Year 2020, Volume 11 , Issue 2, Pages 73 - 96 2020-07-01

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ

Ayşen KORUKOĞLU [1]


Bu çalışmada 2011- 2019 dönemi SMMM ve YMM odalarından TÜRMOB’a gönderilen disiplin dosyaları hakkında Birlik Disiplin Kurulu’nca alınan kararlar incelenmiştir. Söz konusu yıllara ait Birlik Disiplin Kurulu faaliyet raporlarından elde edilen veriler, dosya sayıları ve alınan kararlar açısından Ki-kare bağımsızlık testleri de gerçekleştirilerek analiz edilmiş, yıl ve il odaları bazında dağılımları yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarından SMMM odaları için alınan kararlarda, kınama, kovuşturma açılmaması, uyarma ve diğer kararlarının öne çıkan kararlar olduğu, ceza verilmesine yer olmadığı kararının son sırada yer aldığı görülmüştür. Ayrıca YMM odaları için alınan kararlarda ise özellikle kovuşturma açılmaması kararının öne çıkan karar olduğu, geçici men-6 ay kararının son sırada yer aldığı ve meslekten men kararının alınmadığı saptanmıştır.
Meslek Mensubu, Disiplin Cezaları, TÜRMOB, Birlik Disiplin Kurulu Kararları
 • Banar, K. ve Aslan, Ü. (2009). Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezaları Üzerine Bir Araştırma (2000-2008 Dönemi), Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 44, 91-110.
 • Bédard, J. (2001). The Disciplinary Process of the Accounting Profession: Protecting the Public or the Profession? The Québec Experience, Journal of Accounting and Public Policy, 20, 399-437.
 • Canning, M.& O'Dwyer, B. (2001). Professional Accounting Bodies' Disciplinary Procedures: Accountable, Transparent and in the Public Interest?, European Accounting Review, 10 (4), 725–749.
 • Dursun, G.D. (2019). Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Cinsiyet ve Mesleki Unvan Açısından Analizi: 2008-2017 Dönemi, Maliye ve Finans Yazıları, (111), 387-402.
 • Ekergil, V. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Etı̇k-Dı̇sı̇plı̇n İlişkisi ve Disiplin Cezası Analı̇zı̇ 1993-2015, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 22, 363-402.
 • Ekergil, V., Çavuş, G. ve Kodalak, E. (2016). Türkiye’de TÜRMOB ile Birleşik Krallık ACCA’da Muhasebe Meslek Mensuplarının Disiplin Süreci ve İki Birlik Arasındaki Disiplin Sürecinin Karşılaştırılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (3), 107-137.
 • Ekergil, V. (2017). İstanbul SMMM Odasında Kayıtlı Muhasebe Meslek Mensuplarına Verilen Disiplin Cezalarının Suç Dağılımı Ve Analizi: 2008-2015, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.9, Sayı.18, 328-352.
 • Garmilis, G. & Stokes, L. (2007). Convergence of the Disciplinary Processes of Accounting Organizations? A Comparison Between the United States and France” Annual Congress of the American Accounting Association, Chicago, United States. AAA, 1-25.
 • Gül, H. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Kayıtlı Olunan Oda, Unvan ve Cinsiyet Açısından Değişimi: 2001-2015 Dönemi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.3, Sayı:3, 44-62.
 • Karabınar, S. ve Çevik, Z. (2018). Bir Muhasebe Meslek Odasında 2008-2013 Yıllarında Verilen Disiplin Cezalarının Yapısal Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:77, 69-90
 • Leonard, V. M., Belanger, C. H. & Wardley, L. J. (2016). Examining the Ethical Behavior of Ontario Chartered Accountants: A Longitudinal Review of the Disciplinary Process, Accounting Perspectives, Vol: 15, No: 3, 169-199.
 • O’Dwyer, B.&Canning, M. (2008) On Professional Accounting Body Complaints Procedures, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 21 No. 5, 645-670.
 • Yaşar, A. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Kurallara Duyarlılığının Cinsiyet Yönünden Karşılaştırılması: 2001-2015 Disiplin Cezaları Yönünden Bir İnceleme, Journal of Human Sciences, 13 (2), 3413-3428.
 • 2011-2019 Yılları TÜRMOB Disiplin Kurulu Faaliyet Raporları (https://www.turmob.org.tr/FaaliyetRaporlari/disiplin-kurulu)
 • 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 13 Haziran 1989 tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazete
 • 5786 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 26 Temmuz 2008 tarih ve 26948 Sayılı Resmi Gazete.
 • Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği: 31 Ekim 2000 tarih ve 24216 Sayılı Resmi Gazete.
 • Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 27 Eylül 2007 tarih ve 26656 Sayılı Resmi Gazete.
 • Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 04 Ağustos 2015 tarih ve 29435 Sayılı Resmi Gazete.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8083-1995
Author: Ayşen KORUKOĞLU (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2020

Bibtex @research article { esam706615, journal = {Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi}, issn = {1309-887X}, eissn = {2149-0465}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {73 - 96}, doi = {10.18354/esam.706615}, title = {TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Korukoğlu, Ayşen} }
APA Korukoğlu, A . (2020). TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 11 (2) , 73-96 . DOI: 10.18354/esam.706615
MLA Korukoğlu, A . "TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ" . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 11 (2020 ): 73-96 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esam/issue/55189/706615>
Chicago Korukoğlu, A . "TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 11 (2020 ): 73-96
RIS TY - JOUR T1 - TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ AU - Ayşen Korukoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18354/esam.706615 DO - 10.18354/esam.706615 T2 - Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 96 VL - 11 IS - 2 SN - 1309-887X-2149-0465 M3 - doi: 10.18354/esam.706615 UR - https://doi.org/10.18354/esam.706615 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ %A Ayşen Korukoğlu %T TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ %D 2020 %J Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi %P 1309-887X-2149-0465 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18354/esam.706615 %U 10.18354/esam.706615
ISNAD Korukoğlu, Ayşen . "TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 11 / 2 (July 2020): 73-96 . https://doi.org/10.18354/esam.706615
AMA Korukoğlu A . TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ. ESAM. 2020; 11(2): 73-96.
Vancouver Korukoğlu A . TÜRMOB DİSİPLİN KURULU’NCA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: 2011-2019 DÖNEMİ. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2020; 11(2): 73-96.