Journal of Research in Education and Society
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-9624 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Gazi University |


Papers related to all branches of education, theoretical studies, qualitative and quantitative empirical researches etc. are published in the of Journal of Research in Education and Society.  This Journal welcomes papers developing theoretical and/or methodological approaches to the field, corresponding to publication guidelines, and guiding academicians and educationalists in the field of education. Papers that explore advices to educational policies, educational applications and problems constitute the scope of the journal.

Submitted manuscripts are only accepted in case the works are neither published before nor under consideration for publication elsewhere.  Journal of Research in Education and Society holds the copyright for accepted articles.

Journal of Research in Education and Society

e-ISSN 2458-9624 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Papers related to all branches of education, theoretical studies, qualitative and quantitative empirical researches etc. are published in the of Journal of Research in Education and Society.  This Journal welcomes papers developing theoretical and/or methodological approaches to the field, corresponding to publication guidelines, and guiding academicians and educationalists in the field of education. Papers that explore advices to educational policies, educational applications and problems constitute the scope of the journal.

Submitted manuscripts are only accepted in case the works are neither published before nor under consideration for publication elsewhere.  Journal of Research in Education and Society holds the copyright for accepted articles.

Volume 7 - Issue 1 - Jun 28, 2020
 1. Öğrencilerin Hayallerindeki Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişim Teknolojilerinin Yeri
  Pages 1 - 27
  Burcu KARAMAN , Bülent AKBABA
 2. Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerini Geliştirmede Uygulanan Müdahalelerin Etkililiği: Bir Derleme Çalışması
  Pages 28 - 45
  Çiğdem TÜRKER , Sena GÜLSÜM ŞEN , Elif SAZAK
 3. Evlilik Uyumu ile Kişilerarasi İlişki Tarzının Evlilik Yeterliliği Aracılığı ile Açıklanması
  Pages 46 - 60
  Barış ERGÜL , Veysel YILMAZ
 4. Lise Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri ile Sosyal Kaygı ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 61 - 79
  Beyza HAYIRCI , Enver SARI
 5. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz-Liderlik Algıları ve Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi
  Pages 80 - 106
  Aysel ARSLAN
 6. Mutlu Okulun Bileşenleri
  Pages 107 - 123
  Mustafa FİDAN
 7. Ortaokul Öğrencilerinin Aile Bağları ve Ailede Şiddet Görme Durumunun Benlik Saygısına Etkisi
  Pages 124 - 142
  Hüsne DEMİREL , Sinem ÖZMEN DOĞAN
 8. Sosyal Ağlarda Öğretmen-Öğrenci Etkileşimine Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Pages 143 - 166
  Necati CEMALOĞLU , Derya KOÇAK
 9. Lise Öğrencilerinin Düşünme Stilleri ve Biyoetik Değerlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 167 - 192
  Gülce ÖZTAŞ , Ayşe Esra ÇAĞIL , Leyla AYVERDİ
 10. Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri
  Pages 193 - 218
  Medine DURDİ , Gürcü ERDAMAR
 11. Görme Engelli Bireylerin Merkezi Sınav Düzenlemelerine İlişkin Görüşleri
  Pages 219 - 247
  Mustafa DOĞUŞ , Cem ASLAN , Salih CAKMAK
 12. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının ve Öğretim Programlarının Çocukların Güvenli İnternet Kullanımları Açısından İncelenmesi
  Pages 248 - 269
  Ömer Faruk ABİDE , Yücel GELİŞLİ
 13. Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri
  Pages 270 - 299
  Didem KESGİN , Betül TİMUR
 14. 48-72 Aylık Çocukların Bilişsel Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 300 - 322
  Hatice Büşra YILMAZ , Aysel TÜFEKCİ AKCAN
 15. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Sıklıkla Kullanılan Psikolojik Ölçeklerin Geçerliğinin Ölçme Standartlarına Göre İncelenmesi
  Pages 323 - 348
  Buket KEMER , Mehtap ÇAKAN
 16. Aday ve Danışman Öğretmenler için Mentorluk Rolleri Ölçeklerinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 349 - 375
  Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK , Ferudun SEZGİN
Yazarların Dikkatine

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonunda göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız.


ÖRNEK MAKALE ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 


JRES TAAHHÜTNAME FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.