Year 2015, Volume 14 , Issue 55, Pages 32 - 44 2015-02-16

UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT
KAYIT DIŞI EKONOMİ VE DENETİM

Murat TURGUT [1]


Unrecorded economy is described as economical activities that are not recorded in gross national product accounts. It has features like being unethical, being done with cash money and being statistically unmeasurable. Illegal economic activities, semi-registered economic activities and unregistered economic activities are elements of unrecorded economy.

The main reasons for unrecorded economy are as follows; financial, economic and political. Audit has an important role in fighting with unrecorded economy. An efficient tax audit structure along with civic responsibility shall prevent unrecorded economy and should create an accord between the audit structure and the taxpayer and should narrow down certain exemptions for some taxpayers. What needs to be done is a financial revision, establishing an efficient inspection system and creating awareness about tax paying.

Kayıt dışı ekonomi, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hesapları içerisinde görünmeyen ekonomik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler ahlaki olmamak, nakit olmak ve istatistiksel olarak tam ölçülememek gibi özelliklere sahiptir. Yasadışı ekonomik faaliyetler, yarı kayıtlı ekonomik faaliyetler ve hiç kayıt altına alınmamış ekonomik faaliyetler kayıt dışı ekonominin unsurlarıdır.Kayıt dışı ekonominin nedenleri; mali, ekonomik ve siyasal nedenler olarak sayılmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede denetimin etkinliği önem arz etmektedir. Etkin bir vergi denetim yapısı ve vatandaşlık bilincinin birlikteliği, kayıt dışılığı önleyeceği gibi, ilgili yapının mükellefe uyumunu da sağlamalı, bazı mükelleflere tanınan muafiyet ve istisnaları da daraltması gerekmektedir. Yapılması gereken, mali revizyon, etkin bir denetim mekanizması ve en önemlisi vergi bilincinin oluşturulmasıdır
 • Akbey, F., (2014). “Türkiye’de Vergi Denetimi ve Gelirleri Üzerine Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (1), 63-103.
 • Akdoğan, A., (1979). Vergi İncelemesi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını No:127, Ankara.
 • Arıca, N. ve İyibil, A., (1985). “İşletmelerde Vergi Denetimi”, Defter ve Belgeler, Ankara: Fon Matbaa.
 • Aydemir, Ş., (1995). Türkiye’de Kayıt dışı Ekonomi (Vergisel ağırlıklı uzlaşma önerisi), İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.
 • Çetintaş, H. ve Vergil, H., (2003). “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (1), 16.
 • Hesap Uzmanları Derneği, (2004). Denetim İlke ve Esasları, 1. Cilt Yıldız Ofset Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul.
 • Sarılı, M.A., (2002). “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler”, Bankacılar Dergisi, 41, 33-35, 38.
 • Sugözü, H.İ., (2008). “Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemede Vergi Politikaları (1980–2004 Türkiye Örneği)”, (Yayınlanmış) Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Toptaş,Ü.,(1998).Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri,No:26, Ankara:TES–AR Yayınları.
 • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı. (2013). Faaliyet Raporu. Ankara.
 • Yıldırım, H., (2012). “Türkiye’de 2001’den günümüze Kayıt Dışı Ekonominin Sosyal Güvenlik Kurumu Açıkları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, (Yayınlanmış) Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Kayit_Disi_Ekonomiyle_Mucadele_Stratejisi_E ylem_Plani_2011_2013.pdf
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat TURGUT

Dates

Publication Date : February 16, 2015

Bibtex @ { esosder82981, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {32 - 44}, doi = {10.17755/esosder.12452}, title = {UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT}, key = {cite}, author = {TURGUT, Murat} }
APA TURGUT, M . (2015). UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (55) , 32-44 . DOI: 10.17755/esosder.12452
MLA TURGUT, M . "UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015 ): 32-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6169/82981>
Chicago TURGUT, M . "UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015 ): 32-44
RIS TY - JOUR T1 - UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT AU - Murat TURGUT Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.12452 DO - 10.17755/esosder.12452 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 44 VL - 14 IS - 55 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.12452 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.12452 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT %A Murat TURGUT %T UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 55 %R doi: 10.17755/esosder.12452 %U 10.17755/esosder.12452
ISNAD TURGUT, Murat . "UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 55 (February 2015): 32-44 . https://doi.org/10.17755/esosder.12452
AMA TURGUT M . UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 32-44.
Vancouver TURGUT M . UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 44-32.