Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2564-6338 | e-ISSN 2564-6338 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Eskişehir Osmangazi University | http://estudamdergi.org/index.php/yenidogan


Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi, Yenidoğan bebek/ konusunda bilimsel Sosyal Antropolojik (kültürel) Bilimi dâhil, Sosyoloji, Felsefe Bilimlerini Tıp Bilimi ile bütünleştiren bir dergi niteliğindedir.

Çocuk Genetik, embriyoloji, Fetal, perinatal ve gelişim biyolojisi, moleküler genetik, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji ve diğer yaşamın başlaması ve yaşamın ilk dönemindeki insan sağlığı ile ilgili konular derginin alanı içindedir.

Annenin psikiyatrik durumu dâhil, gebe ile ilgili örf, gelenekler de dergiye konu olacaktır.

Deneysel çalışmalar, hayvan araştırmaları, hipotezler ve gelişimsel değerlendirmeler, yaklaşımlar ile insan ovum, sperm ve embriyo, fetüs ve Yenidoğan konusundaki yazılar kabul edilecektir.

Bakım ve bakım konusundaki yaklaşımlar, hemşirelik ve diğer dikkat edilecekler, öneriler aynı zamanda bu derginin kabulü içindedir.

Araştırma ve veri/kanıta dayalı yaklaşımlarda Bioistatistik kanıta dayalı tıp açısından önemlidir, ancak kişisel görüşler, düşünceler farklı kapsamdadır. Veri kesin ve kanıta dayalı, objektif olması gerekirken, yorum hür ve bağımsızdır. Hakaret ve aşağılama, hor görme fikir hürriyeti kapsamında olmayıp, insanlık dışı her şeyde olduğu gibi suç kapsamındadır.

Sonuç olarak açık ve net olarak her türlü görüş, yazı ve ifade, insan ve insan genetiği, hücre, embriyo, fetüs ve Yenidoğan ile diğer bu konudaki sosyal ve kültürel konular derginin alanı içindedir

Türk Evreni/Dünyasını Neonatoloji Bilimi temelinde bütünleştiren: iletişim ve ilişkilerin oluşması hedeflenmektedir. Sosyal Antropoloji (kültür bilimi), sosyoloji, felsefe, diğer sosyal bilimler, Neonatoloji Tıp Bilimini ilgilendirmesi ile kapsamı alanı içindedir.


İletişim

Editör: Prof. Dr. M. Arif AKŞİT e-posta: maaksit@gmail.com Tel: +90542 525 7612

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi

ISSN 2564-6338 | e-ISSN 2564-6338 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Eskişehir Osmangazi University | http://estudamdergi.org/index.php/yenidogan
Cover Image


Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi, Yenidoğan bebek/ konusunda bilimsel Sosyal Antropolojik (kültürel) Bilimi dâhil, Sosyoloji, Felsefe Bilimlerini Tıp Bilimi ile bütünleştiren bir dergi niteliğindedir.

Çocuk Genetik, embriyoloji, Fetal, perinatal ve gelişim biyolojisi, moleküler genetik, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji ve diğer yaşamın başlaması ve yaşamın ilk dönemindeki insan sağlığı ile ilgili konular derginin alanı içindedir.

Annenin psikiyatrik durumu dâhil, gebe ile ilgili örf, gelenekler de dergiye konu olacaktır.

Deneysel çalışmalar, hayvan araştırmaları, hipotezler ve gelişimsel değerlendirmeler, yaklaşımlar ile insan ovum, sperm ve embriyo, fetüs ve Yenidoğan konusundaki yazılar kabul edilecektir.

Bakım ve bakım konusundaki yaklaşımlar, hemşirelik ve diğer dikkat edilecekler, öneriler aynı zamanda bu derginin kabulü içindedir.

Araştırma ve veri/kanıta dayalı yaklaşımlarda Bioistatistik kanıta dayalı tıp açısından önemlidir, ancak kişisel görüşler, düşünceler farklı kapsamdadır. Veri kesin ve kanıta dayalı, objektif olması gerekirken, yorum hür ve bağımsızdır. Hakaret ve aşağılama, hor görme fikir hürriyeti kapsamında olmayıp, insanlık dışı her şeyde olduğu gibi suç kapsamındadır.

Sonuç olarak açık ve net olarak her türlü görüş, yazı ve ifade, insan ve insan genetiği, hücre, embriyo, fetüs ve Yenidoğan ile diğer bu konudaki sosyal ve kültürel konular derginin alanı içindedir

Türk Evreni/Dünyasını Neonatoloji Bilimi temelinde bütünleştiren: iletişim ve ilişkilerin oluşması hedeflenmektedir. Sosyal Antropoloji (kültür bilimi), sosyoloji, felsefe, diğer sosyal bilimler, Neonatoloji Tıp Bilimini ilgilendirmesi ile kapsamı alanı içindedir.


İletişim

Editör: Prof. Dr. M. Arif AKŞİT e-posta: maaksit@gmail.com Tel: +90542 525 7612

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Volume 5 - Issue 2 - May 19, 2020
 1. DAYANAK: Prematürenin Yaşam Hakkı doğal canlı olma hakkıdır, öncelikle korunması, yaşamın sağlanması gereken bir Haktır
  Pages 1 - 22
  M. Arif AKŞİT, Asiye NUHOĞLU, M. Erdal ÇAM, H. Mete TANIR, Türkan DAĞOĞLU, Ömür ŞAYLIGİL
 2. GEREKÇE: Prematürenin Yaşam Hakkı; doğal canlı olma hakkıdır, yaşamın sağlanması, desteklenmesi, sorun gelişiminden öncelikle korunması, gereken bir Haktır
  Pages 23 - 86
  M. Arif AKŞİT, M.erdal ÇAM
 3. BİLDİRGE: Varlık sınırında olan Prematürelerin Yaşamlarını, Gözetmek, Sakınmak ve Korumak
  Pages 87 - 110
  M. Arif AKŞİT, Ömür ŞAYLIGİL
 4. DECLARATION Save, Care and Protect of Life, the pre-viable Preterm
  Pages 111 - 136
  M. Arif AKŞİT, Ömür ŞAYLIGİL
 5. Özellikle yaşam sınırında olan prematürelerin Yaşam Hakkı ve Hayatta Kalması ve Gelişmesi için azami çabayı göstermek
  Pages 137 - 138
  M. Arif AKŞİT, Irmak ULUSU
 6. Özellikle yaşam sınırında olan prematürelerin Yaşam Hakkı ve Hayatta Kalması, Yaşaması ve Gelişmesi için azami çabayı göstermek
  Pages 139 - 212
  M. Arif AKŞİT, Irmak ULUSU, Ömür ŞAYLIGİL
 7. BİLDİRGE:Özellikle yaşam sınırında olan prematürelerin Yaşam Hakkı ve Hayatta Kalması, Yaşaması ve Gelişmesi için azami çabayı göstermek
  Pages 213 - 249
  M. Arif AKŞİT, Irmak ULUSU
 8. The inherent right to life and live, must ensure to the maximum extent for the survival and development of the child / preterm infant
  Pages 250 - 287
  M. Arif AKŞİT, Irmak ULUSU, Ömür ŞAYLIGİL
 9. Suç ihtimaline sessiz kalmanın sonucu; Suça Teşvik, Suça İştirak, Azmettirme, Yardım Etme Boyutu
  Pages 288 - 297
  M. Arif AKŞİT, Irmak ULUSU, M. Erdal ÇAM
 10. İSTANBUL DECLARATION ON ETHICS IN PERINATAL MEDICINE
  Pages 298 - 302
  M. Arif AKŞİT
 11. Marmaris Bildirgesi: Yaşam Hakkı ve Yaşam sınırında olanlar için Etik Prensipler
  Pages 303 - 309
  M. Arif AKŞİT, Türkan DAĞOĞLU, Uğur DİLMEN, Rahmi ÖRS
 12. Marmaris Declaration: Ethical Concepts of Right to life and Pre-viability
  Pages 310 - 315
  M. Arif AKŞİT, Uğur DİLMEN, Türkan DAĞOĞLU, Rahmi ÖRS
 13. Emzirme, Bebekler ve Anneler için Yaşamsal bir haktır
  Pages 316 - 320
  M. Arif AKŞİT
 14. Breast Feeding is Vital Right for Baby and Mother
  Pages 321 - 325
  M. Arif AKŞİT
 15. Akıllı Şehir, Akıllı Yer/Ev kavramı
  Pages 326 - 329
  M. Arif AKŞİT, Gizem ARICI, Özlem MUTLU ÇELİK
 16. Wise City, Wise Place/Home concept
  Pages 330 - 333
  M. Arif AKŞİT, Gizem ARICI, Özlem MUTLU ÇELİK
indexler

Dergimiz ASOS indexte yer alan Hakemli bir dergidir.

asos-index.png