Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

PEYZAJ MİMARLIĞINDA TEMEL TASARIM DERSİNİN ÖĞRENME VE YARATICILIK SÜRECİNE ETKİLERİ

Year 2017, Volume 16, Issue 64-Ek Sayı, 1450 - 1460, 01.12.2017
https://doi.org/10.17755/esosder.298092

Abstract

Temel Tasarım, tasarımla uğraşan bütün disiplinler için özgün, önemli ve zorunlu bir derstir. Bu ders sürecinde öğrenciler, alanlarına dair temel kavramları öğrenirken tasarım öğe ve ilkelerini uygulamalı çalışmalarla kavrarlar. Tasarım bir çeşit sorun çözme eylemi olarak ele alındığında, Temel Tasarım dersi bu eylemin en temel aracı olan yaratıcı düşünmeyi öğrencilere öğretmektedir. Gerçeği ve verilen sorunu analiz etmek, kavramsal olarak parçalarına ayırmak, fikir üretmek ve somut yaratıcı bir sonuca varabilmek Temel Tasarım dersinin içeriğini oluşturur.

Tasarım eğitimcilerinin özgün yöntemler aracılığıyla bilgi üretmeleri ve bu yöntemleri tüm tasarım eğitimcileriyle paylaşmaları gerekmektedir. Bu çalışmada da soyuttan yaratıcı somut ürüne varan yaratıcı bir tasarlama yönteminin ve öğrenime etkilerinin paylaşımı amaçlanmaktadır. Peyzaj Mimarlığı eğitiminde 1. Sınıfta verilen Temel Tasarım dersinin soyut kavramlardan, somut mekânsal kurguya varan süreci incelenerek, bu sürecin eğitime katkıları ortaya konmuştur. Bu bağlamda çalışmanın ilk aşamasında; Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj mimarlığı Bölümü Temel Tasarım Dersinde öğrencilerin dönem içi ve final çalışmaları örneklendirilerek incelenmiştir.  

İkinci aşamada ise anket çalışması yapılarak; öğrencilerin bu dersi ne kadar öğretici ve ne kadar yaratıcı buldukları araştırılmıştır. Böylece temel tasarım dersinin süreci incelenmiş ve yaratıcılık ile öğrenmeye etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Sonuçta öğrencilerin temel tasarım sürecini öğretici ve yaratıcı bir süreç olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin; bu derste tasarımcı kimliklerini geliştirdikleri de çalışmanın sonuçlarındandır.

References

 • Alexander, C. (1964). Notes on the synthesis of form. Harvard University Press, Oxford.
 • Asimow, A. (1962). Introduction to design. Prentie-Hall, New York.
 • Aydınlı, S. (1996). An approach to architectural education based on hermeneutical understanding. ACTA Politechnica Scandinavia, Ci 105, 97-101.
 • Bayazıt, N. (1994). Endüstri ürünlerinde ve mimarlıkta tasarlama metotlarına giriş. Literatür Yayıncılık, İstanbul, Türkiye.
 • Best, G. (1969). Method and ıntention in architectural design, design methods in architecture. Lund Humphries.
 • Cross, N. (1999). Design research: a disciplined conversation. Design Issues, 15 (2), 5-10.
 • Çubukçu, E. ve Gökçen Dündar, Ş. (2007). Can creativity be taught? An empirical study on benefits of visual analogy in basic design education. ITU AZ, 4 (2), 67-80.
 • Denel, B. (1998). Temel tasarım ve denetim. In N. Teymur & T.A. Dural (Eds.), Temel tasarım/temel eğitim (pp. 29-34). Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Year 2017, Volume 16, Issue 64-Ek Sayı, 1450 - 1460, 01.12.2017
https://doi.org/10.17755/esosder.298092

Abstract

References

 • Alexander, C. (1964). Notes on the synthesis of form. Harvard University Press, Oxford.
 • Asimow, A. (1962). Introduction to design. Prentie-Hall, New York.
 • Aydınlı, S. (1996). An approach to architectural education based on hermeneutical understanding. ACTA Politechnica Scandinavia, Ci 105, 97-101.
 • Bayazıt, N. (1994). Endüstri ürünlerinde ve mimarlıkta tasarlama metotlarına giriş. Literatür Yayıncılık, İstanbul, Türkiye.
 • Best, G. (1969). Method and ıntention in architectural design, design methods in architecture. Lund Humphries.
 • Cross, N. (1999). Design research: a disciplined conversation. Design Issues, 15 (2), 5-10.
 • Çubukçu, E. ve Gökçen Dündar, Ş. (2007). Can creativity be taught? An empirical study on benefits of visual analogy in basic design education. ITU AZ, 4 (2), 67-80.
 • Denel, B. (1998). Temel tasarım ve denetim. In N. Teymur & T.A. Dural (Eds.), Temel tasarım/temel eğitim (pp. 29-34). Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Details

Subjects Social
Published Date Aralık2017
Journal Section Articles
Authors

Tugba DÜZENLİ>
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0001-6957-3921
Türkiye


Elif Merve ALPAK>
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ


Doruk Görkem ÖZKAN>
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-0127-0948

Publication Date December 1, 2017
Application Date March 15, 2017
Acceptance Date July 21, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 16, Issue 64-Ek Sayı

Cite

APA Düzenli, T. , Alpak, E. M. & Özkan, D. G. (2017). PEYZAJ MİMARLIĞINDA TEMEL TASARIM DERSİNİN ÖĞRENME VE YARATICILIK SÜRECİNE ETKİLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt 16, Sayı 64-Ek Sayı , 1450-1460 . DOI: 10.17755/esosder.298092

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.