Year 2013, Volume 15 , Issue 1, Pages 203 - 214 2013-05-21

The Views of University Students Regarding Social Justice
Sosyal Adalete İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri

Fikret GÜLAÇTI [1] , Sevda ASLAN [2]


In this study, it is aimed to determine the views of university students regarding social justice. The study is a descriptive type of study. The study group consisted of 248 1-4th year students studying at Kırıkkale University Faculty of Education, Fac- ulty of Letters and Science, Faculty of Economics & Administrative Sciences, and Erzincan University Faculty of Education in fall 2011-2012 academic year. In the choice of study group is used convenience sampling. In this study, Students’ Views Regarding Social Justice Form were developed by the researchers in order to deter- mine the views of university students. These forms consisted of four open ended questions related to the students’ views about social justice. The answers given to the four open ended questions in the form were combined and gathered under com- mon headers. Frequency and percentages were calculated about student opinions regarding social justice. University students opinions’ regarding social justice re- vealed that the raising awareness about opinions about social justice, educating and learning justice with regards to legal, treating, fair, equal, valuable, respectful and unprejudiced to everybody, giving the individuals getting society equal right and freedom, not being any social differences between individuals. The findings of this study were discussions and suggestions were made in parallel with the findings.

Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal adalete ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 1.-4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 248 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak üniversite öğrencilerinin sosyal adalet hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Sosyal Adalet Kavramına İlişkin Görüşler Formu kullanılmıştır. Bu form, öğrencilerin bu konudaki görüşlerini belirtmelerine yönelik dört açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Sosyal adalete dair öğrenci görüşlerine ilişkin frekans ve yüzdeler hesaplanmıştır. Sosyal adalete ilişkin üniversite öğrencilerinin görüşleri arasında; insanların sosyal adalet konusunda bilinçlendirilmesi, herkese adil, eşit, değerli, önyargısız ve saygılı davranma, bir toplumu oluşturan bireylerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, bireyler arasında sosyal bir fark olmaması yer almıştır. Araştırma bulguları tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
 • Akalın, G. (1998). İnsan hakları, fırsat eşitliği ve Türkiye. Türkiye’de İnsan Hakları III Sempozyumu, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, Türkiye.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.).
 • New York: Routledge.
 • Gewirtz, S. (2006). Towards a contextualized analysis of social justice in education.
 • Educational Philosophy and Theory, 38(1), 69-81.
 • Guerrero, P. F. G. (1994). Los principios de la justicia social. Cuardernos de Trabajo Social, 7, 87-108.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi-kavramlar, ilkeler, teknikler. On İkinci basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kuzgun, Y. (1995). Rehberlik ve psikolojik danışma. Dördüncü basım. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Polat, S. (2007). Eğitim politikalarının sosyal adalet açısından sonuçları konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şahin, A. E. (2008). A qualitative assessment of the quality of Turkish elementary schools.
 • Eurasian Journal of Educational Research, 30, 117-139.
 • Taştan, M. ve Yılmaz, K. (2008). Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel adalet Ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması [Organizational Citizenship and Organizational Justice Scales’ adaptation to Turkish]. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 33(130), 87-96.
 • Tomul, E. (2009). İlköğretim okullarındaki sosyal adalet uygulamalarına ilişkin yönetici görüşleri [Opinions of administrators on social justice practices in elementary schools]. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 34(152), 126-137.
 • Wallen, N. E. ve Fraenkel, J. R. (2001). Educational research a guide to the process. (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Fikret GÜLAÇTI

Author: Sevda ASLAN

Dates

Acceptance Date : February 27, 2021
Publication Date : May 21, 2013

Bibtex @ { erziefd80157, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2013}, volume = {15}, pages = {203 - 214}, doi = {}, title = {The Views of University Students Regarding Social Justice}, key = {cite}, author = {Gülaçtı, Fikret and Aslan, Sevda} }
APA Gülaçtı, F , Aslan, S . (2013). The Views of University Students Regarding Social Justice . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 203-214 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80157
MLA Gülaçtı, F , Aslan, S . "The Views of University Students Regarding Social Justice" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 203-214 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80157>
Chicago Gülaçtı, F , Aslan, S . "The Views of University Students Regarding Social Justice". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 203-214
RIS TY - JOUR T1 - The Views of University Students Regarding Social Justice AU - Fikret Gülaçtı , Sevda Aslan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 214 VL - 15 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Views of University Students Regarding Social Justice %A Fikret Gülaçtı , Sevda Aslan %T The Views of University Students Regarding Social Justice %D 2013 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Gülaçtı, Fikret , Aslan, Sevda . "The Views of University Students Regarding Social Justice". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (May 2013): 203-214 .
AMA Gülaçtı F , Aslan S . The Views of University Students Regarding Social Justice. EUJEF. 2013; 15(1): 203-214.
Vancouver Gülaçtı F , Aslan S . The Views of University Students Regarding Social Justice. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 15(1): 203-214.
IEEE F. Gülaçtı and S. Aslan , "The Views of University Students Regarding Social Justice", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 203-214, May. 2013