Educational Technology Theory and Practice
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-1908 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gazi University |


The aim of the Journal of Educational Technology Theory and Practice (ETTP) is to provide an international refereed scholarly and open access journal to publish high quality studies in the field of Educational Technology.

The journal publishes studies focusing on theoretical and practical aspects of educational technology including but not limited to research reports, experimental studies, survey studies, and research reviews. These studies can be analysis, development, implementation, and evaluation of the interventions designed to propose the solutions with technology for educational/instructional needs of individuals and society, made with different methodological approaches. The language of submissions can be in English or in Turkish.

ETKU journal is indexed in ULAKBİM Social and Humanities Database (TR-Index) since 2013 and Turkish Education Index. The Digital Object Identifier (DOI) number is assigned to all articles published in our journal, and the author(s) are not charged at any stage during the evaluation and printing process.

Educational Technology Theory and Practice

ISSN 2147-1908 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gazi University |
Cover Image


The aim of the Journal of Educational Technology Theory and Practice (ETTP) is to provide an international refereed scholarly and open access journal to publish high quality studies in the field of Educational Technology.

The journal publishes studies focusing on theoretical and practical aspects of educational technology including but not limited to research reports, experimental studies, survey studies, and research reviews. These studies can be analysis, development, implementation, and evaluation of the interventions designed to propose the solutions with technology for educational/instructional needs of individuals and society, made with different methodological approaches. The language of submissions can be in English or in Turkish.

ETKU journal is indexed in ULAKBİM Social and Humanities Database (TR-Index) since 2013 and Turkish Education Index. The Digital Object Identifier (DOI) number is assigned to all articles published in our journal, and the author(s) are not charged at any stage during the evaluation and printing process.

Volume 10 - Issue 1 - Jan 31, 2020
 1. ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİT KAYNAKLARINDAN YARARLANMA DURUMLARI VE YAŞADIKLARI SORUNLAR: KOCAELİ ÖRNEĞİ
  Pages 1 - 24
  Aynur KOLBURAN GEÇER , Ayşegül BAKAR-ÇÖREZ
 2. EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İÇERİK MODÜLÜNDEKİ TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR
  Pages 25 - 50
  Sedat MADEN , Aydın ÖNAL
 3. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ ALGILANAN ETKİLEŞİM DEĞERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 51 - 73
  Meltem KOÇ , Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU
 4. ABD, AVRUPA VE TÜRKİYE MERKEZLİ KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERİN YAPISAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 74 - 94
  Süleyman Eren YÜRÜK , Selçuk KARAMAN , Rabia M. YILMAZ
 5. ODYOLOJİ ALANINDA EĞİTİM AMAÇLI BİR BİLGİSAYAR TABANLI SİMÜLASYONUN GELİŞTİRİLMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA
  Pages 95 - 116
  Kübra ÖZMEN , Abdullah SUNAR , Beyza Nur KÜÇÜK , Besim Turab AVAN
 6. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TARAYICILARINA İLİŞKİN KULLANICI DENEYİM VE GÖRÜŞLERİ
  Pages 117 - 137
  Mustafa Serkan ABDÜSSELAM
 7. TEKNOLOJİ KULLANIMI TÜRKİYE'DE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLİYOR MU? BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
  Pages 138 - 176
  İdris GÖKSU , Yusuf İslam BOLAT
 8. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DESTEKLİ SİMETRİ ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİLERİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 177 - 200
  Serhat ALTIOK
 9. ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI ÖZ-YETERLİK VE ALGI ÖLÇEĞİ
  Pages 201 - 218
  Engin DOĞANÇ , Agah Tuğrul KORUCU
 10. ÖĞRENCİLER TEKNOLOJİYİ ÜRETİM AMAÇLI MI KULLANIYORLAR? LOG KAYITLARINA KARŞI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 219 - 236
  Hatice ÇIRALI SARICA , Yasemin KOÇAK USLUEL
 11. E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
  Pages 237 - 256
  Hüsniye BİÇER , Agah Tuğrul KORUCU
 12. GENEL BİYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE MOBİL UYGULAMA TASARIMI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 257 - 279
  Şeyma Nur SİVRİ , Aslı GÖRGÜLÜ ARI
 13. 2014-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE KULLANILABİLİRLİK ÜZERİNE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA MAKALELERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 280 - 320
  Hatice SANCAR-TOKMAK , Berrin DOĞUSOY , Kiraz BİLGİÇ
 14. BLOK TABANLI PROGRAMLAMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAMLAMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARINA VE HESAPLAMALI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
  Pages 303 - 320
  Şeyhmus AYDOĞDU
Indexes and Platforms