Year 2006, Volume 8 , Issue 1, Pages 1 - 11 2006-06-01

The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim.
Xıx. Yüzyılın Sonlarında Sivas Vilayetinde Ermenilerin Faaliyetleri Ve Alınması Düşünülen Tedbirler Ve Mehmet Ali Bin Abdullah Selim’in Layihası.

Hüseyin BULUT [1] , Nurettin BİROL [2]


The reports which were presented to the Ottoman State by the important Statesmen in that period to salve this problem with its spreading especially in Sivas and its surrounding, the exposingof the Armenian Matter in The Ottoman State, and the investigation of the sufficiency on the solution of the Armenian Matter of them.

Osmanlı Devleti’nde Ermeni meselesinin doğuşu, özellikle Sivas çevresindeki yayılışı ile bu meselenin çözümü için devrin ileri gelen devlet adamlarının Osmanlı Hükümetine sundukları raporlar ve raporların Ermeni meselesinin çözümü üzerindeki yeterliliklerinin incelenmesi.
 • Ali Tevfik, (H.1318). Memalik-i Osmaniyye Coğrafyası III, İstanbul .
 • Birol, Nurettin, (1999). Halil Rıfat Paşa Dönemi ve İcraatları, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Malatya.
 • BOA. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Y.PRK.(Yıldız-Perâkende Evrakı) 31/83
 • BOA., Y. Mtv.(Yıldız-Mütenevvî Marûzat Evrakı) 74/14.
 • BOA., İ. Dh. (İrade-Dahiliye) 1310-Ş/42.
 • BOA., (1988). O.B.E. (Osmanlı Belgelerinde Ermeniler) XII, İstanbul.
 • BOA., (1989). O.B.E. XVII, İstanbul
 • BOA., (1991). O.B.E. XXVII, İstanbul.
 • Berlin Kongresi, (H.1298). Matbaayı Amire, Cuinet, Vital, (1892). La Turquie D’asie I, Paris. Darkot, Besim, (1971). “Sivas” İ.A. X, İstanbul. Gürün, Kamuran, (1983). Ermeni Dosyası. Ankara.
 • Karal, Enver Ziya, (1983). Osmanlı Tarihi VIII, Ankara.
 • Kocabaşoğlu, Uygur, (1989). Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğundaki Amerikan Misyoner Okulları, İstanbul .
 • Kodaman, Bayram, (1987). Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politi- kası, Ankara.
 • Küçük, Cevdet, (1984). Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesi,1878-1897,
 • İstanbul.
 • Mahmud Celaleddin Paşa, (1983). Mir’ât-ı Hakikat. (Haz. İsmet Miroğlu), İstan- bul.
 • Osman Nuri,(H.1327). Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı III, İstanbul.
 • Ökte, Ertuğrul Zekai, (1989). Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi-Ermeni Meselesi I,
 • İstanbul.
 • Sami, Şemseddin, (1894-H.1311). Kâmusu’l-Âlâm IV, İstanbul.
 • Şimşir, Bilal (1986).“Tarihte Ermeni Terörü ve Sivas Vilayeti” Uluslar arası Terö- rizm ve Gençlik Sempozyumu Bildirileri (24-26 Nisan 1985), Sivas.
 • Tozlu, Necmettin, (1991). Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar, An- kara.
 • Uras, Esat, (1987). Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul. Yerasimos, Stafenos, (1980). Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye II, İstanbul.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin BULUT

Author: Nurettin BİROL

Dates

Acceptance Date : March 8, 2021
Publication Date : June 1, 2006

Bibtex @ { erziefd80060, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2006}, volume = {8}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim.}, key = {cite}, author = {Bulut, Hüseyin and Birol, Nurettin} }
APA Bulut, H , Birol, N . (2006). The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim. . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6004/80060
MLA Bulut, H , Birol, N . "The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim." . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6004/80060>
Chicago Bulut, H , Birol, N . "The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim.". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim. AU - Hüseyin Bulut , Nurettin Birol Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim. %A Hüseyin Bulut , Nurettin Birol %T The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim. %D 2006 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Bulut, Hüseyin , Birol, Nurettin . "The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim.". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (June 2006): 1-11 .
AMA Bulut H , Birol N . The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim.. EUJEF. 2006; 8(1): 1-11.
Vancouver Bulut H , Birol N . The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim.. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 8(1): 1-11.
IEEE H. Bulut and N. Birol , "The Armenian Activites In The City Of Sivas At The End Of The Xixth Century And The Precautions Being Thought And The Proposed Law Of Mehmet Ali Bin Abdullah Selim.", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 1-11, Jun. 2006