PDF BibTex RIS Cite

DOĞU VE BATI FELSEFESİNDE ALTIN ÇAĞ MİTLERİ

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 107 - 114, 01.09.2006

Abstract

-

DOĞU VE BATI FELSEFESİNDE ALTIN ÇAĞ MİTLERİ

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 107 - 114, 01.09.2006

Abstract

Bu makale, Doğu ve Batı düşünce geleneğindeki ‘altın çağ mitlerine’ felsefi açıdan yaklaşmaktadır. Makalenin iki temel amacı vardır; ilki, altın çağ mitlerine eleştirel açıdan yaklaşmak, ikincisi ise, Doğu felsefesinin tarihsel evriminde neden seküler bir hareket yaratamadığını ortaya koymaktır. Bu nedenle, makalenin bütünü içerisinde, yer yer Doğu ve Batı felsefe geleneği karşılaştırılmış, özellikle Doğu felsefe geleneği, dayandığı ilkeler ve modern Doğu düşüncesindeki yansımaları açısından çözümlenmeye çalışılmıştır

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yrd.doç.dr. Hasan AYDIN

Publication Date September 1, 2006
Submission Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006 Volume: 5 Issue: 17

Cite

APA Aydın, Y. H. (2006). DOĞU VE BATI FELSEFESİNDE ALTIN ÇAĞ MİTLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (17) , 107-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6131/82222

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.