Year 2015, Volume 14 , Issue 55, Pages 68 - 78 2015-04-09

INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES

İsmail AKGÜN [1]


The objective of this study is to determine the level of fulfilment of five acquisitions aimed to gain the students in the “Adventure of Democracy” unit of “Power, Management and Society” learning area of sixth grade social studies lesson taught in Turkey, in terms of different variables. The number of researches investing the level of fulfilment of Social Studies lesson’s acquisitions in Turkey is quite limited, and one of the quantitative research methods, the survey method was used in this study carried out for filling this gap in the literature. The academic success test was used in order to collect the research data, the data obtained were analyzed using the SPSS program. At the end of the research, it was observed that the level of fulfilment of the unit’s acquisitions is at intermediate level among students; the level of learning increases with the increase in the level of education of the parents, but this difference is not statistically significant; the academic success of the students living in the city is significantly higher than the students living in the village; and the academic success of the students whose family income level is below 750 TL is significantly lower than the students whose family income is above 750 TL

The objective of this study is to determine the level of fulfilment of five acquisitions aimed to gain the students in the “Adventure of Democracy” unit of “Power, Management and Society” learning area of sixth grade social studies lesson taught in Turkey, in terms of different variables. The number of researches investing the level of fulfilment of Social Studies lesson’s acquisitions in Turkey is quite limited, and one of the quantitative research methods, the survey method was used in this study carried out for filling this gap in the literature. The academic success test was used in order to collect the research data, the data obtained were analyzed using the SPSS program. At the end of the research, it was observed that the level of fulfilment of the unit’s acquisitions is at intermediate level among students; the level of learning increases with the increase in the level of education of the parents, but this difference is not statistically significant; the academic success of the students living in the city is significantly higher than the students living in the village; and the academic success of the students whose family income level is below 750 TL is significantly lower than the students whose family income is above 750 TL.

Keywords: Social Studies Education in Turkey, Democracy Education, Adventure of Democracy

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi, Demokrasi Eğitimi, Demokrasinin Serüveni
 • Akgün İ. H. (2013), Sekizinci Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Örnek Olay Yöntemiyle Öğretimin Öğrenme Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi. Ph. D. Thesis (Unpublished), Elazığ: Fırat University.
 • Büyüköztürk Ş, Çakmak E, Akgün Ö.E, Karadeniz Ş. and Demirel, F. (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Coşkun N. and Samancı O. (2012), İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Sosyal Beceri Düzeyi ile Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal of Educatıonal and Instructıonal Studıes In the World, Vol. 2, Issue: 1, P. 32-41.
 • Flowers N. (2010), Pusulacık Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu (Çev: Çulhaoğlu M.) İstanbul: Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık.
 • Gelbal S. (2008), The Effect of Socio-Economic Status of Eighth Grade Students On Their Achievement in Turkish. Education and Science, 2008, Vol. 33, P. 1-13.
 • Gündüz M. and Gündüz F. (2007), Yurttaşlık Bilinci. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Karasar N. (2007), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keith T. Z, Keith, P. B, Kimberly J. Q, Sperduto J, Santillo S. & Killings S. (1998), Longitudinal effects of parent involvement on high school grades: similarıties and differences across gender and ethnic groups. Journal of School Psychology, 1998 Vol. 36, P. 335-362.
 • Kılınçarslan S. (2008), Ebeveynin Sosyoekonomik ve Kültürel Düzeyinin İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarına Etkileri ve Bir Uygulama. Master’s Thesis (Unpublished), İstanbul: Beykent University.
 • Kotaman H, (2008), Türk Ana Babalarının Çocuklarının Eğitim Öğretimlerine Katılım Düzeyleri. Uludağ University Journal of the Faculty of Educatıon,, XXI (1): 135-149.
 • Oruç Ş. and Akgün İ. H. (2010), İlköğretim Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma Becerisini Kazanma Düzeyleri, International Journal of Eurasia Social Sciences Volume:1, P. 51-58.
 • Parker W.C. (2009), Social Studies in Elemantary Education (Thirteenth Edition). The United States of America: Perason Education. Inc.
 • Savaş E., Taş, S., and Duru, A (2010), Factors Affecting Students’ Achievement in Mathematics. Inonu University Journal of the Faculty of Educatıon, April 2010/ Volume. 11, Issue. 1. pp. 113-132.
 • TDK (2009), Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • TTK (2010), İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi (Sekizinci Sınıf) Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • Uygun, O. (2003), Demokrasinin Tarihsel Felsefi ve Ahlaki Boyutları. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Yeşil, R. (2002), Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmazer, A. and Demir S. B. (2014), Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine ve Sosyal Bilgiler Öğretmenine Karşı Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/2 Winter 2014. pp. 1705-1718.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail AKGÜN

Dates

Publication Date : April 9, 2015

Bibtex @ { esosder83006, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {68 - 78}, doi = {10.17755/esosder.18989}, title = {INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES}, key = {cite}, author = {AKGÜN, İsmail} }
APA AKGÜN, İ . (2015). INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (55) , 68-78 . DOI: 10.17755/esosder.18989
MLA AKGÜN, İ . "INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015 ): 68-78 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6169/83006>
Chicago AKGÜN, İ . "INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015 ): 68-78
RIS TY - JOUR T1 - INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES AU - İsmail AKGÜN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.18989 DO - 10.17755/esosder.18989 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 78 VL - 14 IS - 55 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.18989 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.18989 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES %A İsmail AKGÜN %T INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 55 %R doi: 10.17755/esosder.18989 %U 10.17755/esosder.18989
ISNAD AKGÜN, İsmail . "INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 55 (April 2015): 68-78 . https://doi.org/10.17755/esosder.18989
AMA AKGÜN İ . INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 68-78.
Vancouver AKGÜN İ . INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 78-68.