PDF EndNote BibTex RIS Cite

Mobil Teknolojilerin İşitme Engelli Öğrencileri Desteklemek Amacıyla Kullanılması: Türkiye'den Bir Örnek

Year 2011, Volume 1, Issue 2, 52 - 82, 01.08.2011

Abstract

İşitme engelli öğrenciler, sözlü ve yazılı iletişimdeki yetersizliklerinden dolayı diğer öğrencilere göre dezavantajlı durumdadır. Gelişen teknolojinin sağladığı olanakların da yardımıyla işitme engelli öğrencilere uygun, etkileşimli öğrenme ortamları düzenlenerek onların bu dezavantajlı durumları dengelenebilir ve yeni öğrenme deneyimleri kazanmalarına yardımcı olunabilir. Bu araştırmada; işitme engelli öğrencilerin öğretim etkinliklerinde, birbirleriyle ve öğretim elemanıyla iletişimlerinde ve günlük yaşantılarında mobil teknolojileri nasıl kullandıklarının ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Araştırma, eylem araştırması olarak desenlenmiş ve uygulaması 2007-2008 öğretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Sanatları Anasanat Dalı bünyesinde okutulan "BİL151 Temel Bilgi Teknolojileri-I" dersine devam eden 12 işitme engelli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamındaki BİL151 Temel Bilgi Teknolojileri dersi, 16 hafta süresince PDA destekli olarak yürütülmüştür. Öğrenciler haftanın belirli günlerinde dersin blogunda verilen çevrimiçi etkinlikleri yerine getirmişler, dersin Web sitesindeki materyallere erişmişler; haftanın bir günü ise dört saat yüz yüze ders etkinliklerine katılmışlardır. Araştırma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir (Proje No: 107K022). Bu makale söz konusu projenin işitme engelli öğrencilerin PDA kullanım durumlarını ortaya koyan bulgularını sunmaktadır.

MOBİL TEKNOLOJİLERİN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA KULLANILMASI: TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK

Year 2011, Volume 1, Issue 2, 52 - 82, 01.08.2011

Abstract

İşitme engelli öğrenciler, sözlü ve yazılı iletişimdeki yetersizliklerinden dolayı diğer öğrencilere göre dezavantajlı durumdadır. Gelişen teknolojinin sağladığı olanakların da yardımıyla işitme engelli öğrencilere uygun, etkileşimli öğrenme ortamları düzenlenerek onların bu dezavantajlı durumları dengelenebilir ve yeni öğrenme deneyimleri kazanmalarına yardımcı olunabilir. Bu araştırmada; işitme engelli öğrencilerin öğretim etkinliklerinde, birbirleriyle ve öğretim elemanıyla iletişimlerinde ve günlük yaşantılarında mobil teknolojileri nasıl kullandıklarının ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Araştırma, eylem araştırması olarak desenlenmiş ve uygulaması 2007-2008 öğretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Sanatları Anasanat Dalı bünyesinde okutulan "BİL151 Temel Bilgi Teknolojileri-I" dersine devam eden 12 işitme engelli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamındaki BİL151 Temel Bilgi Teknolojileri dersi, 16 hafta süresince PDA destekli olarak yürütülmüştür. Öğrenciler haftanın belirli günlerinde dersin blogunda verilen çevrimiçi etkinlikleri yerine getirmişler, dersin Web sitesindeki materyallere erişmişler; haftanın bir günü ise dört saat yüz yüze ders etkinliklerine katılmışlardır. Araştırma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir (Proje No: 107K022). Bu makale söz konusu projenin işitme engelli öğrencilerin PDA kullanım durumlarını ortaya koyan bulgularını sunmaktadır.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Abdullah KUZU This is me


H. Ferhan ODABAŞI This is me


M. Cem GİRGİN This is me

Publication Date August 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Kuzu, A. , Odabaşı, H. F. & Girgin, M. C. (2011). MOBİL TEKNOLOJİLERİN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA KULLANILMASI: TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 1 (2) , 52-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etku/issue/6273/84236