Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-1908 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Tolga GÜYER |


Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) dergisinin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

Standardizasyonun sağlanabilmesi için TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri gerekmektedir.

ETKU Dergisi, 2011 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanmakta; 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin) ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makale gönderilerinde, ETKU Dergisi Telif Hakkı Devir Belgesinin imzalı bir kopyasının taranmış olarak gönderiye eklenmesi zorunludur.

Dr. Tolga GÜYER, Editör

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

ISSN 2147-1908 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Tolga GÜYER |
Kapak Resmi


Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) dergisinin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

Standardizasyonun sağlanabilmesi için TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri gerekmektedir.

ETKU Dergisi, 2011 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanmakta; 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin) ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makale gönderilerinde, ETKU Dergisi Telif Hakkı Devir Belgesinin imzalı bir kopyasının taranmış olarak gönderiye eklenmesi zorunludur.

Dr. Tolga GÜYER, Editör

Cilt:11 Sayı: 1 (Vol:11 Issue:1) Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 1 - 28 Oca 2021