PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

YARI ENDİREKT AYDINLATMA TÜRÜ VE İÇ MEKÂN RENGİ İLİŞKİSİNİN BİNA ENERJİ TÜKETİMİ VE ERGONOMİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2015, Volume 8, Issue 2, 148 - 165, 16.12.2015
https://doi.org/10.18185/eufbed.23595

Abstract

Bu çalışmada, iç mekân aydınlatmasında yarı endirekt aydınlatma türü için duvar rengi seçiminin aydınlatma ekonomisi ve aydınlatma ergonomisi ile ilişkisinden bahsedilmiştir. Çalışma için örnek iki ortam seçilmiş ve tüm fiziksel ortam koşulları aynı kalmak şartıyla sadece ortamın duvar renkleri değiştirilmiştir. Duvar şampanya rengi,  krem rengi, bej rengi olarak boyanmış ve bu renkler için ayrı ayrı ortam içerisinde yerden 90 cm sabit yükseklikte birçok noktada aydınlık düzeyi ölçümleri yapılmıştır. Ölçülen bu değerler bir kâğıt üzerine matris şeklinde kaydedilmiştir. Daha sonra, bu renkler için kaydedilen değerler MATLAB ortamında üç boyutlu olarak modellenip karşılaştırılmıştır. Böylece bir aydınlatma sisteminin tasarımı aşamasında yarı endirekt aydınlatma türü için seçilen mekân renginin aydınlatma elemanlarının gereksinim duyduğu enerji talebindeki azalmaları da beraberinde getirdiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada, iç mekân rengi ve yarı direkt aydınlatma türü için aydınlık düzeyi dağılımı ilişkisi, yapılan ölçümlerle sayısal olarak karşılaştırılmış ve renk seçiminin hem ekonomiklik hem de kullanım açısından aydınlatma sistemlerine olumlu katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Year 2015, Volume 8, Issue 2, 148 - 165, 16.12.2015
https://doi.org/10.18185/eufbed.23595

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mustafa ŞAHİN


Yüksel OĞUZ This is me


Fuat BÜYÜKTÜMTÜRK This is me


Elif ŞAHİN This is me

Publication Date December 16, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Şahin, M. , Oğuz, Y. , Büyüktümtürk, F. & Şahin, E. (2015). YARI ENDİREKT AYDINLATMA TÜRÜ VE İÇ MEKÂN RENGİ İLİŞKİSİNİN BİNA ENERJİ TÜKETİMİ VE ERGONOMİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ . Erzincan University Journal of Science and Technology , 8 (2) , 148-165 . DOI: 10.18185/eufbed.23595