Year 2018, Volume 17 , Issue 65, Pages 50 - 61 2018-01-11

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ

Süleyman Çağrı GÜZEL [1]


Soğuk Savaş süreci boyunca ve sonrasında ABD’nin Ortadoğu’daki en önemli hedefleri İsrail’in güvenliğini sağlamak ile birlikte dünya enerji kaynaklarının büyük bölümünü barındıran bu bölgedeki etkinliğini sürdürmek olmuştur. Bu bağlamda İran’da 1979 yılında halk desteğiyle gerçekleştirilen devrimin, ABD’nin Ortadoğu’daki çıkarları açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığı su götürmez bir gerçektir. Devrimle birlikte ABD Ortadoğu’daki en önemli müttefiklerinden birisi olan İran’ı kaybetmiş, İsrail’in ve petrol bölgesinin güvenliği tehlikeye girmiştir. Ayrıca siyasal İslam güçlenmiş ve Ortadoğu’daki antiemperyalist İslami söylem tahkim edilmiştir. Bu çalışmada İran İslam Devrimi’nin ABD’nin Ortadoğu politikalarına etkisi incelenecektir.

İran İslam Devrimi, ABD’nin Ortadoğu politikası, siyasal İslam, enerji güvenliği
 • ALTUNIŞIK, Meliha, Ortadoğu ve ABD: Yeni Bir Döneme Girilirken, Ortadoğu Etütleri, Temmuz 2009, Cilt 1., Sayı. 1. ss. 69-81.
 • ARI, Tayyar; Irak, İran ve ABD: Önleyici Savaş, Petrol ve Hegemonya, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004.
 • BEN-BEIR, Alon, Negotioating Strategy to Prevent a Nuclear Iran, International Journal on World Peace, Vol. 26, No. 1, 2009, pp. 69-89.
 • CONGRESSIONAL DIGEST, November, Vol. 94, No. 9, 2015.
 • ÇELİKKANAT, Ersin, 11 Eylül Sonrası ABD İran İlişkileri ve Siyasi Boyutta Türkiye’ye Etkileri, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Sayı. 6, 2007. ss. 123-152.
 • DALACOURA, Katerina, “US Foreign Policy and Democracy Promotion in the Middle East: Theoretical Perspectives and Policy Recommendations”, Ortadoğu Etütleri, Vol. 2, No. 3, 2010, ss. 57-76.
 • GÜNDOĞAN, Ünal, Geçmişten Bugüne İran İslam Devrimi: Genel Değerlendirme, Ortadoğu Analiz, Cilt. 3, Sayı. 29, 2011, s. 93-99.
 • GÜNDOĞAN, Ünal, İran İslam Devrimi’nin Ortadoğu Dengelerine Etkisi, Ortadoğu Analiz, Cilt. 3, Sayı. 30, 2011, s. 68.Ünal GÜNDOĞAN, 2011, ss. 67-73.
 • KURT, Selim, “Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Ortadoğu Politikası”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl. 7, Sayı. 19, 2014. ss. 167-196.
 • ÖZCAN, Nihat Ali, İran Sorununun Geleceği, Senaryolar, Bölgesel Etkiler ve Türkiye’ye Öneriler, Tepav Ortadoğu Çalışmaları I, Haziran 2006.
 • SANDER, Oral, Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitabevi, Ankara, 2013.
 • SARI, İsmail, 1979 Devrimi Sonrası İran’ın Rejim Paradigması ve Dış Politika Yönelimleri, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 1, 2015, ss. 95-135.
 • SELAMOĞLU, Ayfer, ABD’nin Büyük Ortadoğu Politikası ve Küresel Yansımaları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007.
 • SİNKAYA, Bayram, Devrimci Ordu ve Siyaset: İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Örneği, Ortadoğu Etütleri, Cilt. 3, Sayı. 1, 2011, ss. 123-155. TAFLIOĞLU, M. Serkan, Humeyni İran İslam Devrimi: Şah Nasıl Mat Oldu?, Kripto Kitaplar, Ankara, 2010.
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman Çağrı GÜZEL
Institution: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 1, 2017
Acceptance Date : November 30, 2017
Publication Date : January 11, 2018

Bibtex @research article { esosder332110, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {50 - 61}, doi = {10.17755/esosder.332110}, title = {1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {GÜZEL, Süleyman Çağrı} }
APA GÜZEL, S . (2018). 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (65) , 50-61 . DOI: 10.17755/esosder.332110
MLA GÜZEL, S . "1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018 ): 50-61 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/33255/332110>
Chicago GÜZEL, S . "1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018 ): 50-61
RIS TY - JOUR T1 - 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ AU - Süleyman Çağrı GÜZEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.332110 DO - 10.17755/esosder.332110 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 61 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.332110 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.332110 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ %A Süleyman Çağrı GÜZEL %T 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.332110 %U 10.17755/esosder.332110
ISNAD GÜZEL, Süleyman Çağrı . "1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 50-61 . https://doi.org/10.17755/esosder.332110
AMA GÜZEL S . 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 50-61.
Vancouver GÜZEL S . 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ’NİN ABD’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 61-50.