PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

RUHSAL SORUNLU BİREYLERE YÖNELİK TOPLUM TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN (RSTTÖ) TÜRK TOPLUMUNDA GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 63 - 83, 01.07.2006

Abstract

-

References

 • Acaroğlu R, Şendir M, Aştı T, Altun İ (1999). Hemşirelik Araştırmalarında Deneklerden
 • Bilgilendirilmiş İzin Alınma Durumunun İncelenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Uluslarası Katılımlı) Kitabı. Çevik Matb., 145-149. Aksayan S., Gözüm S (2002). Kültürlerarası ölçek uyarlama ve dil uyarlaması. heamşirelik
 • Araştırma Dergisi, 4(1):9-14. Aştı N (1995). Psikiyatrik imajin sosyal boyutu. Ruhsal Travma.23.
 • Babadağ K (1991). Hemşirelik Araştırmalarında Etik. Hemşirelik Bülteni, 15(19):5-10. Bhurga
 • D (1989). Attitudes toward mental illness. Acta Psychiatric Scand. 80:1-2.
 • Brockington IF. Hall P. Levings D and Murphy C (1993). The community’s tolerance of the mentally ill. British Journal of Psychiatry, 162:93-99
 • Cote J, Quellet L & Canon M (1993). Maladie mentale et r-insention sociale. Attitudes et opinions desmembres et intervanants du reseau hospitalier psychiatrique.Rapport de rescherche Module de recherche psychosociate centre de rescherce universite Robert- Giffard. Quebec, 99
 • Doğan S (1992). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin ruh hastaları ve hastalıklarına karşı tutumlarının değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Esnaf Ofset.783-787
 • Dulac G, Corin E (1988). Et Murpity BM: Les attitudes du public et al desinstititutionalisation.
 • Rapport de recherche Centre Hospitalier. Douglas. Lamb HR (1991). What did we really expect from deinstitutionalization. Hospital and Community Psychiatry, 32:302-320
 • Malla A, Shaw T (1987). Attitudes towards Mental İllness; The Influence of education and experience. Int. J Soc Psychiatry. 33:33-41
 • Mahatane A J and Johnson M (1989). Unrealistic optimism and attitudes towards mental Health.
 • British Journal of Clinical Psychology, 28:181-182
 • Munro HB, Page BE (2000). Statistical Methods for health care research. Second Edition. J B
 • Lippincot company Philadelphia, 259 Özgüven E İ (1998). Psikolojik Testler. PDREM Yayınları, 83-107.
 • Patten D (1992). Public Attitudes to Mental Illness. Wellington, New Zealand: Department of Health, 46.
 • Sarı Ö, Arkar H, Aklın T (2000). Akıl hastalıkları ile ilgili tutumlar: etiketlenmenin etkisi.36.
 • Ulusal Psikiyatri Kongresi. 343–345. Sevigny R, Werying Y, Deiyan Z, Marleau DJ and et al. (1999). Attitudes toward the mentally ill in a sample of professionals working in psychiatric hospital in Beijing (china). The International Journal of Social Psychiatry, 45(1): 41–55.
 • Sunman T, Savaşır Y (1970). Akıl Hastalıkları ve Akıl Hastalıklarına Karşı Tutum ve İnançlar.
 • V. Milli Nöro Psikiyatri Kongresi Kitabı. Ege Üniversitesi Matbaası. S. 481-485
 • Taylor SM and Dear MJ (1979). Attitudes toward the mentally ill and reactions to mental health facilities. Social Science and Medicine,130:281-290
 • Taylor SM & Dear MJ (1981). Scaling community attitudes toward the mentally ill.
 • Schizophrenia Bulletin, 7:225-240
 • Teff B, Segall A and Trute B (1988). Public beliefs, atitudes, and behavior, intentions regarding the mentally and community mental health services. Rapport soumis auservices et promotion de la sante Gouvernment du Manitabo,Volume 3
 • Tezbaşaran AA(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği
 • Yayınları. Özyurt Matbaası, 26-28
 • Wahl O F and Lefkowits JY. Impact of television film on attitudes toward mental illness. American Journal of Community Psychology, 1980;17:521-52
 • ………………………………(1983). Webster’s New Twentieth Century Dictionary 2nd ed. New
 • York, NY: Prentice-Hall. Wolff G, pathare S, Craig T, Leff J (1996). Community attitudes to mental illness. British journal of psychiatry, 168:183-190

RUHSAL SORUNLU BİREYLERE YÖNELİK TOPLUM TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN (RSTTÖ) TÜRK TOPLUMUNDA GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 63 - 83, 01.07.2006

Abstract

Bu çalışma, psikiyatri hastalarına karşı toplum tutumlarını ölçmeye yönelik olarak geliştirilen RSTTÖ ölçeği (The community attitudes towards the mentally ill) Türkçe Formu’nun geçerlilik ve güvenirliğini değerlendirmek ve sağlık personelinin ruhsal sorunları olan bireylere yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda; RSTTÖ ölçeği Türkçe Formu’nun ilk analizde düşük geçerlilik ve güvenirliğe sahip olduğu (Cronbach Alpha=0.30; Madde toplam puan korelasyonu r=0.06 ile 0.42) tespit edilmiştir ve RSTTÖ ölçeği Türkçe Formu’ndan madde çıkarımı sonrasında üç faktörlü bir yapı ortaya çıktığı saptanmıştır. Bu faktörler: Korku/Dışlama”, Toplum Ruh Sağlığı İdeolojisi” ve İyi niyet olarak adlandırılmıştır. RSTTÖ ölçeğinin 21 maddelik Türkçe Formu’nun Cronbach alpha değeri: 0.72; madde toplam puan korelasyonu r=0.21 ile 0.42 arasında bulunmuştur

References

 • Acaroğlu R, Şendir M, Aştı T, Altun İ (1999). Hemşirelik Araştırmalarında Deneklerden
 • Bilgilendirilmiş İzin Alınma Durumunun İncelenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Uluslarası Katılımlı) Kitabı. Çevik Matb., 145-149. Aksayan S., Gözüm S (2002). Kültürlerarası ölçek uyarlama ve dil uyarlaması. heamşirelik
 • Araştırma Dergisi, 4(1):9-14. Aştı N (1995). Psikiyatrik imajin sosyal boyutu. Ruhsal Travma.23.
 • Babadağ K (1991). Hemşirelik Araştırmalarında Etik. Hemşirelik Bülteni, 15(19):5-10. Bhurga
 • D (1989). Attitudes toward mental illness. Acta Psychiatric Scand. 80:1-2.
 • Brockington IF. Hall P. Levings D and Murphy C (1993). The community’s tolerance of the mentally ill. British Journal of Psychiatry, 162:93-99
 • Cote J, Quellet L & Canon M (1993). Maladie mentale et r-insention sociale. Attitudes et opinions desmembres et intervanants du reseau hospitalier psychiatrique.Rapport de rescherche Module de recherche psychosociate centre de rescherce universite Robert- Giffard. Quebec, 99
 • Doğan S (1992). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin ruh hastaları ve hastalıklarına karşı tutumlarının değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Esnaf Ofset.783-787
 • Dulac G, Corin E (1988). Et Murpity BM: Les attitudes du public et al desinstititutionalisation.
 • Rapport de recherche Centre Hospitalier. Douglas. Lamb HR (1991). What did we really expect from deinstitutionalization. Hospital and Community Psychiatry, 32:302-320
 • Malla A, Shaw T (1987). Attitudes towards Mental İllness; The Influence of education and experience. Int. J Soc Psychiatry. 33:33-41
 • Mahatane A J and Johnson M (1989). Unrealistic optimism and attitudes towards mental Health.
 • British Journal of Clinical Psychology, 28:181-182
 • Munro HB, Page BE (2000). Statistical Methods for health care research. Second Edition. J B
 • Lippincot company Philadelphia, 259 Özgüven E İ (1998). Psikolojik Testler. PDREM Yayınları, 83-107.
 • Patten D (1992). Public Attitudes to Mental Illness. Wellington, New Zealand: Department of Health, 46.
 • Sarı Ö, Arkar H, Aklın T (2000). Akıl hastalıkları ile ilgili tutumlar: etiketlenmenin etkisi.36.
 • Ulusal Psikiyatri Kongresi. 343–345. Sevigny R, Werying Y, Deiyan Z, Marleau DJ and et al. (1999). Attitudes toward the mentally ill in a sample of professionals working in psychiatric hospital in Beijing (china). The International Journal of Social Psychiatry, 45(1): 41–55.
 • Sunman T, Savaşır Y (1970). Akıl Hastalıkları ve Akıl Hastalıklarına Karşı Tutum ve İnançlar.
 • V. Milli Nöro Psikiyatri Kongresi Kitabı. Ege Üniversitesi Matbaası. S. 481-485
 • Taylor SM and Dear MJ (1979). Attitudes toward the mentally ill and reactions to mental health facilities. Social Science and Medicine,130:281-290
 • Taylor SM & Dear MJ (1981). Scaling community attitudes toward the mentally ill.
 • Schizophrenia Bulletin, 7:225-240
 • Teff B, Segall A and Trute B (1988). Public beliefs, atitudes, and behavior, intentions regarding the mentally and community mental health services. Rapport soumis auservices et promotion de la sante Gouvernment du Manitabo,Volume 3
 • Tezbaşaran AA(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği
 • Yayınları. Özyurt Matbaası, 26-28
 • Wahl O F and Lefkowits JY. Impact of television film on attitudes toward mental illness. American Journal of Community Psychology, 1980;17:521-52
 • ………………………………(1983). Webster’s New Twentieth Century Dictionary 2nd ed. New
 • York, NY: Prentice-Hall. Wolff G, pathare S, Craig T, Leff J (1996). Community attitudes to mental illness. British journal of psychiatry, 168:183-190

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Beyhan BAĞ This is me
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Palestine, State of


Mine EKİNCİ This is me
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date July 1, 2006
Application Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 5, Issue 15

Cite

APA Bağ, B. & Ekinci, M. (2006). RUHSAL SORUNLU BİREYLERE YÖNELİK TOPLUM TUTUMLARI ÖLÇEĞİNİN (RSTTÖ) TÜRK TOPLUMUNDA GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (15) , 63-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82205

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.