PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN VE KALMAYAN KIZ ERGENLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 10 - 19, 01.07.2006

Abstract

-

References

 • Alonzo, A.A. (1989). Loneliness, Theory, Research and Applications. Contemporary Sociology, 18(3),437-438.
 • Buchholz, E. and Catton, R. (1999). Adolescents’ Perceptions of Aloneless and Loneliness. Adolescence, 34 (133), 203-214.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demir, A. (1989). U.C.L.A. Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23):14-18.
 • Eccles, J.S., Midgley, C., Wigfield, A. Buchanan, C. M. , Reuman, D., Flanagan, C. and Maclver, D. (1993). Development during adolescence, the impact of stage environment fit on young adolescents’ experiences in schools and in families. American Psychologist, 48, 90-101.
 • Frank, D. A. and Klass, P. (1996). Infants and Young Children in Orphanages, One View from Pediatrics and Child Psychiatry. Pediatrics, 97(4), 569-579.
 • Groark, C., Muhamedrahimov,R., Palmov, O.L., Nikiforova, N. V., and Mccall, R. (2005). Improvements in Early Care in Russian Orphanages and Their Relationship to Observed Behaviors. Infant Mental Health Journal, 26(2), 96-109. Gürsoy, F. ve Yıldız Bıçakçı (2003). Sigara Kullanan ve Kullanmayan Gençlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 14(2), 71.81.
 • Köknel, Ö. (1999). Ergenlik Dönemi. Ana-Baba-Çocuk Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kulaksızoğlu, A. (1998). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kutlu, M. (2003). Yetiştirme Yurdunda ve Ailesiyle Birlikte Kalan Öğrencilerin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi 9-11 Temmuz VII. Ulusal Psikoloji ve Rehberlik Danışma Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı s. 11.(editör. H. Atılgan ve M. Saçkes) Ankara:Pegem Yayıncılık.
 • Landesman, S. (1990). Instituonalization Reviseted. Handbook of Developmental Psychopathology. (Editör, M. Lewis and S. Miller).New York: Plenum Publishing Corp. 435–462.
 • Mcwhirter, B., Besett-Alesch, T., Horibata, J. And Gat, I. (2002). Loneliness in High Risk Adolescents, The Role of Coping, Self-Esteem and Empathy. Journal of Youth Studies, 5(1), 69-84.
 • Nurmi, J.E., Toivonen, S., Salmela-Aro, K. and Eronen, S. (1997). Social Stlevelgies and Loneliness. Journal of Social Psychology, 137 (6), 764-777.
 • Ponzetti, J. J. (1990). Loneliness among college students. Family Relations, 39, 336–340.
 • Sing Lau, C., Dennis, W. K., L. and Patrick, S.Y. (1999). Facets of Loneliness and Depression Among Chinese Children and Adolescents. Journal of Social Psychology, 136 (6), 713– 730.
 • Sloutsky, V. M. (1997). Institutional Care and Developmental Outcomes of 6- and 7-year-old Children, A Contextualist Perspective. International Journal of Behavioral Development 20(1), 131-151.
 • Sparling, J., Dragomir, C., Ramey, S. L. and Florescu, L. (2005). An Educational Intervention Improves Developmental Progress of Young Children in a Romanian Orphanage. Infant Mental Health Journal, 26( 2), 127-142.
 • Uruk, A. and Demir, A. (2003). The Role of Peers and Families in Predicting the Loneliness Level of Adolescents. Journal of Psychology, 137(2), 179–194.
 • Van Buskirk, A. M. and Duke, M.P. (1991). The Relationship Between Coping Style and Loneliness in Adolescents, Can ‘Sad Passivity’ Be Adaptive? Journal of Genetic Psychology, 152(2), 145–158.

YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN VE KALMAYAN KIZ ERGENLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 10 - 19, 01.07.2006

Abstract

Araştırmada yetiştirme yurdunda kalan ve kalmayan kız ergenlerin yalnızlık düzeylerinin incelenmesi ve yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yetiştirme yurdunda kalma nedeni, yetiştirme yurduna gelme yaşı ve aile bireylerinden veya akrabalarından biriyle görüşme durumu değişkenlerinin yalnızlık düzeylerinde farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Kayseri il merkezinde bulunan Kız Yetiştirme Yurdunda kalan 50, liselere devam eden 50 kız ergen olmak üzere toplam 100 kız ergen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ergenlerin kendileri ve aileleri ile ilgili bilgileri elde etmek için araştırmacı tarafından hazırlanan “Genel Bilgi Formu”, yalnızlık düzeylerini belirlemek amacıyla ise Rusell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen Demir (1989) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler “t-Testi” ve “Varyans Analizi” ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda yetiştirme yurdunda kalan ve kalmayan kız ergenlerin yalnızlık düzeyi puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş (p

References

 • Alonzo, A.A. (1989). Loneliness, Theory, Research and Applications. Contemporary Sociology, 18(3),437-438.
 • Buchholz, E. and Catton, R. (1999). Adolescents’ Perceptions of Aloneless and Loneliness. Adolescence, 34 (133), 203-214.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demir, A. (1989). U.C.L.A. Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23):14-18.
 • Eccles, J.S., Midgley, C., Wigfield, A. Buchanan, C. M. , Reuman, D., Flanagan, C. and Maclver, D. (1993). Development during adolescence, the impact of stage environment fit on young adolescents’ experiences in schools and in families. American Psychologist, 48, 90-101.
 • Frank, D. A. and Klass, P. (1996). Infants and Young Children in Orphanages, One View from Pediatrics and Child Psychiatry. Pediatrics, 97(4), 569-579.
 • Groark, C., Muhamedrahimov,R., Palmov, O.L., Nikiforova, N. V., and Mccall, R. (2005). Improvements in Early Care in Russian Orphanages and Their Relationship to Observed Behaviors. Infant Mental Health Journal, 26(2), 96-109. Gürsoy, F. ve Yıldız Bıçakçı (2003). Sigara Kullanan ve Kullanmayan Gençlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 14(2), 71.81.
 • Köknel, Ö. (1999). Ergenlik Dönemi. Ana-Baba-Çocuk Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kulaksızoğlu, A. (1998). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kutlu, M. (2003). Yetiştirme Yurdunda ve Ailesiyle Birlikte Kalan Öğrencilerin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi 9-11 Temmuz VII. Ulusal Psikoloji ve Rehberlik Danışma Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı s. 11.(editör. H. Atılgan ve M. Saçkes) Ankara:Pegem Yayıncılık.
 • Landesman, S. (1990). Instituonalization Reviseted. Handbook of Developmental Psychopathology. (Editör, M. Lewis and S. Miller).New York: Plenum Publishing Corp. 435–462.
 • Mcwhirter, B., Besett-Alesch, T., Horibata, J. And Gat, I. (2002). Loneliness in High Risk Adolescents, The Role of Coping, Self-Esteem and Empathy. Journal of Youth Studies, 5(1), 69-84.
 • Nurmi, J.E., Toivonen, S., Salmela-Aro, K. and Eronen, S. (1997). Social Stlevelgies and Loneliness. Journal of Social Psychology, 137 (6), 764-777.
 • Ponzetti, J. J. (1990). Loneliness among college students. Family Relations, 39, 336–340.
 • Sing Lau, C., Dennis, W. K., L. and Patrick, S.Y. (1999). Facets of Loneliness and Depression Among Chinese Children and Adolescents. Journal of Social Psychology, 136 (6), 713– 730.
 • Sloutsky, V. M. (1997). Institutional Care and Developmental Outcomes of 6- and 7-year-old Children, A Contextualist Perspective. International Journal of Behavioral Development 20(1), 131-151.
 • Sparling, J., Dragomir, C., Ramey, S. L. and Florescu, L. (2005). An Educational Intervention Improves Developmental Progress of Young Children in a Romanian Orphanage. Infant Mental Health Journal, 26( 2), 127-142.
 • Uruk, A. and Demir, A. (2003). The Role of Peers and Families in Predicting the Loneliness Level of Adolescents. Journal of Psychology, 137(2), 179–194.
 • Van Buskirk, A. M. and Duke, M.P. (1991). The Relationship Between Coping Style and Loneliness in Adolescents, Can ‘Sad Passivity’ Be Adaptive? Journal of Genetic Psychology, 152(2), 145–158.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Neriman ARAL This is me
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Figen GÜRSOY This is me
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Müdriye BIÇAKÇI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-8506-1616
Türkiye

Publication Date July 1, 2006
Application Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 5, Issue 15

Cite

APA Aral, N. , Gürsoy, F. & Bıçakçı, M. (2006). YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN VE KALMAYAN KIZ ERGENLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (15) , 10-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82197

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.