ISSN: 2619-9572
e-ISSN: 2687-508X
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Etnomüzikoloji Derneği
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 4 Ağustos 2021 Bitiş: 12 Eylül 2021

Araştırma Makalesi

Performatiflik ve Müziksel Temsil: Karnavalesk Bir Performans Olarak "Huysuz Virjin"

Araştırma Makalesi

Yeni Şarkı Hareketi: Şili’de Sol Kanat İktidarı ve 1973 Sonrası Şili Diasporasında Müziğin İşlevselleşme Biçimleri

Araştırma Makalesi

Müzikte Estetiğin Eğitimde Önemi ve Müzik Estetiği Gelişimine Dönemsel Bakış

Araştırma Makalesi

Beethoven Op. 57 "Appassionata"

Araştırma Makalesi

A Study of the Reference Pitches in Ottoman - Turkish Music Through an Analysis of Historical Neys

Araştırma Makalesi

Yorumculuk - Bestecilik Yönlerinden “Variations Sérieuses” ve Nitelikleri

Araştırma Makalesi

‘Roman Açılımı’nın Bir Sonucu Olarak Türkiye’de Çingene Müziğinin Kültürel Patronajı: Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Örneği