Year 2006, Volume 8 , Issue 1, Pages 37 - 53 2006-06-01

A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Tutumları Üzerine Bir Çalışma

Selami YEŞİLYURT [1]


In this study, first year male and female high students’ attitudes towards the biology assignments have been investigated. For this aim, a Likert type question- naire was administered to the participants. In addition, in total twentyfive students were interviewed. The results were analyzed by using SPSS 12.0 and discussed. The results suggest that assignments given without clear purposes are likely to decrease students’ success while assignment given with clear aims and criteria are likely to increase students’ success. Suggestions were made according to the finding how to improve the effectiveness of assignments at biology courses.

 

Bu çalışmada lisenin birinci sınıfında okuyan erkek ve kız öğrencilerinin biyoloji derslerinde verilen ev ödevlerine karşı tutumları incelenmiştir. Bunun için söz konusu örnekleme Likert tipi sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ayrıca farklı liselerden toplam 25 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Anketin analizi SPSS 12.0 paket programı yardımıyla yapılarak değerlendirilmiştir. Anket sonucunda amaçsızca verilen biyoloji dersine yönelik ev ödevlerinin başarıyı düşürebildiği, belirli kıstaslara ve amaca yönelik verilen biyoloji ödevlerinin ise başarıyı artırabileceği ortaya konmuştur. Bulgular doğrultusunda biyoloji dersi ev ödevlerinin etkinliğini artırabilmek için önerilerde bulunulmuştur.
 • Açıl, M. (2005). Ödevimi Babam Yapsın!!! Available Online.
 • <Http://Www.Egitimplatformu.Net/Yazarlar/Mahmut_Acil/Odevimi_Babam_ Yapsin.Htm> (09.05.2005).
 • Aytuna, H. A. (1963). Orta dereceli okullarda öğretmenlik ve problemleri. Ankara: MEB Basımevi.
 • Bilen, M. (1982). Başarılı öğretim için teknikler. Ankara: Ankara Basın San. ve Kağıtcılık A.Ş.
 • Cruickshank, D. R. (1990). Research that informs teachers and teacher educators.
 • Bloomington, Indiana: Phi Delta Kappa.
 • Dietz, B., Kurth, W. (1960). Wirkungsanalyse verschiedenartiger Hausaufgaben.
 • image
 • Schule und Psychologie, 7,. p.264-275.
 • Doğanay, H. (1984). Liselerde ödevler ve coğrafya ödevleri. Milli Eğitim ve Kültür Dergisi, 28, s. 3-10.
 • Doyle, M. E. and Barber, B.S. (1990). Homework as a learning experiences (3rd.
 • Edition). Washington, D.C: National Education Association.
 • Dworetzky, J. P. (1990). Introduction to child development. Fourth Ed. West Publ.
 • Comp. USA.
 • Ergün, M., Özdaş, A. (1997). Öğretim ilke ve yöntemleri. Kaya Matbaa., İstanbul.
 • Fehrman, P. G., KeithT. Z. and Reimers T.M. (1987). ‘Home influence on school learning: direct and indirect effects of parental involvment on high school grades’. Journal of Educational Research, 80, 330-7.
 • Gün, H. (1995). Eğitim-öğretimde program-öğretmen-ödev üçlüsü. Çağdaş eğitim dergisi, sayı 213, s. 41–43.
 • Gür, H. (2002). Ev Ödevi yapma stillerinin akademik başarıya etkisi, Ulusal Fen Bi- limleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 eylül 2002 ODTÜ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ, Ankara, Available online.
 • <http://www.matder.org.tr/bilim/eoysabe.asp?ID=50> (10.05.2005).
 • Hong, E. (1999). ‘Preffered and actual homework style: a cross cultural examination’
 • Educational Research Journal, 41(3), 251–265.
 • Krapp, J. V. (1988). Teaching research skills: A critical-thinking approach. School Library Media Journal, 34, 5, p.18–27.
 • image
 • Küçükahmet, L. (2004) Öğretimde planlama ve değerlendirme. Baskı no: 15 (Mart), Ankara: Nobel Basımevi.
 • Okan, K. (1989). Liseler ve ortaokullar için ev ödevi hazırlama teknikleri. Ankara: Seçkin Ofset.
 • Okutan, M. (1990). Yeni ödev yönetmeliğinin getirdiği yenilikler nelerdir? Milli Eği- tim Dergisi, Sayı 94 (Şubat), s. 73–77.
 • Önal İ.H. (1995). Ödevlerle Kazandırılan Değerler. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 126 (Ocak-Şubat–Mart), s. 68–69.
 • Smith, J. B. (1989). Library media center programs for middle schools; A cirriculum based approach. Chicago: American Library Assaciation.
 • Tan, Ş. (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Temel, A. (1989) Öğrenci ödevleri bilinçli verilmeli. Çağdaş Eğitim Dergisi, sayı 140 (Ocak), s. 12–14.
 • Yıldırım, A., Doğanay, A., Türkoğlu, A. (2000). Okulda başarı için ders çalışma ve öğrenme yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yücel, S. A. (2004). Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin kimya derslerinde verilen ev ödevlerine karşı tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 24, sayı 1, s. 147–159.
 • Yücel, A.S., Morgil, İ. (2000) Orta öğretim düzeyinde kimya derslerinde ev ödevleri- nin değerlendirilmesine yönelik ön çalışma, IV. Fen bilimleri Eğitimi Kong- resi.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Selami YEŞİLYURT

Dates

Acceptance Date : March 8, 2021
Publication Date : June 1, 2006

Bibtex @ { erziefd80063, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2006}, volume = {8}, pages = {37 - 53}, doi = {}, title = {A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments}, key = {cite}, author = {Yeşilyurt, Selami} }
APA Yeşilyurt, S . (2006). A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 37-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6004/80063
MLA Yeşilyurt, S . "A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 37-53 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6004/80063>
Chicago Yeşilyurt, S . "A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 37-53
RIS TY - JOUR T1 - A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments AU - Selami Yeşilyurt Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 53 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments %A Selami Yeşilyurt %T A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments %D 2006 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Yeşilyurt, Selami . "A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (June 2006): 37-53 .
AMA Yeşilyurt S . A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments. EUJEF. 2006; 8(1): 37-53.
Vancouver Yeşilyurt S . A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 8(1): 37-53.
IEEE S. Yeşilyurt , "A Study On High School Students’ Attitudes Towards Biology Assignments", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 37-53, Jun. 2006