PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİNİ ETKİLEYEN HARMONİKLERİN İNCELENMESİ

Year 2014, Volume 7, Issue 2, 199 - 218, 11.01.2015
https://doi.org/10.18185/eufbed.74640

Abstract

Teknolojinin gelişmesi ile kullanımı artan non-lineer yükler, akım ve gerilimin sinüs formunda bozukluklar meydana getirmiştir. Bunun sonucu olarak sistemdeki yükler, tasarımlarının tam sinüs dalgasına uygun olmaması nedeni ile sorunlar oluşturmuştur. Bu durumun kontrol altına alınabilmesi amacı ile enerji kalitesi tanımı oluşturulmuş ve Uluslararası standartlar getirilerek bu sorunların aşılması amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. Bu sorunun en büyük dezavantajı, olumsuz etkilerin bireysel olmayıp şebeke ile öncelikle komşu tesisleri ve silsile halinde de tüm enerji sistemini etkilemesidir. Bu çalışmada enerji sistemindeki harmoniklerin enerji kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin tespiti yapılarak çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır.

References

 • Adak, S. 2003. Enerji Sistemlerinde Harmonik Yük Akışı Analizi ve Simülasyonu, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Arrillaga, J., Bradley, D.A. and Bodger, P.S. 1985. Power System Harmonics, John Wiley&Sons, Norwich, New York.
 • Boduroğlu, T. 1988. Elektrik Makinaları Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul.
 • Chapman, D. 2001. Güç Kalitesi Uygulama Kılavuzu, Copper Development Association, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. , İstanbul.
 • Demirkol, Ö. 2006. Harmonik İçeren ve Dengesiz Şebekelerde Ölçme ve Kompanzasyon, Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Doggan, E. and Morrison E.R. 1993. Prediction of Harmonic Voltage Distortion When a Nonlinear Loads is Connected to an Already Distorted Supply, IEE Proceedings-C, Vol 140 No.3, pp. 161–166.
 • Dugan, R. Mcgranaghan, M., Santoso, S.and Beaty, W. 2002. Electrical Power Systems Quality, McGraw Hill, New York.
 • Engin, B. 2008. Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Kompanzasyon ve Enerji Kalitesi Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, İstanbul.
 • Filiz, C. 2006. Güç Sistemlerinde Harmonikler ve Filtrelemelerin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Fehr, R. 2004. Harmonics Made Simple, Electrical Construction and Maintenance, Jan2004, Vol. 103, Issue 1, pc8.
 • Gonzalez, D.A. and Mc Call J.C. 1987. Design of Filters to Reduce Harmonic Distribution in Industrial Power Systems, IEEE Transactions on Power Industry Applications Vol. IA-23, No 3: pp. 504-511
 • IEEE Std 519-1992, 1992. IEEE Recommended Practices and Requirements ForHarmonic Control in Electrical Power Systems, IEEE, ABD.
 • Lemerand, C. J. 1998. Harmonic Distortion: Definitions and Countermeasures, Electrical Construction and Maintenance, May1998, Vol. 97, Issue 5, p56.
 • Mazumdar, J. 2006. System And Method For Determining Harmonic Contributions From Nonlinear Loads In Power Systems, Thesis of doctor of Philosophy, Georgia Institute of Technology, Georgia.
 • Kocatepe, C., Uzunoğlu, M., Yumurtacı, R., Karakaş A.ve Arıkan, O. 2003. Elektrik Tesislerinde Harmonikler, Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • Rashid, M.H. 1993. Power Electronics, Prentice Hall, New Jersey.
 • Sundberg, Y. 1980. The Arc Furnace as a Load on the Network, ASEA Journal, Vol.49: pp.75-87.
 • Şenyurt, Ö. 2005. Elektrik Tesislerinde Harmonikler, Yüksek Lisans Semineri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • West, K. 2002. Güç Kalitesi Uygulama Kılavuzu, Copper Development Association, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. , İstanbul.

-

Year 2014, Volume 7, Issue 2, 199 - 218, 11.01.2015
https://doi.org/10.18185/eufbed.74640

Abstract

Non-linear loads that increasing use of with the development of technology, caused disorders in the sinusoidal form of current and voltage signals. As a result the system isn’t designed in accordance with the perfect sine wave, cause some problems. Because of controlling this situation, quality of energy meaning is created and international standards are taken for overcoming these problems by the help of beginning new studies. The most important disadvantage of this problem, negative effects doesn’t local, rather impress before neighbor systems then all energy network. In this research, was aimed that determine energy quality problems and analyze especially harmonic effects and suggest solutions

References

 • Adak, S. 2003. Enerji Sistemlerinde Harmonik Yük Akışı Analizi ve Simülasyonu, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Arrillaga, J., Bradley, D.A. and Bodger, P.S. 1985. Power System Harmonics, John Wiley&Sons, Norwich, New York.
 • Boduroğlu, T. 1988. Elektrik Makinaları Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul.
 • Chapman, D. 2001. Güç Kalitesi Uygulama Kılavuzu, Copper Development Association, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. , İstanbul.
 • Demirkol, Ö. 2006. Harmonik İçeren ve Dengesiz Şebekelerde Ölçme ve Kompanzasyon, Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Doggan, E. and Morrison E.R. 1993. Prediction of Harmonic Voltage Distortion When a Nonlinear Loads is Connected to an Already Distorted Supply, IEE Proceedings-C, Vol 140 No.3, pp. 161–166.
 • Dugan, R. Mcgranaghan, M., Santoso, S.and Beaty, W. 2002. Electrical Power Systems Quality, McGraw Hill, New York.
 • Engin, B. 2008. Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Kompanzasyon ve Enerji Kalitesi Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, İstanbul.
 • Filiz, C. 2006. Güç Sistemlerinde Harmonikler ve Filtrelemelerin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Fehr, R. 2004. Harmonics Made Simple, Electrical Construction and Maintenance, Jan2004, Vol. 103, Issue 1, pc8.
 • Gonzalez, D.A. and Mc Call J.C. 1987. Design of Filters to Reduce Harmonic Distribution in Industrial Power Systems, IEEE Transactions on Power Industry Applications Vol. IA-23, No 3: pp. 504-511
 • IEEE Std 519-1992, 1992. IEEE Recommended Practices and Requirements ForHarmonic Control in Electrical Power Systems, IEEE, ABD.
 • Lemerand, C. J. 1998. Harmonic Distortion: Definitions and Countermeasures, Electrical Construction and Maintenance, May1998, Vol. 97, Issue 5, p56.
 • Mazumdar, J. 2006. System And Method For Determining Harmonic Contributions From Nonlinear Loads In Power Systems, Thesis of doctor of Philosophy, Georgia Institute of Technology, Georgia.
 • Kocatepe, C., Uzunoğlu, M., Yumurtacı, R., Karakaş A.ve Arıkan, O. 2003. Elektrik Tesislerinde Harmonikler, Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • Rashid, M.H. 1993. Power Electronics, Prentice Hall, New Jersey.
 • Sundberg, Y. 1980. The Arc Furnace as a Load on the Network, ASEA Journal, Vol.49: pp.75-87.
 • Şenyurt, Ö. 2005. Elektrik Tesislerinde Harmonikler, Yüksek Lisans Semineri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • West, K. 2002. Güç Kalitesi Uygulama Kılavuzu, Copper Development Association, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. , İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mustafa ŞAHİN

Publication Date January 11, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Şahin, M. (2015). GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİNİ ETKİLEYEN HARMONİKLERİN İNCELENMESİ . Erzincan University Journal of Science and Technology , 7 (2) , 199-218 . DOI: 10.18185/eufbed.74640