PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye'de Bilgisayar Eğitiminde İlk Adım: Orta Öğretimde Bilgisayar Eğitimi İhtisas Komisyonu Raporu

Year 2011, Volume 1, Issue 2, 83 - 94, 01.08.2011

Abstract

The aim of this study is to introduce "The Expertise Commission Report of Computer Education in Secondary School" which was prepared in 1984 and is the basis for computer education in Turkey. The study was conducted through the survey method. The focus on the study is to explain the advance in the related institutions and the computer use practices for educational aims in Ministry of National Education so that the importance of "The Expertise Commission Report of Computer Education in Secondary School" is realized better. Then, the processes of "The Expertise Commission Report of Computer Education in Secondary School" production and the activities done by the commission in 1984 are explained. The practical applications of the report are also presented. From the point of the report's production philosophy, decisions and recommendations produced during the commission activities, this study may contribute to the discussions on the importance of computer use in primary and secondary education and computer courses status (compulsory or optional)

TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE İLK ADIM: ORTA ÖĞRETİMDE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

Year 2011, Volume 1, Issue 2, 83 - 94, 01.08.2011

Abstract

Bu makalenin amacı Türkiye'de bilgisayar eğitimine temel oluşturan ve 1984 yılında hazırlanan, ancak yayınlanmayan "Ortaöğretimde Bilgisayar Eğitimi İhtisas Komisyonu Raporu'nu" tanıtmaktır. Çalışma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. "Ortaöğretimde Bilgisayar Eğitimi İhtisas Komisyonu Raporu'nun" Türk eğitim sistemindeki yeri ve öneminin daha iyi açıklanabilmesi için Türkiye'deki ilgili kuruluşlardaki gelişmeler ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda bilgisayarların öğretim hizmetlerinde kullanım biçimlerine ilişkin uygulamalara değinilmiştir. Daha sonra 1984 yılında "Ortaöğretimde Bilgisayar Eğitimi İhtisas Komisyonu Raporu"nun oluşturulması, komisyonca yürütülen çalışmalar ve raporun hazırlanması tanıtılarak makalenin ekinde sunulan "Ortaöğretimde Bilgisayar Eğitimi İhtisas Komisyonu Raporu"nun uygulamadaki yansımaları açıklanmıştır. Rapor hazırlanış felsefesi, alınan kararlar ve geliştirilen öneriler açısından, günümüzde bilişim teknolojileri eğitiminin ilköğretim ve orta öğretim programlarındaki yeri, zorunlu ya da seçmeli ders olma durumu vb. konulardaki tartışmalara ışık tutabilir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hafize KESER This is me

Publication Date August 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Keser, H. (2011). TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE İLK ADIM: ORTA ÖĞRETİMDE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 1 (2) , 83-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etku/issue/6273/84237