Journal of Research in Education and Society
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2458-9624 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Gazi University |


Papers related to all branches of education, theoretical studies, qualitative and quantitative empirical researches etc. are published in the of Journal of Research in Education and Society.  This Journal welcomes papers developing theoretical and/or methodological approaches to the field, corresponding to publication guidelines, and guiding academicians and educationalists in the field of education. Papers that explore advices to educational policies, educational applications and problems constitute the scope of the journal.

Submitted manuscripts are only accepted in case the works are neither published before nor under consideration for publication elsewhere.  Journal of Research in Education and Society holds the copyright for accepted articles.

Journal of Research in Education and Society

e-ISSN 2458-9624 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Papers related to all branches of education, theoretical studies, qualitative and quantitative empirical researches etc. are published in the of Journal of Research in Education and Society.  This Journal welcomes papers developing theoretical and/or methodological approaches to the field, corresponding to publication guidelines, and guiding academicians and educationalists in the field of education. Papers that explore advices to educational policies, educational applications and problems constitute the scope of the journal.

Submitted manuscripts are only accepted in case the works are neither published before nor under consideration for publication elsewhere.  Journal of Research in Education and Society holds the copyright for accepted articles.

Volume 6 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Çocuk Animasyon Filmlerinin Okul Öncesi Çocuk Resimleri Üzerindeki Yansımaları
  Pages 1 - 12
  S.Seda BAPOĞLU DÜMENCİ, Rukiye DİLLİ, BERNA SİCİM SEVİM
 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutumları
  Pages 13 - 37
  Ali BALTACI, Yusuf AYDIN
 3. 2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 38 - 56
  Çınar KILIÇ, Sönmez GİRGİN
 4. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Sınıf İçi Etkinliklere Katılımının Derse Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisi
  Pages 57 - 77
  Yücel KAYABAŞI, Esra YENİCELİ, Ela ATAMAN, Seda ŞAHİN, Nilüfer NACAR
 5. Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Eğitimde Dijital Teknolojinin Kullanımına Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi
  Pages 78 - 94
  Fatma Nur ÇOBAN, Sinan GÜLŞEN, Gökhan BAYHAN
 6. Okullarda Katılımcı Karar Verme Sürecinin incelenmesi
  Pages 95 - 112
  Hasan ÜZÜM, Türker KURT
 7. Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu ile Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 113 - 129
  Arif ARSLAN
 8. Ortaokul Öğrencilerinin Basınç Kavramıyla İlgili Anlayışlarını Ölçmeye Yöneik Bir Test Geliştirme Çalışması
  Pages 130 - 144
  Hasan ÖZCAN, Esra KOCA, Mehmet SÖĞÜT
 9. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, Tekillik ve Transhümanizm
  Pages 145 - 157
  Hüseyin KÖKSAL
 10. Öğretmen Adaylarının Öğretimi Planlamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 158 - 174
  Şaban ÇETİN, Filiz ÇETİN
 11. Dilaver Cebeci’nin “Şimdiki Zaman Çekiminde Bir Mahkûma Mektup” Adlı Şiirinde Metinlerarasılık Unsurları
  Pages 175 - 191
  Mehmet KARA, Selçuk DAĞDELEN
Yazarların Dikkatine

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonunda göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız.


ÖRNEK MAKALE ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 


JRES TAAHHÜTNAME FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.