ISSN: 2147-1908
Başlangıç: 2011
Yayımcı: Tolga GÜYER
Kapak Resmi
 

ETKU dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. Derginin hedef kitlesini, Eğitim Teknolojisi alanında çalışan akademisyenler, lisansüstü öğrenciler, eğitim teknolojilerine ilgi duyan ve kullanan öğretmenler ile kamu veya özel sektörde çalışan alan uzmanları oluşturmaktadır. ETKU dergisi 2011 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanmakta, 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında (TR Dizin) taranmakta, 2021 yılından itibaren Education Full Text (H.W. Wilson Databases) listesinde yer almaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır.

Yazarlara, en geç üç ay içinde gönderdikleri çalışmaların doğrudan ya da hakem görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilecek düzeltmelerden sonra yayınlanıp yayınlanamayacağına dair bilgi verilir. Değerlendirme sürecinden kaynaklanan bazı özel durumlarda, nadiren de olsa bu süre uzayabilmektedir.

Makale gönderilerinde, ETKU Dergisi Telif Hakkı Devir Belgesinin imzalı bir kopyasının taranmış olarak gönderiye eklenmesi zorunludur.

Yazı biçimi, tablolar ve şekiller mutlaka belirtilen şablona göre hazırlanmalı, atıflar ve kaynakça için güncel APA Stili kullanılmalıdır. Bu şartları sağlamayan makaleler biçimsel değerlendirme sonucunda doğrudan reddedilir. Dergimizin şablonu aralıklı olarak güncellendiğinden, lütfen gönderileriniz için şablonumuzun son sürümünü kullanınız. Kitap incelemeleri için kitap inceleme makalesi şablonu, bilgi köşesinde yayınlanacak derlemeler için bilgi köşesi şablonu kullanılabilir.

2024 - Cilt: 14 Sayı: 1