liang, T.H, Su, Y.N., & Chen, N.S. (2012). Empowering personalized learning with an interactive e-book learning system for elementary school students. Educational Technology Research and Development, 60(4), 703-722.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları: nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. Çev. Ed. SB DEMİR) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Jung, S-M. ve Lim, K-B. (2009). Leading future education: Development of digital textbooks in Korea, 12th UNESCO-APEID International Conference Quality Innovations for Teaching and Learning, Bangkok, Thailand, 24-26 March 2009.
 • Kinash, S., Brand, J., Mathew, T., & Kordyban, R. (2011). Uncoupling mobility and learning: When one does not guarantee the other. In R. Kwan, C. McNaught, P. Tsang, F.L. Wang & K.C. Li (Eds.), Enhancing learning through technology: Education unplugged: Mobile technologies and web 2.0 (pp. 342-350). Berlin: Springer.
 • Lai, J. Y., & Chang, C. Y. (2011). User attitudes toward dedicated e-book readers for reading: The effects of convenience, compatibility and media richness. Online Information Review, 35(4), 558-580.
 • Lam, P., Lam, S-L. Lam, J., & McNaught, C. (2009). Usability and usefulness of eBooks on PPCs: How students‟ opinions vary over time. Australasian Journal of Educational Technology 25(1), 30–44. Invited republication of Lam,
 • Larson, Eva Lotta Cecilia (2007). “A Case Study Exploring The “New Literacies” During a Fifth-Grade Electronic Reading Workshop”, Dissertation, Kansas State Universtiy,
 • McMillan, H., & J. Schumacher, S. (2006). Research in Education Evidence-Based Inquiry. 6th Edition, Boston : Allyn and Bacon Inc.
 • McKnight, Cliff and James Dearnley. 2003. Electronic book use in a public library. Journal of Librarianship and Information Science, Vol.35, no.4:235-242.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. 2011. Eğitimde FATİH Projesi. (Çevrimiçi:http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6), Erişim Tarihi: 23.02.2012.
 • Moore, M. L. (2009). At your leisure. Assessing ebook reader functionally and interactivity. University College London
 • Noorhidawati, A., & Gibb, F. (2008). Students’ attitudes towards e-books in a Scottish higher education institute: Part 1. Library Review, 57(8), 593-605
 • O’Toole, J.M. ve Absalom, D.J. (2003). The impact of blended learning on student outcomes: Is there room on the horse for two? Journal of Educational Media, 28, 2-3, 179-190.
 • Pattuelli, M.C., Rabina, D.(2010). Forms, effects, function: LIS students' attitudes towards portable e‐book readers. Aslib Proceedings, 62(3), 228-244, https://doi.org/10.1108/00012531011046880
 • Rao, S.S. (2004), “Electronic book technologies: an overview of the present situation”, Library Review, Vol. 53 No. 7, pp. 363-71.
 • Sharples, M., Corlett, D., & Westmancott, O. (2002) The design and implementation of a mobile learning resource. Personal and Ubiquitous Computing, 6, pp. 220-234.
 • Shelburne, W. A. (2009). E-book usage in an academic library: User attitudes and behaviors. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, 33(2-3), 59-72
 • Shiratuddin, N., Landoni, M., Gibb, F., & Hassan, S. (2004). E-book technology and its potential applications in distance education. Journal of Digital information, 3(4).
 • Stone, N. (2008), “The e-reader industry: replacing the book or enhancing the reader experience?”, http://jps.library.utoronto.ca/index.php/fdt/article/viewArticle/4912/1778
 • Vassiliou, M. and Rowley, J. (2008), “Progressing the definition of „E-book‟”, Library Hi TechVidana, Monica. 2003. E-books in public libraries. Libraries and Information Update. Available at http://www.cilip.org.uk/update/issues/mayo3/article4may.html.
 • Yıldırım, G., Karaman, S. Çelik, E. ve Esgice, M. (2011). “E-Kitap Okuyucuların Kullanım Deneyimlerine Yönelik Alanyazın İncelemesi”, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22- 24 September 2011, Fırat University, Elazığ- TURKEY.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6703-8578
Author: Embiya ÇELİK (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5899-2175
Author: Melike ARSLAN

Orcid: 0000-0002-8277-5963
Author: Serkan YILDIRIM

Dates

Acceptance Date : November 8, 2019
Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @research article { erziefd621520, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {333 - 347}, doi = {10.17556/erziefd.621520}, title = {Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çeli̇k, Embiya and Arslan, Melike and Yıldırım, Serkan} }
APA Çeli̇k, E , Arslan, M , Yıldırım, S . (2020). Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 333-347 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/56611/621520
MLA Çeli̇k, E , Arslan, M , Yıldırım, S . "Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 333-347 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/56611/621520>
Chicago Çeli̇k, E , Arslan, M , Yıldırım, S . "Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 333-347
RIS TY - JOUR T1 - Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi AU - Embiya Çeli̇k , Melike Arslan , Serkan Yıldırım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 347 VL - 22 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi %A Embiya Çeli̇k , Melike Arslan , Serkan Yıldırım %T Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Çeli̇k, Embiya , Arslan, Melike , Yıldırım, Serkan . "Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 2 (August 2020): 333-347 .
AMA Çeli̇k E , Arslan M , Yıldırım S . Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi. EUJEF. 2020; 22(2): 333-347.
Vancouver Çeli̇k E , Arslan M , Yıldırım S . Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(2): 333-347.