PDF BibTex RIS Cite

ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 25 - 32, 01.09.2006

Abstract

-

References

 • Aşkar, P. ve Orçan, H. 1987. The development of an attitude scale toward computers. Journal of Human Sciences, VI/2, 19-23.
 • Baskin, L. 1985. Teaching early childhood educators and other adults how to use computers. ERIC clearinghouse on elemantary and early childhood education, Urbana, IL (BBB16656), ED265935.
 • Bayhan, P. 1992. Anaokuluna giden altı yaş çocuklarının bilgisayar hakkındaki tutum ve görüşlerinin saptanması ve bu çocukların ilkokul birinci sınıftaki akademik başarıları ile görsel algılamalarında anaokulunda yapılan bilgisayarlı eğitimin etkisinin incelenmesi. Doktora tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bayhan, P. ve Uzmen, S. 2000. Görme engelli çocuklar için bilgisayar destekli merkez önerisi. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Dergisi, 1(2);51-58.
 • Bell, M.J. and Crawford, C. M. 2001. Young children and technology: Building computer literacy. Young Child ( Ed. Nicole Yelland and Glenn Devoogd), Collected Works-General (020), Speeches/Meeting Papers, ED 457846.
 • Brady, E. H. and Hill, S. 1984. Young children and microcomputers. Young Children, March, 49-61.
 • Clements, D. H. and Saramo, J. 2002. The role of technology in early childhood learning. Teaching Children Mathematics, 8(6);340-344.
 • Cuffaro, H. K. 1984. Mikrocomputers in education: Why is earlier better? Teachers College Record, 85(4);558-568.
 • Dupagne, M and Krendi, K.A. 1992. Teacher’s attitudes toward computers: A review of the literature. Journal of Research on Computing Education, 24(3);420-430.
 • Erkan, S. 2004. Erken çocukluk eğitimcilerinin bilgisayara yönelik tutumları:Bireysel özelliklerin rolü. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Bildiri Kitabı 3, 360- 371, Kelebek Matbaası, İstanbul.
 • Grubb, P. W. 2000. A comparison of concept age gains of kindergarten children in traditional and twenty-first century classrooms. Master Research Project (unpublished), Johnson Bible College.
 • Haugland, S. W. 2000. Computers and young children. ERIC clearinghouse on elemantary and early childhood education champaign, IL (BBB34257), ED438626.
 • Olgun, M. P. 2001. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan eğitimcilerin bilgisayar destekli eğitim hakkındaki görüş ve tutumlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Pişkin, Ü. 1995. 5-8 yaş grubu otistik çocukların kavram eğitimlerinde bilgisayar ile eğitimci yönlendirmesinin etkilerinin incelenmesi. Doktora tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ragan, P. E., Lacey, A. and Korithoski, T. 2001. Young children and technology: Building computer literacy. Young Child (Ed. Nicole Yelland and Glenn Devoogd), Collected Works-General (020), Speeches/Meeting Papers, ED 457846.
 • Sexton, D. and King. N. 1999. Measuring and avaluating early childhood prospective practitioners attidues toward computers. Family Relations, 48 (3); 2777-286.
 • Simon, T. 1985. Play and learning with computers. Early Child Development and Care, 19;69- 78.
 • Sutherland, R. , Facer, R. , Furlong, R. and Furlong, J. 2000. A new environment for education? The computer in the home. Computers& Education, 34; 195-212.
 • Whetsone, M. L. 1996. Raising children in a computer age. Ebony, 51(7);144-147.
 • Yıldırım, S. 2000. Effects of an educational computing course on preservice and inservice
 • teachers: A discussion and analysis of attitudes and use. Journal of Research on
 • Com77puting Education, 32(4);479-495.
 • Zembat, R. 1998. Okul öncesi eğitim kurumlarında bilgisayar kullanımının mevcut durumu
 • nasıldır? Nasıl olmalıdır? I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, s: 380-389, Ankara.

ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 25 - 32, 01.09.2006

Abstract

Araştırmada anaokulu ve anasınıfı öğretmenlerinin bilgisayara yönelik tutumlarının belirlenmesi ve öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarında çeşitli değişkenlerin etkili olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Ankara il merkezinde bulunan bağımsız anaokulları ile ilköğretim okullarındaki anasınıflarında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemine 102 anasınıfı ve 111 anaokulu öğretmeni olmak üzere toplam 213 öğretmen dahil edilmiştir. Araştırmada öğretmenler hakkında bazı bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu ” ile öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumlarını belirlemek için Aşkar ve Orçan (1987) tarafından geliştirilen “Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutum puanlarında çeşitli değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla “Tek Yönlü Varyans Analizi” ve İlişkisiz Örneklem Grupları İçin t-Testi ” yapılmıştır. Araştırma sonucunda anaokulu ve anasınıfı öğretmenlerinin bilgisayara yönelik tutum puanlarının yüksek olduğu ve öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarında daha önce bilgisayar eğitimi alma durumunun anlamlı farklılık yarattığı belirlenmiştir

References

 • Aşkar, P. ve Orçan, H. 1987. The development of an attitude scale toward computers. Journal of Human Sciences, VI/2, 19-23.
 • Baskin, L. 1985. Teaching early childhood educators and other adults how to use computers. ERIC clearinghouse on elemantary and early childhood education, Urbana, IL (BBB16656), ED265935.
 • Bayhan, P. 1992. Anaokuluna giden altı yaş çocuklarının bilgisayar hakkındaki tutum ve görüşlerinin saptanması ve bu çocukların ilkokul birinci sınıftaki akademik başarıları ile görsel algılamalarında anaokulunda yapılan bilgisayarlı eğitimin etkisinin incelenmesi. Doktora tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bayhan, P. ve Uzmen, S. 2000. Görme engelli çocuklar için bilgisayar destekli merkez önerisi. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Dergisi, 1(2);51-58.
 • Bell, M.J. and Crawford, C. M. 2001. Young children and technology: Building computer literacy. Young Child ( Ed. Nicole Yelland and Glenn Devoogd), Collected Works-General (020), Speeches/Meeting Papers, ED 457846.
 • Brady, E. H. and Hill, S. 1984. Young children and microcomputers. Young Children, March, 49-61.
 • Clements, D. H. and Saramo, J. 2002. The role of technology in early childhood learning. Teaching Children Mathematics, 8(6);340-344.
 • Cuffaro, H. K. 1984. Mikrocomputers in education: Why is earlier better? Teachers College Record, 85(4);558-568.
 • Dupagne, M and Krendi, K.A. 1992. Teacher’s attitudes toward computers: A review of the literature. Journal of Research on Computing Education, 24(3);420-430.
 • Erkan, S. 2004. Erken çocukluk eğitimcilerinin bilgisayara yönelik tutumları:Bireysel özelliklerin rolü. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Bildiri Kitabı 3, 360- 371, Kelebek Matbaası, İstanbul.
 • Grubb, P. W. 2000. A comparison of concept age gains of kindergarten children in traditional and twenty-first century classrooms. Master Research Project (unpublished), Johnson Bible College.
 • Haugland, S. W. 2000. Computers and young children. ERIC clearinghouse on elemantary and early childhood education champaign, IL (BBB34257), ED438626.
 • Olgun, M. P. 2001. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan eğitimcilerin bilgisayar destekli eğitim hakkındaki görüş ve tutumlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Pişkin, Ü. 1995. 5-8 yaş grubu otistik çocukların kavram eğitimlerinde bilgisayar ile eğitimci yönlendirmesinin etkilerinin incelenmesi. Doktora tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ragan, P. E., Lacey, A. and Korithoski, T. 2001. Young children and technology: Building computer literacy. Young Child (Ed. Nicole Yelland and Glenn Devoogd), Collected Works-General (020), Speeches/Meeting Papers, ED 457846.
 • Sexton, D. and King. N. 1999. Measuring and avaluating early childhood prospective practitioners attidues toward computers. Family Relations, 48 (3); 2777-286.
 • Simon, T. 1985. Play and learning with computers. Early Child Development and Care, 19;69- 78.
 • Sutherland, R. , Facer, R. , Furlong, R. and Furlong, J. 2000. A new environment for education? The computer in the home. Computers& Education, 34; 195-212.
 • Whetsone, M. L. 1996. Raising children in a computer age. Ebony, 51(7);144-147.
 • Yıldırım, S. 2000. Effects of an educational computing course on preservice and inservice
 • teachers: A discussion and analysis of attitudes and use. Journal of Research on
 • Com77puting Education, 32(4);479-495.
 • Zembat, R. 1998. Okul öncesi eğitim kurumlarında bilgisayar kullanımının mevcut durumu
 • nasıldır? Nasıl olmalıdır? I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, s: 380-389, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Prof.dr.neriman Aral/dr.aynur Bütün Ayha ÜNAL This is me

Publication Date September 1, 2006
Submission Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006 Volume: 5 Issue: 17

Cite

APA Ünal, P. A. B. A. (2006). ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (17) , 25-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6131/82223

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.