PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

OSMANLI DEVLETİ'NDE CİZYE VE 19. YÜZYILA AİT BİR CİZYE DEFTERİ: CİZRE SANCAĞI'NIN CİZYE DEFTERİ (CİZYE DEFTER NUMARASI:375)

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 159 - 179, 01.07.2006

Abstract

-

OSMANLI DEVLETİ'NDE CİZYE VE 19. YÜZYILA AİT BİR CİZYE DEFTERİ: CİZRE SANCAĞI'NIN CİZYE DEFTERİ (CİZYE DEFTER NUMARASI: 375)

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 159 - 179, 01.07.2006

Abstract

Osmanlı Devleti’nin gelirleri arasında önemli bir yer tutan cizye, 19. yüzyılda bazı değişikliklere uğramasına rağmen, 1855 yılına kadar aynı isimle varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı arşiv belgeleri arasında cizye defterleri, ait olduğu dönem ve bölge açısından önemli bilgiler sunan kayıtlardır. Cizre Sancağı’na ait 375 numaralı Cizye Defteri, bu açıdan değerlendirildiğinde, ait olduğu dönemle ilgili sosyal ve iktisadi açıdan önemli bilgileri ihtiva etmektedir

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İbrahim ÖZCOŞAR This is me


Hüseyin Haşimi GÜNEŞ This is me
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date July 1, 2006
Application Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 5, Issue 15

Cite

APA Özcoşar, İ. & Güneş, H. H. (2006). OSMANLI DEVLETİ'NDE CİZYE VE 19. YÜZYILA AİT BİR CİZYE DEFTERİ: CİZRE SANCAĞI'NIN CİZYE DEFTERİ (CİZYE DEFTER NUMARASI: 375) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (15) , 159-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82201

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.