ISSN: 2147-1908
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Tolga GÜYER
Kapak Resmi
       

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) dergisinin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi 2011 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanmakta, 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin) taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makale gönderilerinde, ETKU Dergisi Telif Hakkı Devir Belgesinin imzalı bir kopyasının taranmış olarak gönderiye eklenmesi zorunludur.

İnsanlar üzerinden veri toplanmasını gerektiren bütün araştırmalar için yetkili bir araştırma kurumundan etik kurul onayının alınmış, bu onaya ait bilgilerin makalenin ilk sayfası ile yöntem bölümünde belirtilmiş ve makale gönderimi sırasında ilgili onay belgesinin de yüklenmiş olması gerekmektedir.

2022 - Cilt: 12 Sayı: 1