Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2564-6338 | e-ISSN 2564-6338 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Eskişehir Osmangazi University | http://estudamdergi.org/index.php/yenidogan


Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi, Yenidoğan bebek/ konusunda bilimsel Sosyal Antropolojik (kültürel) Bilimi dâhil, Sosyoloji, Felsefe Bilimlerini Tıp Bilimi ile bütünleştiren bir dergi niteliğindedir.

Çocuk Genetik, embriyoloji, Fetal, perinatal ve gelişim biyolojisi, moleküler genetik, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji ve diğer yaşamın başlaması ve yaşamın ilk dönemindeki insan sağlığı ile ilgili konular derginin alanı içindedir.

Annenin psikiyatrik durumu dâhil, gebe ile ilgili örf, gelenekler de dergiye konu olacaktır.

Deneysel çalışmalar, hayvan araştırmaları, hipotezler ve gelişimsel değerlendirmeler, yaklaşımlar ile insan ovum, sperm ve embriyo, fetüs ve Yenidoğan konusundaki yazılar kabul edilecektir.

Bakım ve bakım konusundaki yaklaşımlar, hemşirelik ve diğer dikkat edilecekler, öneriler aynı zamanda bu derginin kabulü içindedir.

Araştırma ve veri/kanıta dayalı yaklaşımlarda Bioistatistik kanıta dayalı tıp açısından önemlidir, ancak kişisel görüşler, düşünceler farklı kapsamdadır. Veri kesin ve kanıta dayalı, objektif olması gerekirken, yorum hür ve bağımsızdır. Hakaret ve aşağılama, hor görme fikir hürriyeti kapsamında olmayıp, insanlık dışı her şeyde olduğu gibi suç kapsamındadır.

Sonuç olarak açık ve net olarak her türlü görüş, yazı ve ifade, insan ve insan genetiği, hücre, embriyo, fetüs ve Yenidoğan ile diğer bu konudaki sosyal ve kültürel konular derginin alanı içindedir

Türk Evreni/Dünyasını Neonatoloji Bilimi temelinde bütünleştiren: iletişim ve ilişkilerin oluşması hedeflenmektedir. Sosyal Antropoloji (kültür bilimi), sosyoloji, felsefe, diğer sosyal bilimler, Neonatoloji Tıp Bilimini ilgilendirmesi ile kapsamı alanı içindedir.


İletişim

Editör: Prof. Dr. M. Arif AKŞİT e-posta: maaksit@gmail.com Tel: +90542 525 7612

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi

ISSN 2564-6338 | e-ISSN 2564-6338 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Eskişehir Osmangazi University | http://estudamdergi.org/index.php/yenidogan
Cover Image


Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi, Yenidoğan bebek/ konusunda bilimsel Sosyal Antropolojik (kültürel) Bilimi dâhil, Sosyoloji, Felsefe Bilimlerini Tıp Bilimi ile bütünleştiren bir dergi niteliğindedir.

Çocuk Genetik, embriyoloji, Fetal, perinatal ve gelişim biyolojisi, moleküler genetik, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji ve diğer yaşamın başlaması ve yaşamın ilk dönemindeki insan sağlığı ile ilgili konular derginin alanı içindedir.

Annenin psikiyatrik durumu dâhil, gebe ile ilgili örf, gelenekler de dergiye konu olacaktır.

Deneysel çalışmalar, hayvan araştırmaları, hipotezler ve gelişimsel değerlendirmeler, yaklaşımlar ile insan ovum, sperm ve embriyo, fetüs ve Yenidoğan konusundaki yazılar kabul edilecektir.

Bakım ve bakım konusundaki yaklaşımlar, hemşirelik ve diğer dikkat edilecekler, öneriler aynı zamanda bu derginin kabulü içindedir.

Araştırma ve veri/kanıta dayalı yaklaşımlarda Bioistatistik kanıta dayalı tıp açısından önemlidir, ancak kişisel görüşler, düşünceler farklı kapsamdadır. Veri kesin ve kanıta dayalı, objektif olması gerekirken, yorum hür ve bağımsızdır. Hakaret ve aşağılama, hor görme fikir hürriyeti kapsamında olmayıp, insanlık dışı her şeyde olduğu gibi suç kapsamındadır.

Sonuç olarak açık ve net olarak her türlü görüş, yazı ve ifade, insan ve insan genetiği, hücre, embriyo, fetüs ve Yenidoğan ile diğer bu konudaki sosyal ve kültürel konular derginin alanı içindedir

Türk Evreni/Dünyasını Neonatoloji Bilimi temelinde bütünleştiren: iletişim ve ilişkilerin oluşması hedeflenmektedir. Sosyal Antropoloji (kültür bilimi), sosyoloji, felsefe, diğer sosyal bilimler, Neonatoloji Tıp Bilimini ilgilendirmesi ile kapsamı alanı içindedir.


İletişim

Editör: Prof. Dr. M. Arif AKŞİT e-posta: maaksit@gmail.com Tel: +90542 525 7612

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499