PDF BibTex RIS Cite

ALTI SİGMA VE TOPLAM KALİTE

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 60 - 75, 01.09.2006

Abstract

-

ALTI SİGMA VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 60 - 75, 01.09.2006

Abstract

Günümüz dünyasında rekabet giderek artmakta, firmalar ürettikleri ürünlerin kalitesini herkese gösterebilmek ve kendileriyle eş değerde olan firmalarla kendi aralarında fark yaratabilmek için kalite geliştirme metotlarını kullanmaktadırlar. Bunun bilincinde olan firmalar bu yöntemleri kullanmakta ve bunu sadece üst yönetim bazında uygulayarak değil, firmanın bütün departmanlarına yayarak yapmaktadırlar. Zaten kalite geliştirmek isteyen bir firma bunu bütün firmaya yaydığı ve tüm çalışanlarının desteğini aldığında tam bir başarı sağlayacaktır. Bu bağlamda firmaların kendilerini iyileştirmeleri için tercih edebilecekleri çeşitli kalite geliştirme yöntemleri vardır. Altı Sigma ve Toplam Kalite Yöntemi de bunlardan ikisidir. Altı Sigma, problemlere ölçülebilir çözüm getirmek ve kritik süreçleri optimize etmek için sorumluluk üstlenilen bir yönetim yaklaşımıdır. Toplam Kalite Yönetiminde, müşteri ön planda olup bu doğrultuda, hızlı, yerinde ve zamanında hizmet, yenilik, üründe çeşitlilik sunulması, müşteriye yakınlık ve çalışanların motive edilmesi esas alınmaktadır. Ancak bunlar görünüşte aynı amaca hizmet etseler de aralarında bir takım farklılıklar bulunduğu makalede anlatılmıştır. Altı Sigma kalite anlayışı, Toplam Kalite Yönetiminin başarısız kaldığı, etkisini yitirdiği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Ancak bu kalite yönetim anlayışı, işletmelerde var olan kalite anlayışlarını yok ederek başarı sağlayamayacağı için, işletmelerdeki Toplam Kalite Yönetimi, ISO v.b kalite anlayışları üzerinde kurulur. Zaten Altı Sigma kendisinden önceki kalite anlayışlarının en iyi ve en başarılı oldukları yanlarını alarak kendi bünyesinde bütünleştirmiştir. Toplam Kalite Yönetimi ile koşulları uygun hale getirilmiş bir işletmede Altı Sigma’yı uygulamak daha kolay olacaktır

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Gülay ÇALIŞKAN This is me

Publication Date September 1, 2006
Submission Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006 Volume: 5 Issue: 17

Cite

APA Çalışkan, G. (2006). ALTI SİGMA VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (17) , 60-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6131/82226

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.