Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-1908 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi’nin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi, 2011 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanmakta; 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makalen gönderilerinde, ETKU Dergisi Telif Hakkı Devir Belgesinin imzalı bir kopyasının taranmış olarak gönderiye eklenmesi zorunludur.

Dr. Tolga GÜYER, Editör

ULAKBİM DUYURUSU

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

2018 yılından itibaren ULAKBİM, TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

ISSN 2147-1908 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi’nin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi, 2011 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanmakta; 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makalen gönderilerinde, ETKU Dergisi Telif Hakkı Devir Belgesinin imzalı bir kopyasının taranmış olarak gönderiye eklenmesi zorunludur.

Dr. Tolga GÜYER, Editör

ULAKBİM DUYURUSU

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

2018 yılından itibaren ULAKBİM, TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

Cilt 10 - Sayı 1 - 31 Oca 2020
 1. ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİT KAYNAKLARINDAN YARARLANMA DURUMLARI VE YAŞADIKLARI SORUNLAR: KOCAELİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1 - 24
  Aynur KOLBURAN GEÇER , Ayşegül BAKAR-ÇÖREZ
 2. EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İÇERİK MODÜLÜNDEKİ TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR
  Sayfalar 25 - 50
  Sedat MADEN , Aydın ÖNAL
 3. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ ALGILANAN ETKİLEŞİM DEĞERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 51 - 73
  Meltem KOÇ , Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU
 4. ABD, AVRUPA VE TÜRKİYE MERKEZLİ KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERİN YAPISAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 74 - 94
  Süleyman Eren YÜRÜK , Selçuk KARAMAN , Rabia M. YILMAZ
 5. ODYOLOJİ ALANINDA EĞİTİM AMAÇLI BİR BİLGİSAYAR TABANLI SİMÜLASYONUN GELİŞTİRİLMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA
  Sayfalar 95 - 116
  Kübra ÖZMEN , Abdullah SUNAR , Beyza Nur KÜÇÜK , Besim Turab AVAN
 6. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TARAYICILARINA İLİŞKİN KULLANICI DENEYİM VE GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 117 - 137
  Mustafa Serkan ABDÜSSELAM
 7. TEKNOLOJİ KULLANIMI TÜRKİYE'DE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLİYOR MU? BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 138 - 176
  İdris GÖKSU , Yusuf İslam BOLAT
 8. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DESTEKLİ SİMETRİ ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİLERİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 177 - 200
  Serhat ALTIOK
 9. ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI ÖZ-YETERLİK VE ALGI ÖLÇEĞİ
  Sayfalar 201 - 218
  Engin DOĞANÇ , Agah Tuğrul KORUCU
 10. ÖĞRENCİLER TEKNOLOJİYİ ÜRETİM AMAÇLI MI KULLANIYORLAR? LOG KAYITLARINA KARŞI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 219 - 236
  Hatice ÇIRALI SARICA , Yasemin KOÇAK USLUEL
 11. E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
  Sayfalar 237 - 256
  Hüsniye BİÇER , Agah Tuğrul KORUCU
 12. GENEL BİYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE MOBİL UYGULAMA TASARIMI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 257 - 279
  Şeyma Nur SİVRİ , Aslı GÖRGÜLÜ ARI
 13. 2014-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE KULLANILABİLİRLİK ÜZERİNE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA MAKALELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 280 - 320
  Hatice SANCAR-TOKMAK , Berrin DOĞUSOY , Kiraz BİLGİÇ
 14. BLOK TABANLI PROGRAMLAMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAMLAMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARINA VE HESAPLAMALI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 303 - 320
  Şeyhmus AYDOĞDU
Dizinler