PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

SERMAYE BİRİKİMİNİN TARIMSAL SULAMADA KULLANIMI (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 123 - 135, 01.07.2006

Abstract

-

References

 • GLEICK, Peter H. “Making Every Drop Count” SCIENCE, February, 2001 issue.: http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa006&colID=1&articleID=00088224-0964- 1C71-84A9809EC588EF21 (Erişim:02.03.2004).
 • SWAIN, Ashok; “A new challenge: water scarcity in the Arab world” Arab Studies Journal article Quarterly, Vol. 20, 1998.
 • ÜNVER, Olcay. GAP, ,Workshop on American Experiences in Water Based Development, Ankara, Jan, 2000,s.7.
 • GAP, Bölge Kalkınma Planı,Uygulama Raporu, Ankara, Cilt 3- 2002,s. 3.
 • GÖKALP, Hüsnü Yusuf “Türkiye Su Zengini Bir Ülke Değil” 22.03.2001;Tarım ve Köyişleri Bakanıhttp://www.tarim.gov.tr/arayuz/5/haberayrintisi.asp?ID=108 (Erişim:25.03.2003)
 • PROKOPENKO, Joseph; (ÇEV. Olcay Baykal, Nevda Atalay, Erdemir Fidan Verimlilik Yönetimi, ILO Yay., 1993, Ankara.
 • GÜRTAN, Kenan. Türkiye’de Yatırımlar, İstanbul: İktisat ve Maliye Mecmuası Cilt- 1 Sayı-9. DPT,Birinci BYKP.,Ankara.
 • CHRİSTİANSEN, J.E., The Water Resources Development Programm in Turkey, Mediterranean Development Project. FAO, Rome, 1959.
 • DPT, VII. BYKP, 1998 Yılı Programı Destek Çalışmaları, Ankara, 1999.
 • GÜNEŞ, Hüseyin Haşimi. Diyarbakır’da Tarımın Sermaye Birikimine ve Sanayileşmeye Etkisi (Planlı Dönem 1963-2000), Yayınlanmamış Doktora Tezi.(Marmara Üniv. Sos.Bil.Enst.;2004)
 • DSİ, İstatistik Şube Müdürlüğü 2002 Raporu , Ankara,2003.
 • DİE, GAP İl İstatistikleri: 1997-1998, Ank., 1999.
 • GAP, Son Durum:2001, Ank:2002.

SERMAYE BİRİKİMİNİN TARIMSAL SULAMADA KULLANIMI (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 123 - 135, 01.07.2006

Abstract

Artan nüfusu beslemek, sanayinin hammadde ihtiyacını karşılamak, dış ödemeler dengesinde tarım sektörünün payını artırmak tarım alanlarındaki üretim artışına bağlıdır. Tarım alanlarımızın miktarını artırmak mümkün olmadığına göre, birim alanlardan elde edilecek tarımsal üretimin artırılması gerekmektedir. Birim alandan sağlanan tarımsal üretimi artırmanın en etkili unsurlarından birisi ise sulamadır. Su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını, tek başına -yeterli sermayeye sahip olmayan- çiftçilere bırakmak yerine, devletin rasyonel kararlarla müdahele etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Diyarbakır örneğinde olduğu gibi kaynaklar israf edilmeye devam edecektir.

References

 • GLEICK, Peter H. “Making Every Drop Count” SCIENCE, February, 2001 issue.: http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa006&colID=1&articleID=00088224-0964- 1C71-84A9809EC588EF21 (Erişim:02.03.2004).
 • SWAIN, Ashok; “A new challenge: water scarcity in the Arab world” Arab Studies Journal article Quarterly, Vol. 20, 1998.
 • ÜNVER, Olcay. GAP, ,Workshop on American Experiences in Water Based Development, Ankara, Jan, 2000,s.7.
 • GAP, Bölge Kalkınma Planı,Uygulama Raporu, Ankara, Cilt 3- 2002,s. 3.
 • GÖKALP, Hüsnü Yusuf “Türkiye Su Zengini Bir Ülke Değil” 22.03.2001;Tarım ve Köyişleri Bakanıhttp://www.tarim.gov.tr/arayuz/5/haberayrintisi.asp?ID=108 (Erişim:25.03.2003)
 • PROKOPENKO, Joseph; (ÇEV. Olcay Baykal, Nevda Atalay, Erdemir Fidan Verimlilik Yönetimi, ILO Yay., 1993, Ankara.
 • GÜRTAN, Kenan. Türkiye’de Yatırımlar, İstanbul: İktisat ve Maliye Mecmuası Cilt- 1 Sayı-9. DPT,Birinci BYKP.,Ankara.
 • CHRİSTİANSEN, J.E., The Water Resources Development Programm in Turkey, Mediterranean Development Project. FAO, Rome, 1959.
 • DPT, VII. BYKP, 1998 Yılı Programı Destek Çalışmaları, Ankara, 1999.
 • GÜNEŞ, Hüseyin Haşimi. Diyarbakır’da Tarımın Sermaye Birikimine ve Sanayileşmeye Etkisi (Planlı Dönem 1963-2000), Yayınlanmamış Doktora Tezi.(Marmara Üniv. Sos.Bil.Enst.;2004)
 • DSİ, İstatistik Şube Müdürlüğü 2002 Raporu , Ankara,2003.
 • DİE, GAP İl İstatistikleri: 1997-1998, Ank., 1999.
 • GAP, Son Durum:2001, Ank:2002.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin Haşimi GÜNEŞ This is me
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mustafa BULUT
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3747-7887
Türkiye

Publication Date July 1, 2006
Application Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 5, Issue 15

Cite

APA Güneş, H. H. & Bulut, M. (2006). SERMAYE BİRİKİMİNİN TARIMSAL SULAMADA KULLANIMI (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (15) , 123-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82199

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.