Year 2018, Volume 5 , Issue 1, Pages 205 - 219 2018-06-28

POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF USING POPULAR MEDIA SOURCES IN BIOLOGY TEACHING ON STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS BIOLOGY

Zeynep YILMAZ [1] , Mustafa YEL [2]


Bu çalışmada öğretimde alternatif bir araç olarak yararlanılabilen popüler medya kaynaklarının biyoloji öğretimine etkisi incelenmiştir.  Araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmış olup, araştırma gruplarından birinde popüler medya kaynakları kullanılarak öğretim, diğerinde geleneksel öğretim gerçekleştirilmiştir.  Araştırmaya Kahramanmaraş ili Afşin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden meydana gelen 2 sınıf katılmıştır. Popüler medya kaynakları kullanımının öğrenci tutumlarına etkisini ölçmek amacı ile 36 soruluk bir tutum testi ön ve son test olarak uygulanmıştır. Biyoloji öğretiminde popüler medya kaynakları kullanımının etkili öğrenme geliştirilmesinde geleneksel öğretim kullanımına göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

This study examined the influence of popular media sources, which can be used as an alternative tool in teaching, on biology teaching. Experimental research design with pretest-posttest control group was used in the study. One of the research groups was taught by using popular media sources while in the other group the traditional teaching was carried out. Two groups from the 10th grade students of Afşin Girls' Anatolian Imam-Hatip School in the city of Kahramanmaraş participated in the research study. To measure the impact of using popular media sources on student’ attitudes, a 36-item attitude test was used as a pre- and post-test. The study concluded that the use of popular media resources in biology teaching is more effective in developing effective learning than the use of traditional teaching.

 • Aiex, N. K. (2004). Using Newspapers as Effective Teaching Tools.ERIC Digest Number 10. Ericedrs, 19880101, EBSCO veritabanından (ERIC): http://www.web22epnet.com adresinden alınmıştır
 • Allport, G. W. (1935). Attitudes, Handbook of Social Psychology. Worcester, Massachusettes: Clark University.
 • Ay, T. S. (2010). Sosyal bilgiler dersinde çevre bilinci kazandırmada medya ürünlerinden yararlanmaya ilişkin öğrenci görüşleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 76-93.
 • Berkant, H. G., & Cömert, M. (2013). Günlük gazetelerdeki eğitimle ilgili haberlerin ncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 25-44.
 • Bloom, B. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (D. Özçelik, Çev.) Ankara: Milli Eğitim.
 • Efthimiou, C., & Llewellyn, R. (2004). “Physics in Films” A New Approach to Teaching Science.
 • Fidan, N., & Erden, M. (1993). Egitime giriş. Ankara: Meteksan.
 • Gökçe, N. (2009). Çevre eğitiminde gazetelerden yararlanma. The Journal of International Social Research, 2(6), 251-265.
 • Jarman, R. (2003). Newspaper in science educaion: More questions than answers. Belfast: Queens University. http://www.ioe.ac.uk/thisweek/TW26052003.htm. adresinden alınmıştır
 • Jarman, R., & McClun, B. (2001). Use the news: a study of secondary teachers' use of newspapers in the science classroom. Journal of Biological Education, 35(2), 69-74.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. b.). Ankara: Nobel.
 • Kavak, N., Tufan, Y., & Demirelli, H. (2006). Fen-teknoloji okuryazarlığı ve informal fen eğitimi: gazetelerin potansiyel rolü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 17-28.
 • Kejanlıoğlu, D. (2005). Türkiye’de medyanın dönüşümü. İstanbul: İmge.
 • Köse, E. Ö. (2008). Gazete haberlerinin biyoloji eğtiminde kullanımı. Kuramsal Eğitimbilim, 1(2), 84-91.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2008). İlköğretim 4-8. sınıf öğretim programlarının öğrenme-öğretme süreçlerinde gazete kupürlerinden yararlanma. http//ttkb.meb.gov.tr. adresinden alınmıştır
 • Nalçaoğlu, H. (2003). “Medya ve toplum ilişkisini anlamak üzere bir çerçeve.” Medya ve toplum. İstanbul: İPS İletişim Vakfı.
 • Özdurdu, R. (2011). Medyada sahiplik ve yoğunlaşma, oluşturduğu sorunlar ve şeffaflığın sağlanması. Uzmanlık Tezi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara.
 • Rose, C. (2003). How to teach biology using the movie science of cloning people, resurrecting the dead, and combining flies and humans. Public Understanding of Science, 12(3), 289-296.
 • Sönmez, V. (1999). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. Ankara: Anı.
 • Stodolsky, S., Salk, S., & Glaessner, B. (1991). Student views about learning maths and social sciences. American Educational Research, 28(1), 89-116.
 • Tangülü, Z. (2013). 8. sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde gazete kullanımının öğrencilerin bu derse ilişkin tutum ve başarısına etkisi. Turkish Studies International Periodical For The LanguagesLiterature and Historyof Turkish or Turkic, 8(5), 779-788.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi . Ankara: Nobel.
 • Türk Dil Kurumu (2013). Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr. adresinden alınmıştır
 • Toğay, A., Akdur, T.E., Yetişken, İ. C., & Bilici, A. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi. Akademik Bilişim Konferansı. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Toruk, İ. (2008). Üniversite gençliğinin medya kullanma alışkanlıkları üzerine bir analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 475-488.
 • Tosun, Z. D. (2011). Biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türker, H., & Arslan, Ö. (2008). İlköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretiminde belgesel kullanımı.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 92-104.
 • Ülgen, G. (1995). Eğitim psikolojisi birey ve öğrenme. Ankara: Bilim.
 • Wellington, J. (1993). Using newspaper in science education. School Science Review, 74(268), 47-52.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynep YILMAZ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Mustafa YEL
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2018

Bibtex @research article { etad385907, journal = {Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9624}, address = {Gazi Üniversitesi Merkez Kampüs Eğitim Bilimleri Enstitüsü 30/A 06500 Teknikokullar / Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {205 - 219}, doi = {}, title = {POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Zeynep and YEL, Mustafa} }
APA YILMAZ, Z , YEL, M . (2018). POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 205-219 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etad/issue/37928/385907
MLA YILMAZ, Z , YEL, M . "POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 205-219 <https://dergipark.org.tr/en/pub/etad/issue/37928/385907>
Chicago YILMAZ, Z , YEL, M . "POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 205-219
RIS TY - JOUR T1 - POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ AU - Zeynep YILMAZ , Mustafa YEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 219 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9624 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ %A Zeynep YILMAZ , Mustafa YEL %T POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ %D 2018 %J Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi %P -2458-9624 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD YILMAZ, Zeynep , YEL, Mustafa . "POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (June 2018): 205-219 .
AMA YILMAZ Z , YEL M . POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. ETAD/JRES. 2018; 5(1): 205-219.
Vancouver YILMAZ Z , YEL M . POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 219-205.