Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 550 - 572 2020-08-31

Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları

Mustafa İÇEN [1]


19. yüzyılın sonlarında sanayinin gelişmesiyle birlikte kapitalizmin ivme kazanıp, kitle iletişim araçlarını tekeline alarak görünürlük sağlaması gerçekleşmiştir. Kitle iletişim araçlarının yaydığı kültür olan popüler kültür kavramı da kapitalizmin eğlence alanından müzik alanına, giyim alanından sosyal medyaya sanata ve daha pek çok alanda kendine gündem oluşturmuştur. Kolay yayılıp, kolay tüketilip geniş kitlelere hitap etme olanağı bulan popüler kültür ve ürünleri “Carpe Diem” sloganıyla zihinleri işgal etmekte, gençleri sosyal ve siyasi olayları düşünmekten alıkoyarak anı yaşama kültürünü yaygınlaştırmaktadır. Sürekli bir değişimin söz konusu olduğu popüler kültürde çabuk kullanım ve hızlı tüketim temel ilkeler olarak belirlenmektedir. Popüler pazar her an tüketime davet ederek kendi ürünlerine bir değer atfetmekte, bunları kullanmayanları da değersizleştirmektedir. Böylece değerlerin içini boşaltarak zihinleri sürekli hâkimiyeti altında tutmaktadır. Bu bakımdan popüler kültür olgusunun pek çok disiplinle bağlantılı olduğu görülerek disiplinler arası çalışmalarla muhakeme edilmelidir. Dolayısıyla popüler kültür olgusunun eğitim sistemi içerisindeki önemi göz önüne alındığında nesilleri yetiştiren öğretmenlerin üzerindeki yansımaları görmenin de o derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda özellikle gündelik hayatın inşa edilmesindeki rolü boyutunda Sosyal bilgiler dersi ve dolayısıyla Sosyal bilgiler dersi öğretmen adaylarına yansıyan popüler kültür görünümlerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme kullanılarak 20 Sosyal bilgiler öğretmen adayıyla çalışılmıştır. Elde edilen veriler fenomenolojik analize tabi tutularak çözümlenmiştir. Sonuç olarak popüler kültür olgusunun Sosyal bilgiler öğretmen adayları üzerindeki yansımaları alan yazınla tartışılarak sunulmuştur.
Popüler kültür, eğitim, öğretmen adayı, sosyal bilgiler eğitimi
  • Akerlind, S.G. (2002). Principles and practice in phenomenographic research. Proceedings of the International Symposium on Current Issues in Phenomenography. Canberra, Australia.
  • Arık, B. 2009. İnsan ve kültürü bir arada düşünmedikçe popüler kültürü tartişamayiz. içinde Ed: Enderhan Karakoç. Medya ve popüler kültür eleştirel bir yaklaşim. Literatürk: Konya, İstanbul.
  • Booth, S. (1992). Learning to program: A phenomenographic perspective. (Göteborg studies in educational sciences 89). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3289-6097
Author: Mustafa İÇEN (Primary Author)
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : August 14, 2020
Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @research article { erziefd730861, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {550 - 572}, doi = {}, title = {Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları}, key = {cite}, author = {İçen, Mustafa} }
APA İçen, M . (2020). Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 550-572 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/56611/730861
MLA İçen, M . "Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 550-572 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/56611/730861>
Chicago İçen, M . "Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 550-572
RIS TY - JOUR T1 - Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları AU - Mustafa İçen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 550 EP - 572 VL - 22 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları %A Mustafa İçen %T Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD İçen, Mustafa . "Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 2 (August 2020): 550-572 .
AMA İçen M . Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları. EUJEF. 2020; 22(2): 550-572.
Vancouver İçen M . Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(2): 550-572.