Research Article
BibTex RIS Cite

Arap Füzyon Müziğinde Yeni Bir Tarz ve Estetik Analizi: Simon Shaheen tarafından Blue Flame

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1, 31 - 61, 27.07.2022

Abstract

Az sayıda Arap besteci, geleneksel Arap müziğinin özünü koruyan füzyon müziği yaratmayı başardı. Bu yazıda, Sha- heen’in stilini keşfetmek için Simon Shaheen’in Blue Flame adlı kompozisyonundaki füzyonu analiz ediyorum. Bu ça- lışmanın özü, Blue Flame’in transkripsiyonu ve derinleme- sine analizidir. Analizde aşağıdaki konular tartışılmaktadır: (1) büyük ölçekli biçim ve bunun içinde, müzikal anlatıdaki her bölümün dramatik işlevi; (2) üslup ve onun içindeki füz- yon meselesi; (3) özellikle Arap makamı ile Batı majör-mi- nör sisteminin kaynaşması açısından tonalite/modalite; (4) doğaçlama; ve (5) ses yüksekliği/enstrümantasyon. Müziğin ritim, tempo değişiklikleri, rubato, dinamikler, özel efektler ve daha fazlasını içeren diğer parametreler, önemli oldukla- rında ele alınacaktır. Makalede Shaheen’in hem Arap hem de uluslararası kamuoyu için anlamlı olduğu kanıtlanan yeni bir Arap füzyon stili yarattığını savunuyorum. Shaheen’in müziği, Arap geleneğinde güçlü kökleri olan ve modern çev- rede eski Arap geleneğine benzer bir vecd etkisi yaratan bir kompozisyon ve performans tarzı yaratma girişimidir. Bu çalışma, Shaheen’in kompozisyonunun transkripsiyonuna ve analizine dayanan ve Shaheen’in sanatının estetik bir de- ğerlendirmesini öneren ilk çalışmadır.

References

 • Agordoh, A. A. (2005). African Music Traditional and Contemporary. New York: Nova Science Publication, Inc.
 • El-Shawan, S. (1984). Traditional Arab Music Ensembles in Egypt since 1967: “The Continuity of Tradition within a Contemporary Framework”? Ethnomusicology, 28(2), 271–288.
 • Khalaf, M. M. (2018). “Arabic Fusion Music: Simon Shaheen’s Compositi- ons.” Bar Ilan University, Bar Ilan University, pp. 26–79.
 • Rizq, Q. (2000) Almusiqa Al`Sharqeyyah wal-Ghena`a al-`Arabi, m`a al-See- rah al-`Dateyya lel-Fannan `Abdu al-`Hamuli [The Eastern Music and the Arabic singing, and the Biography of the Artist `Abdu al-`Hamuli]. Cairo: Maktabat Madbouli.
 • Shihab, V. (1997) al-Anwa` wal-Ashkal fi al-Musiqa al-`Arabeya [Genres and Forms in the Arabic Music]. Beirut: Dar al-`Hamra.
 • Signell, L. K. (1977). Maqam: Modal Practice in Turkish Art Music. Seattle: Asian Music Publication.
 • Touma, H. H. (1971). “The Maqam Phenomenon: An Improvisation Tech- nique in the Music of the Middle East.” Ethnomusicology, 15: 38-48.

An Analysis of a New Style and Aesthetic in Arabic Fusion Music: Blue Flame by Simon Shaheen

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1, 31 - 61, 27.07.2022

Abstract

Az sayıda Arap besteci, geleneksel Arap müziğinin özünü koruyan füzyon müziği yaratmayı başardı. Bu yazıda, Sha- heen’in stilini keşfetmek için Simon Shaheen’in Blue Flame adlı kompozisyonundaki füzyonu analiz ediyorum. Bu ça- lışmanın özü, Blue Flame’in transkripsiyonu ve derinleme- sine analizidir. Analizde aşağıdaki konular tartışılmaktadır: (1) büyük ölçekli biçim ve bunun içinde, müzikal anlatıdaki her bölümün dramatik işlevi; (2) üslup ve onun içindeki füz- yon meselesi; (3) özellikle Arap makamı ile Batı majör-mi- nör sisteminin kaynaşması açısından tonalite/modalite; (4) doğaçlama; ve (5) ses yüksekliği/enstrümantasyon. Müziğin ritim, tempo değişiklikleri, rubato, dinamikler, özel efektler ve daha fazlasını içeren diğer parametreler, önemli oldukla- rında ele alınacaktır. Makalede Shaheen’in hem Arap hem de uluslararası kamuoyu için anlamlı olduğu kanıtlanan yeni bir Arap füzyon stili yarattığını savunuyorum. Shaheen’in müziği, Arap geleneğinde güçlü kökleri olan ve modern çev- rede eski Arap geleneğine benzer bir vecd etkisi yaratan bir kompozisyon ve performans tarzı yaratma girişimidir. Bu çalışma, Shaheen’in kompozisyonunun transkripsiyonuna ve analizine dayanan ve Shaheen’in sanatının estetik bir de- ğerlendirmesini öneren ilk çalışmadır.

References

 • Agordoh, A. A. (2005). African Music Traditional and Contemporary. New York: Nova Science Publication, Inc.
 • El-Shawan, S. (1984). Traditional Arab Music Ensembles in Egypt since 1967: “The Continuity of Tradition within a Contemporary Framework”? Ethnomusicology, 28(2), 271–288.
 • Khalaf, M. M. (2018). “Arabic Fusion Music: Simon Shaheen’s Compositi- ons.” Bar Ilan University, Bar Ilan University, pp. 26–79.
 • Rizq, Q. (2000) Almusiqa Al`Sharqeyyah wal-Ghena`a al-`Arabi, m`a al-See- rah al-`Dateyya lel-Fannan `Abdu al-`Hamuli [The Eastern Music and the Arabic singing, and the Biography of the Artist `Abdu al-`Hamuli]. Cairo: Maktabat Madbouli.
 • Shihab, V. (1997) al-Anwa` wal-Ashkal fi al-Musiqa al-`Arabeya [Genres and Forms in the Arabic Music]. Beirut: Dar al-`Hamra.
 • Signell, L. K. (1977). Maqam: Modal Practice in Turkish Art Music. Seattle: Asian Music Publication.
 • Touma, H. H. (1971). “The Maqam Phenomenon: An Improvisation Tech- nique in the Music of the Middle East.” Ethnomusicology, 15: 38-48.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Music
Journal Section Research Articles
Authors

Mohammad Moussa Khalaf This is me

Publication Date July 27, 2022
Submission Date May 18, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Khalaf, M. M. (2022). An Analysis of a New Style and Aesthetic in Arabic Fusion Music: Blue Flame by Simon Shaheen. Etnomüzikoloji Dergisi, 5(1), 31-61.