Year 2006, Volume 8 , Issue 1, Pages 69 - 89 2006-06-01

The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research
Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Geçerlik Ve Güvenirlik Sorunsalı

Yener ÖZEN [1] , Fikret GÜLAÇTI [2] , Mehmet KANDEMİR [3]


Educational researchers and teachers discuss the reliability characteristics, who are preparing survey, cognitive scales, emotional scales and psicomotor scales (attitude, capabilitiy interest) etc. And the consistent of the measurement results and the consider validity. İn the exams in addition, it was carried out the usage measurement tools in the educational science in terms of the achievement (presenting) the designed measurement and the validity factors of the measurement tools considering appropriate, apprehension and usage properties. The study contributes from the pure science to the educational science in Educatioanl Faculties in Turkey.
Eğitim Bilimleri araştırmacılarının ve öğretmenlerin araştırma için hazırladıkları; anket, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel ölçekler (yetenek, tutum, ilgi) vb. ile sınav için hazırlanan ölçme araçlarının belli bir özelliğe yönelik birden fazla ölçüm sonuçları arasında tutarlılık gösterip, göstermediğini belirleyebilmek için güvenirlik özellikleri tartışılmıştır. Ayrıca Eğitim Bilimlerinde kullanılan ölçme araçlarının, tasarlanan ölçümlere ulaşma derecesinde; uygunluk, anlamlılık ve faydalılık özelliklerine bakılarak ölçme aracının geçerlik faktörleri bu çalışmada tartışılmıştır. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanma sürecinde alandan eğitim araştırmalarına yönelen çalışmalara bir bakış açısı getirmesi için düzenlenmiştir.
 • Adıgüzel, M. (1985). "Madde Yapısının Test Güvenirliğine ve Geçerliğine Etkisi", (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Agun, K., Inamo, E., & Olcy, E., (2002). “Value domains of Turkish adults and university students students.” Journal of Socual Psychology, 142(3), 333- 353.
 • Albatsh & Abderhanan. (1990). “Value structure of university of Jordan students.”
 • Dirastat, 17(3), 92-136.
 • Alkhaldi, M.A., & Aljabri, I,M. (1998). “The relationship of attitudes to computer utilization: new evidence from a developing nation.” Computers in Human Behavior, 14(1), 23-42.
 • Arıcı, H. (1984). İstatistik: Yöntemler ve Uygulama. Ankara
 • Attoum, A., & Khasawneh, A. (1999). “Value matrix of Al-albaty university students.” Al Manar, 1(1), 3-54 (Arabic Version).
 • Balcı, A. (1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara Beydoğan, Ö. H. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Erzurum.
 • Brosnan, M.,&Lee, W. (1998). “A cross-cultural comparison of gender differences in computer attitudes and anxieties: the United Kingdom and Hon Kong.” Computers in Human Behavior, 14(4), 559-577.
 • Cronbach, Lee. J. (1990). Essentials of Psychological Testing. Fifth edition, Harper Collins Publishers,.
 • Fraenkel, J.R. and Norman E. Wallen., How to Design and Evaluate Research in Education (2 nd Ed) Mc. Grow Hill. Inc., 1993.
 • Francis, L.L., Katz, Y.J., & Jones, S.H. (2000). “The reliabity and validity of the Hebrew version of the computer attitude scale” Computers & Education, 35(2), 329-340
 • Gronlund, N.E. (1976). Measurement and Evaluation Teaching. The Macmillan Cem., New York
 • Güven, Ç. (1990). "Envanter Maddelerinin Analizinde Klasik Test ve Bilgi Kuramı Yöntemlerinin Karşılaştırılması", (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara, Hacettepe Üniversitesi
 • Karasar, N. (1982). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler.
 • Nobel Yayınları, Ankara
 • Mehrens, W. A. and Irvin J. L (1991). Measurement and Evalualion in Education and Psychology. Fourth Edition, New York:Holt, Rinehart ve Winston
 • Öncü, H. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Geliştirilmiş İkinci baskı, An- kara
 • Özçelik, D. A. (1989). Test Hazırlama Kılavuzu. Genişletilmiş ikinci baskı. Anka- ra: ÖSYM Eğitim Yayınları
 • Özgüven, İ. E. (1995). Psikolojik Testler. PDREM yayınları, Ankara, 1994.
 • Robertson, S. I., Calder, J., Fung, P., Jones, A., & O’Shea, T. (1995). “Computer attitudes in an English secondary school.” Computers & Education, 24(2), 73-81.
 • Tekin, H. (1977). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara,
 • Uysal, Ş. (1976). “Sosyal Bilim Arşt. Kullanılan Araçların Geçerlik ve Güvenirliği”,
 • Toplum Bilimlerde Araştırma ve Yöntem, TOBİE, Ankara
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Yener ÖZEN

Author: Fikret GÜLAÇTI

Author: Mehmet KANDEMİR

Dates

Acceptance Date : March 5, 2021
Publication Date : June 1, 2006

Bibtex @ { erziefd80065, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2006}, volume = {8}, pages = {69 - 89}, doi = {}, title = {The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research}, key = {cite}, author = {Özen, Yener and Gülaçtı, Fikret and Kandemir, Mehmet} }
APA Özen, Y , Gülaçtı, F , Kandemir, M . (2006). The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 69-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6004/80065
MLA Özen, Y , Gülaçtı, F , Kandemir, M . "The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 69-89 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6004/80065>
Chicago Özen, Y , Gülaçtı, F , Kandemir, M . "The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 69-89
RIS TY - JOUR T1 - The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research AU - Yener Özen , Fikret Gülaçtı , Mehmet Kandemir Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 89 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research %A Yener Özen , Fikret Gülaçtı , Mehmet Kandemir %T The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research %D 2006 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Özen, Yener , Gülaçtı, Fikret , Kandemir, Mehmet . "The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (June 2006): 69-89 .
AMA Özen Y , Gülaçtı F , Kandemir M . The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research. EUJEF. 2006; 8(1): 69-89.
Vancouver Özen Y , Gülaçtı F , Kandemir M . The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 8(1): 69-89.
IEEE Y. Özen , F. Gülaçtı and M. Kandemir , "The Problem Of Validity And Reliability In Educational Research", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 69-89, Jun. 2006