PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

MERKANTİLİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 1 - 23, 01.07.2006

Abstract

-

References

 • NEUMARK, F. iktisadi Düşünce Tarihi, Cilt: 1, Çev. Ahmet Ali ÖZEKEN, İstanbul, Üniversitesi Yayınlarından No: 201, İktisat Fakültesi No: 19, İstanbul, 1943
 • K.HITI, Philip. Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, Çev. Salih TUĞ, Boğaziçi Yayınları
 • KOLOĞLU, Mahmut. Ekonomi Doktrinler Tarihi, Doğuş Matbaası, Ankara, 1960
 • KOYUCUKLU, Nazif. İktisadi Olaylar Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2902, Siyasal Bilimler Fakültesi Yayını, No: 3, İstanbul, 1982
 • HAMİTOĞULLARI,Beşir. Çağdaş iktisadi Sistemler, Structürel ve Doktrinal Bir Yaklaşım, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 380 Ankara 1975
 • Robert B. EKELUND. JR, Robert F. HEBERT, A History ot Economic Theory and Method, a.g.e., S. 33.,aktaran: ERSOY. Arif. İktisadi Düşünceler Tarihi, Neşriyat ve Matbaacılık, İzmir, 1986
 • KUMBARACIBAŞI,Onur. Ekonomik Doktrinler ve Ekonomik Düşüncenin Evrimi, Kalite Yayınevi, Ankara, 1976
 • ULUTAN,Burhan. İktisadi Doktrinler Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1978
 • SAVAŞ, V. F. İktisatın Tarihi, Siyasal Kitapevi, Ankara, 3. Baskı,1999
 • SAVAŞ, V. F. İktisadın Tarihi, Liberal Düşünce Topluluğu, Avcıol Matbaacılık, İstanbul,1997.

MERKANTİLİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 1 - 23, 01.07.2006

Abstract

Çağdaş iktisadi sistemlerden biri olan Kapitalizm, Merkantilizm ve Fizyokratik düşüncelerin etkileriyle kurumlaşmaya başlamış ve klasik iktisadi düşünceyle şekillenmiş bir sistemdir. Bu sistemin en belirgin özelliği, önceden geliştirilen teorilere dayalı olarak kurumlaşmış olmayışı; zamanla olayların ve değişmelerin etkilendiği teorik yaklaşımlarla şekillendirerek geliştirilmesidir. Kapitalist sistem, 16. yüzyıldan beri Batı Avrupa da meydana gelen iktisadi ve siyasi gelişmelere göre değişerek bugünkü görünümünü almıştır

References

 • NEUMARK, F. iktisadi Düşünce Tarihi, Cilt: 1, Çev. Ahmet Ali ÖZEKEN, İstanbul, Üniversitesi Yayınlarından No: 201, İktisat Fakültesi No: 19, İstanbul, 1943
 • K.HITI, Philip. Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, Çev. Salih TUĞ, Boğaziçi Yayınları
 • KOLOĞLU, Mahmut. Ekonomi Doktrinler Tarihi, Doğuş Matbaası, Ankara, 1960
 • KOYUCUKLU, Nazif. İktisadi Olaylar Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2902, Siyasal Bilimler Fakültesi Yayını, No: 3, İstanbul, 1982
 • HAMİTOĞULLARI,Beşir. Çağdaş iktisadi Sistemler, Structürel ve Doktrinal Bir Yaklaşım, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 380 Ankara 1975
 • Robert B. EKELUND. JR, Robert F. HEBERT, A History ot Economic Theory and Method, a.g.e., S. 33.,aktaran: ERSOY. Arif. İktisadi Düşünceler Tarihi, Neşriyat ve Matbaacılık, İzmir, 1986
 • KUMBARACIBAŞI,Onur. Ekonomik Doktrinler ve Ekonomik Düşüncenin Evrimi, Kalite Yayınevi, Ankara, 1976
 • ULUTAN,Burhan. İktisadi Doktrinler Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1978
 • SAVAŞ, V. F. İktisatın Tarihi, Siyasal Kitapevi, Ankara, 3. Baskı,1999
 • SAVAŞ, V. F. İktisadın Tarihi, Liberal Düşünce Topluluğu, Avcıol Matbaacılık, İstanbul,1997.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Cahit AYDEMİR This is me
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hüseyin Haşimi GÜNEŞ This is me
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date July 1, 2006
Application Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 5, Issue 15

Cite

APA Aydemir, C. & Güneş, H. H. (2006). MERKANTİLİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (15) , 1-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82200

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.