PDF BibTex RIS Cite

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ YERLEŞMECİLERİNİN ERKEN BRONZ ÇAĞI’NDA DENİZ AŞIRI İLİŞKİLERİ

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 1 - 9, 01.09.2006

Abstract

-

References

 • Bernabò-Brea, L. (1964), Poliochni. Citta Preistorica Nell’isola di Lemnos, Roma.
 • Bittel, K. (1939-41), “Ein Gräberfeld der Yortan Kultur bei Babaköy”, Archiv für Orientforschung , 13: 1-28.
 • Bittel, K. (1957), “Eine prähistorische Vase aus Mysien”, K. Schauenburg (Ed.), Charites. Studien zur Altertumswissenschaft, Festschrift Ernst Langlotz, s. 9-11.
 • Blegen, C. W., Caskey, J. L., Rawson, M., Sperling, J. (1950), Troy I. General Introduction. The First and Second Settlements, Princeton.
 • Buchholz, H.-G. & P. Wagner (1987), “Zu frühbronzezeitlichen Verbindungen zwischen dem Balkanraum und Hellas”, H. G. Buchholz (Ed.), Ägäische Bronzezeit, s. 121-136.
 • Demangel, R. (1926), Le Tumulus dit de Protesilas, Paris.
 • Erkanal, H. (1999), “1997 Liman Tepe Kazıları”, 20. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 325-336.
 • Erkanal, H. (2000), “1998 Yılı Liman Tepe Kazıları”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 251-262.
 • Erkanal, H. & T. Özkan (1999), “Bakla Tepe Kazıları”, T.Özkan (Ed.), Tahtalı Barajı Kurtarma Kazısı Projesi, İzmir, s.12-42.
 • Forsdyke, J. (1925), British Museum Catalogue. Catalogue of the Greek und Etruscan Vases in the British Museum.
 • Hüryılmaz, H. (1998), “Gökçeada-Yenibademli Höyük 1996 Yılı Kurtarma Kazısı”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 357-377.
 • Hüryılmaz, H. (1999), “Eine Gruppe frühbronzezeitlicher Menschenfigurinen aus Yenibademli Höyük auf Gökçeada (Imbros)”, Studia Troica 9: 475-488.
 • Hüryılmaz, H. (2001a), “Gökçeada Yenibademli Höyük 1999 Yılı Kazıları”, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 247-258.
 • Hüryılmaz, H. (2001b), “Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Ele Geçirilen Pişmiş Toprak Kancalar”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 2: 9-20.
 • Hüryılmaz, H. (2002a), “Yenibademli Höyük: Kuzeydoğu Ege Denizi’nde Bir Erken Tunç Çağı Yerleşmesi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 19/1: 27-44.
 • Hüryılmaz, H. (2002b), “2000 Yılı Yenibademli Höyüğü Kazıları”, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 295-304.
 • Hüryılmaz, H. (2002c), “Gökçeada Arkeolojisi/Archaeology of Gökçeada”, B. Öztürk (Ed.), Gökçeada. Yeşil ve Mavinin Özgür Dünyası, İstanbul, s. 71-91.
 • Hüryılmaz, H. (2003), “2001 Yılı Yenibademli Kazı Sonuçları”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 95-104.
 • Hüryılmaz, H. (2004), “Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Denizsel Troia I Kültürünün İzleri”, Anadolu/Anatolia, Ek Dizi 1:115-121.
 • Hüryılmaz, H. (2006a), “Gökçeada-Yenibademli Höyük 2004 Yılı Kazıları”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 261-272.
 • Hüryılmaz, H. (2006b), “Gökçeada-Yenibademli Topluluğunun Erken Bronz Çağı’nda Karma Besin Ekonomisi”, A. Erkanal-Öktü, E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz, A. Rennie (Eds.), Hayat Erkanal’a Armağan. Kültürlerin Yansıması, İstanbul, s. 430-439.
 • Hüryılmaz, H. (2006c), Kuzeydoğu Ege Denizi’nin Rüzgarlı Bahçesi: Gökçeada, Çanakkale,(baskıda).
 • Hüryılmaz, H. (2006d), “Erken Bronz Çağı’nda Yenibademli Höyük”, Gökçeada Dergisi 2: 38- 42.
 • Korfmann, M. (1984), “Beşik-Tepe, Vorbericht über die Ergebnisse der Grabung von 1982”, Archäologischer Anzeiger 2: 165-183.
 • Lamb, W. (1936), Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge.
 • Loeschcke, S. (1912), “Sigillata-Töpfereien in Tschandarli”, Athenische Mitteilungen 37: 344- 407.
 • Mikov, V. (1948), “Predistoriçeskoto selişte do s. Mihaliç, Svilengradsko”, Razkopki i Prouçvanya I, s. 7-23.
 • Ntoba, A. (1997), “Μύρινα Λήµνου : οι αρχαιότερες φάσεις τoυ προϊστορικού οικισµού”, Chr. G. Doumas & V. La Rosa (Eds.), Poliochni e l’antica eta del bronzo nell’egeo settentrionale, Athene, s. 282-297.
 • Orthmann, W. (1966), “Keramik der Yortankultur in den Berliner Museen”, İstanbuler Mitteilungen 16: 1-26.
 • Öner, E. (2001), “Gökçeada Kıyılarında Holosen Deniz Seviyesi ve Kıyı Çizgisi Değişmeleri”, E. Özhan & Y. Yüksel (Eds.), Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları. III. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 779-789.
 • Schliemann, H. (1881), Ilios. Stadt und Land der Trojaner. Forschungen und Entdeckungen in der Troas und besonders auf der Baustelle von Troja mit einer Selbstbiographie des Verfassers, Leipzig.
 • Weisshaar, H. J. (1980), Ägäische Tonanker”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 95: 33-49.
 • Wiegand, T. (1904), “Reisen in Mysien”, Athenische Mitteilungen 29: 254-339.

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ YERLEŞMECİLERİNİN ERKEN BRONZ ÇAĞI’NDA DENİZ AŞIRI İLİŞKİLERİ

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 1 - 9, 01.09.2006

Abstract

Çanakkale iline bağlı Gökçeada ilçesinde bulunan Yenibademli Höyük’te 1996-2005 yılları arasında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında, Erken ve Geç Bronz Çağları’na ait mimari kalıntılar ve çeşitli buluntu toplulukları açığa çıkarılmıştır. Savunma suru ile güvenliği sağlanmış bu yerleşmenin mimari karakteri, Ege’nin Erken Bronz Çağı yerleşmeleriyle büyük ölçüde uyum içinde olduğu anlaşılmıştır. Yenibademli yerleşmecilerinin ekonomik faaliyetleri ziraat ve hayvancılık, zanaat ve ticarete bağlı kalmıştır. Erken Bronz Çağı’nda Denizsel Troia Kültürü’nün etkisinde kalan Yenibademliler, Troia I döneminin kap tiplerini ve bezeme çeşitlerini büyük oranda benimsemişlerdir. Kuzeybatı Anadolu dışında, Limni ve Midilli gibi komşu adalarla da bağlantıları saptanan bu topluluğun, deniz aşırı ilişkileri Kyklad adalarına kadar uzanmıştır. M.Ö. 3. bin yılın ilk yarısında Troia ve Poliochni kadar kültürel ilişkiler bağlamında etkili olamayan Yenibademli yerleşmesi, ekonomik düzeyi yüksek olmayan küçük bir kent şeklinde tanımlanmıştır

References

 • Bernabò-Brea, L. (1964), Poliochni. Citta Preistorica Nell’isola di Lemnos, Roma.
 • Bittel, K. (1939-41), “Ein Gräberfeld der Yortan Kultur bei Babaköy”, Archiv für Orientforschung , 13: 1-28.
 • Bittel, K. (1957), “Eine prähistorische Vase aus Mysien”, K. Schauenburg (Ed.), Charites. Studien zur Altertumswissenschaft, Festschrift Ernst Langlotz, s. 9-11.
 • Blegen, C. W., Caskey, J. L., Rawson, M., Sperling, J. (1950), Troy I. General Introduction. The First and Second Settlements, Princeton.
 • Buchholz, H.-G. & P. Wagner (1987), “Zu frühbronzezeitlichen Verbindungen zwischen dem Balkanraum und Hellas”, H. G. Buchholz (Ed.), Ägäische Bronzezeit, s. 121-136.
 • Demangel, R. (1926), Le Tumulus dit de Protesilas, Paris.
 • Erkanal, H. (1999), “1997 Liman Tepe Kazıları”, 20. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 325-336.
 • Erkanal, H. (2000), “1998 Yılı Liman Tepe Kazıları”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 251-262.
 • Erkanal, H. & T. Özkan (1999), “Bakla Tepe Kazıları”, T.Özkan (Ed.), Tahtalı Barajı Kurtarma Kazısı Projesi, İzmir, s.12-42.
 • Forsdyke, J. (1925), British Museum Catalogue. Catalogue of the Greek und Etruscan Vases in the British Museum.
 • Hüryılmaz, H. (1998), “Gökçeada-Yenibademli Höyük 1996 Yılı Kurtarma Kazısı”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 357-377.
 • Hüryılmaz, H. (1999), “Eine Gruppe frühbronzezeitlicher Menschenfigurinen aus Yenibademli Höyük auf Gökçeada (Imbros)”, Studia Troica 9: 475-488.
 • Hüryılmaz, H. (2001a), “Gökçeada Yenibademli Höyük 1999 Yılı Kazıları”, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 247-258.
 • Hüryılmaz, H. (2001b), “Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Ele Geçirilen Pişmiş Toprak Kancalar”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 2: 9-20.
 • Hüryılmaz, H. (2002a), “Yenibademli Höyük: Kuzeydoğu Ege Denizi’nde Bir Erken Tunç Çağı Yerleşmesi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 19/1: 27-44.
 • Hüryılmaz, H. (2002b), “2000 Yılı Yenibademli Höyüğü Kazıları”, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 295-304.
 • Hüryılmaz, H. (2002c), “Gökçeada Arkeolojisi/Archaeology of Gökçeada”, B. Öztürk (Ed.), Gökçeada. Yeşil ve Mavinin Özgür Dünyası, İstanbul, s. 71-91.
 • Hüryılmaz, H. (2003), “2001 Yılı Yenibademli Kazı Sonuçları”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 95-104.
 • Hüryılmaz, H. (2004), “Gökçeada-Yenibademli Höyük’te Denizsel Troia I Kültürünün İzleri”, Anadolu/Anatolia, Ek Dizi 1:115-121.
 • Hüryılmaz, H. (2006a), “Gökçeada-Yenibademli Höyük 2004 Yılı Kazıları”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, s. 261-272.
 • Hüryılmaz, H. (2006b), “Gökçeada-Yenibademli Topluluğunun Erken Bronz Çağı’nda Karma Besin Ekonomisi”, A. Erkanal-Öktü, E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz, A. Rennie (Eds.), Hayat Erkanal’a Armağan. Kültürlerin Yansıması, İstanbul, s. 430-439.
 • Hüryılmaz, H. (2006c), Kuzeydoğu Ege Denizi’nin Rüzgarlı Bahçesi: Gökçeada, Çanakkale,(baskıda).
 • Hüryılmaz, H. (2006d), “Erken Bronz Çağı’nda Yenibademli Höyük”, Gökçeada Dergisi 2: 38- 42.
 • Korfmann, M. (1984), “Beşik-Tepe, Vorbericht über die Ergebnisse der Grabung von 1982”, Archäologischer Anzeiger 2: 165-183.
 • Lamb, W. (1936), Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge.
 • Loeschcke, S. (1912), “Sigillata-Töpfereien in Tschandarli”, Athenische Mitteilungen 37: 344- 407.
 • Mikov, V. (1948), “Predistoriçeskoto selişte do s. Mihaliç, Svilengradsko”, Razkopki i Prouçvanya I, s. 7-23.
 • Ntoba, A. (1997), “Μύρινα Λήµνου : οι αρχαιότερες φάσεις τoυ προϊστορικού οικισµού”, Chr. G. Doumas & V. La Rosa (Eds.), Poliochni e l’antica eta del bronzo nell’egeo settentrionale, Athene, s. 282-297.
 • Orthmann, W. (1966), “Keramik der Yortankultur in den Berliner Museen”, İstanbuler Mitteilungen 16: 1-26.
 • Öner, E. (2001), “Gökçeada Kıyılarında Holosen Deniz Seviyesi ve Kıyı Çizgisi Değişmeleri”, E. Özhan & Y. Yüksel (Eds.), Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları. III. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 779-789.
 • Schliemann, H. (1881), Ilios. Stadt und Land der Trojaner. Forschungen und Entdeckungen in der Troas und besonders auf der Baustelle von Troja mit einer Selbstbiographie des Verfassers, Leipzig.
 • Weisshaar, H. J. (1980), Ägäische Tonanker”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 95: 33-49.
 • Wiegand, T. (1904), “Reisen in Mysien”, Athenische Mitteilungen 29: 254-339.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ This is me

Publication Date September 1, 2006
Submission Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006 Volume: 5 Issue: 17

Cite

APA Hüryılmaz, D. D. H. (2006). GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ YERLEŞMECİLERİNİN ERKEN BRONZ ÇAĞI’NDA DENİZ AŞIRI İLİŞKİLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (17) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6131/82220

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.