PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA TURİZMİN YERİ

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 85 - 98, 01.07.2006

Abstract

-

YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA TURİZMİN YERİ

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 85 - 98, 01.07.2006

Abstract

Bu çalışmada, yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderek arttığı günümüzde, turizmin sürdürülebilir kalkınma kapsamında yoksulluğu azaltmada nasıl etkin olabileceği araştırılmaya çalışılmıştır. Özellikle turizm arz kaynaklarına sahip ve değişen turizm eğilimlerine yönelik yeni turizm ürünlerinin yaratılabileceği yoksul bölgelerde turizmin, yoksullukla mücadele aracı olarak kullanılabileceği düşünülerek bu kapsamda “yoksul odaklı turizm” yaklaşımı incelenmiştir. Yoksul odaklı turizm; yoksullar için net faydalar sağlayan turizm olarak tanımlanmaktadır. Bu faydalar, ekonomik açıdan olabileceği gibi, sosyal, çevresel ve kültürel açıdan da olabilir.Yoksul odaklı turizm, özel bir ürün yada sektör değil bir yaklaşımdır. Yoksulluğu azaltma genellikle turizmin ana sorunu değildir. Pek çok yoksul ülkede böyle bir turizm yaklaşımının önemi henüz anlaşılmaya başlamaktadır. Bu çalışmada yoksul bölgelerde, halkın turizm faaliyetlerine katılımının nasıl sağlanacağı, bunun için ne gibi önlemler alınması gerektiği ve bunun sonuçlarının ne olacağı incelenmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ferah ÖZKÖK This is me
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Publication Date July 1, 2006
Application Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 5, Issue 15

Cite

APA Özkök, F. (2006). YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA TURİZMİN YERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (15) , 85-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82206

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.