PDF BibTex RIS Cite

PROBLEMS IN TRANSLATING COLLOCATIONS

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 33 - 40, 01.09.2006

Abstract

-

PROBLEMS IN TRANSLATING COLLOCATIONS

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 33 - 40, 01.09.2006

Abstract

Bu çalışmada, ilk olarak eşdizimlerin farklı tanımları ve örnekleri sunulmaktadır. Daha sonrada çeviri yaparken eşdizimlerde (collocations) karşılaşılan başlıca sorunlar değinilmektedir. Son olarak da, eşdizimlerin çevirilerinde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri ileri sürülmektedir. Bilindiği üzere, basit tanımıyla çeviri; kaynak dildeki bir mesajı(ileti) veya bildiriyi hedef dildeki bir mesaja veya bildiriye aktarma bilimidir. Çeviri hiç de kolay bir iş olmadığından çevirmen genellikle çeviri yaparken çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Sosyal, kültürel farklılıklar ve iki dilin sahip olduğu sözcüksel ve dilbilgisel değişmezler gibi bir çok sebebe bağlı anlam yitirme ile karşılaşılmaktadır. En kaçınılmaz anlam yitirme, iki dilinde farklı sözcüksel ve dilbilgisel yapılara sahip olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, eşdizimlerde dilin dilbilgisel değilde, sözcüksel çeşitliliği içerisinde yer aldığından, bu çalışmada eşdizimler ve çevirilerindeki sorunlar konu edinilmektedir

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Öğr.gör. Ferah SARIKAŞ This is me

Publication Date September 1, 2006
Submission Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006 Volume: 5 Issue: 17

Cite

APA Sarıkaş, Ö. F. (2006). PROBLEMS IN TRANSLATING COLLOCATIONS . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (17) , 33-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6131/82224

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.