PDF EndNote BibTex RIS Cite

Web Üzerinden Erişilebilir Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Etkinliklerin Sınıf Öğretmenleri Tarafından Kullanılma Durumu

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 93 - 134, 01.08.2012

Abstract

The aim of this study is to examine the use of activities accessed through web by primary school teachers dealing with inclusion pupils. The sampling of this study is 29 primary school teachers who were working at different primary schools in Ankara, Çanakkale, Istanbul, Manisa and Sinop in the academic year of 2010-2011. The data was obtained through a survey conducted on 29 teachers and semi-structured interviews made with 17 teachers. Research results show that 21 teachers accessed the activities. It was revealed that internet use frequency of teachers who were more aware of inclusion education had a positive effect on their use of activities for inclusion pupils. It was found out that having simple difficulties in using computer and internet and lack of spare time were the reasons for preventing teachers from using these activities; the need for different inclusion education activities and acquiring new information about inclusion education, and the activities that could be applied for inclusion pupils were the reasons for using these activities.

WEB ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİR KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ETKİNLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN KULLANILMA DURUMU

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 93 - 134, 01.08.2012

Abstract

Bu çalışmanın amacı web üzerinden erişilebilir kaynaştırma öğrencilerine yönelik etkinliklerin sınıf öğretmenleri tarafından kullanılma durumunun incelenmesidir. Araştırmaya Ankara, Çanakkale, İstanbul, Manisa ve Sinop illerinde ilköğretim okullarında görev yapan 29 kaynaştırma sınıfı öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri öğretmenlerin tümüne anket uygulanarak ve öğretmenlerden 17'si ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; sunulan etkinliklere 21 öğretmenin erişim gerçekleştirdiği, 8 öğretmenin ise erişim gerçekleştirmediği tespit edilmiştir. Araştırma bulguları kaynaştırma programına yönelik farkındalık sahibi öğretmenlerin internet kullanma sıklıklarının sunulan etkinlikleri kullanım durumlarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre etkinlikleri kullanma nedenlerini, kaynaştırma eğitiminde kullanabilecekleri başka kaynağa ihtiyaç duymaları ve kaynaştırma eğitimi hakkında yardım alma ve bilgi edinme gereksinimlerinin olması oluşturmakta; etkinlikleri kullanmama nedenlerini ise daha çok bilgisayar ve internet kullanımında yaşadıkları sorunlar oluşturmakta ve bunu web sitesini ve etkinlikleri kullanmak için zamanlarının olmayışı takip etmektedir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Kübranur BOZ This is me

Publication Date August 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Boz, K. (2012). WEB ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİR KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ETKİNLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN KULLANILMA DURUMU . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 2 (2) , 93-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etku/issue/6271/84228