Year 2013, Volume 15 , Issue 1, Pages 115 - 122 2013-05-21

Education of Gifted Students and BILSEM’s
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ve BİLSEM’ler

Nisa KAYA [1]


The group of gifted individuals who are diagnosed by professionals as having higher mental abilities than their peers, need special education programs according to their interests and abilities to develop these skills. Features that distinguish them from other individuals are advanced level mental ability, special talents in various fields, sensitivity, creativity, and intense motivation. Special education of gifted stu- dents should meet requirements of different features of this group. How do these students need to be given an education is researched and various models are pro- posed. In this study, special education programs and the models used in Turkey for gifted students were examined and evaluated, especially education system in Sci- ence and Art Centers (BİLSEM) which widespread in recent years.
Zihinsel yetenekleri bakımından akranlarından daha yüksek düzeyde performans gösterdiği konunun uzmanları tarafından belirlenmiş olan üstün yetenekliler, bu yeteneklerini geliştirmede, normal eğitim programlarının yetersiz kaldığı, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklılaştırılmış programlara gereksinim duyan bir gruptur. Üstün yeteneklileri diğer bireylerden ayırt eden özellikler; ileri düzeyde zihinsel yetenek, çeşitli alanlarda özel yetenek, duyarlılık, yaratıcılık ve yoğun motivasyondur. Özel veya üstün yetenekli öğrencilerin farklı gelişim özelliklerinden dolayı eğitimlerinin de gereksinimlerine uygun olması gerekir. Bu öğrencilere nasıl bir eğitimin verilmesi gerekliliği araştırılmakta ve çeşitli modeller önerilmektedir. Bu çalışmada özel veya üstün yetenekli çocukların eğitiminde Türkiye'de uygulanan program ve modeller incelenmiş, özellikle son yıllarda yaygınlaşan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)'deki eğitim sistemi değerlendirilmiştir.       
 • Akar, İ. (2010). İlköğretim kademesindeki üstün yetenekli öğrencilerin rehberlik gereksinimlerinin ebeveynlerin ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Akkutay, Ü. (1984). Enderun Mektebi. Ankara: Gazi Üniversitesi Basımevi.
 • Ataman, A. (2003). “Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar” (Ed: A. Ataman).
 • Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. (s. 173-195). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Enç, M. (2005). Üstün beyin gücü. (İkinci Baskı) Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Levent, F. (2011). Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik görüş ve politikaların incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özkan, D. (2009). Yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre bilim ve san- at merkezlerinin örgütsel etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve sanat merkezi uygulamalarının değerlendirilmesi.
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Şenol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Yıldız, H. (2010). Üstün yeteneklilerin eğitiminde bir model olan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEMLER) üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Nisa KAYA

Dates

Acceptance Date : February 27, 2021
Publication Date : May 21, 2013

Bibtex @ { erziefd79706, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2013}, volume = {15}, pages = {115 - 122}, doi = {}, title = {Education of Gifted Students and BILSEM’s}, key = {cite}, author = {Kaya, Nisa} }
APA Kaya, N . (2013). Education of Gifted Students and BILSEM’s . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 115-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/79706
MLA Kaya, N . "Education of Gifted Students and BILSEM’s" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 115-122 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/79706>
Chicago Kaya, N . "Education of Gifted Students and BILSEM’s". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 115-122
RIS TY - JOUR T1 - Education of Gifted Students and BILSEM’s AU - Nisa Kaya Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 122 VL - 15 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Education of Gifted Students and BILSEM’s %A Nisa Kaya %T Education of Gifted Students and BILSEM’s %D 2013 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Nisa . "Education of Gifted Students and BILSEM’s". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (May 2013): 115-122 .
AMA Kaya N . Education of Gifted Students and BILSEM’s. EUJEF. 2013; 15(1): 115-122.
Vancouver Kaya N . Education of Gifted Students and BILSEM’s. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 15(1): 115-122.
IEEE N. Kaya , "Education of Gifted Students and BILSEM’s", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 115-122, May. 2013