Year 2006, Volume 8 , Issue 1, Pages 107 - 120 2006-06-01

The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange
Türk Ve Rum Ahalinin Mübâdelesine Dair Oluşturulan Komisyonlardan Muhtelit Mübâdele Komisyonu Ve Faaliyetleri

Ercan ÇELEBİ [1]


 

An agreement between Turkish and Greece goverments were signed on 30 th January, 1923 about “An Agreement and Protocol for the Exchange of Turkish and Greek People”. It was agreed on establishing a mixed committee to carry on the agreement and to solve the disagreements arosen. In this study, the establishment, duty, authority, responsibility and the activity of the mixed committee were explained.

Bilindiği üzere “Türk ve Rum Ahâlinin Mübâdelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol” Türk ve Yunan Hükümetleri’nce 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da imzalanmış, sözleşme ile anlaşmanın uygulanmasını sağlamak ve bundan çıkacak uyuşmazlıkları halletmek için, bir Karma Komisyon’un kurulması kabul edilmiştir. Bu çalışmada, bahse konu komisyonun kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları ile faaliyetlerine dair bilgi verilmiştir.
 • Bükreş Muahedesiyle 1913’te tayin edilen hattı hududun şarkındaki havalide mütemekkin bilcümle Müslümanlardır” (BCA, 272.00.12/40.40.3).
 • Kararlarla ilgili olarak bkz. Mehmet Gönlübol ve Diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası
 • (1919-1973), c. I, Ankara 1983, s. 66.
 • Atina Anlaşması kararları için bkz. Atuner, Mübâdeleye Dair Türkiye ve Yunanistan Arasında, s. 12.
 • Anlaşmanın maddeleri için bkz. Atuner, Mübâdeleye Dair Türkiye ve Yunanistan Ara- sında, s. 25-32.
 • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1990), Ankara 1986, s. 326.
 • Atuner, Mübâdeleye Dair Türkiye ve Yunanistan Arasında, s. 138-160.
 • Vatan, 17 Teşrinievvel 1339.
 • BCA, 030.10.1/123.874.10.
 • Vatan, 3 Teşrinievvel 1339.
 • Hakimiyet-i Milliye, 30 Teşrinisani 1339; Vatan, 30 Teşrinisani 1339; Vakit, 30 Teşrini-
 • sani 1339; Anadolu’da Yenigün, 24 Teşrinievvel 1339.
 • Vakit, 25 Kanunusani 1340.
 • Vatan, 20 Teşrinisani 1339.
 • Vakit, 25 Kanunusani 1340.
 • Vatan, 22 Kanunuevvel 1339.
 • Vakit, 25 Kanunusani 1340.
 • Vatan, 22 Kanunuevvel 1339.
 • Vakit, 25 Kanunusani 1340.
 • Vatan, 23 Haziran 1340.
 • Keskin, 1 Eylül 1340.
 • Cumhuriyet, 17 Teşrinievvel 1340.
 • Düstur, 3. Tertip, c. 15, (ty), s. 85; Atuner, Mübâdeleye Dair Türkiye ve Yunanistan Arasında, s. 34.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Ercan ÇELEBİ

Dates

Acceptance Date : March 5, 2021
Publication Date : June 1, 2006

Bibtex @ { erziefd80067, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2006}, volume = {8}, pages = {107 - 120}, doi = {}, title = {The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange}, key = {cite}, author = {Çelebi, Ercan} }
APA Çelebi, E . (2006). The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 107-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6004/80067
MLA Çelebi, E . "The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 107-120 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6004/80067>
Chicago Çelebi, E . "The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2006 ): 107-120
RIS TY - JOUR T1 - The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange AU - Ercan Çelebi Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 120 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange %A Ercan Çelebi %T The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange %D 2006 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Çelebi, Ercan . "The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (June 2006): 107-120 .
AMA Çelebi E . The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange. EUJEF. 2006; 8(1): 107-120.
Vancouver Çelebi E . The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 8(1): 107-120.
IEEE E. Çelebi , "The Duty And The Mixed Exchange Committee Established For The Application Of The Exchange", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 107-120, Jun. 2006