ISSN: 2564-6338
e-ISSN: 2564-6338
Founded: 2016
Publisher: Eskişehir Osmangazi University
Cover Image
 
The archive of this journal is hosted at DergiPark from 2016 to 2020, therefore;
  • It hasn't published a new issue since 2020 on DergiPark.
  • It doesn't accept new submissions via DergiPark.

2020 - Volume: 5 Issue: 2

Research Article

1. DAYANAK: Prematürenin Yaşam Hakkı doğal canlı olma hakkıdır, öncelikle korunması, yaşamın sağlanması gereken bir Haktır

Research Article

4. DECLARATION Save, Care and Protect of Life, the pre-viable Preterm

Research Article

9. Suç ihtimaline sessiz kalmanın sonucu; Suça Teşvik, Suça İştirak, Azmettirme, Yardım Etme Boyutu

Research Article

10. İSTANBUL DECLARATION ON ETHICS IN PERINATAL MEDICINE

Research Article

11. Marmaris Bildirgesi: Yaşam Hakkı ve Yaşam sınırında olanlar için Etik Prensipler

Research Article

12. Marmaris Declaration: Ethical Concepts of Right to life and Pre-viability

Research Article

13. Emzirme, Bebekler ve Anneler için Yaşamsal bir haktır

Research Article

14. Breast Feeding is Vital Right for Baby and Mother

Research Article

15. Akıllı Şehir, Akıllı Yer/Ev kavramı

Research Article

16. Wise City, Wise Place/Home concept

indexler

Dergimiz ASOS indexte yer alan Hakemli bir dergidir.

asos-index.png