Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’ye Mübadele ile Gelen Farklı Dildeki Ezgiler Üzerine Bir Araştırma

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 9 - 26, 31.07.2023

Abstract

Osmanlı Devleti sınırlarının Avrupa’ya kadar uzandığı yıllarda Balkan coğrafyasında çeşitli dil, inanç ve milliyete sahip topluluklar birlikte yaşamışlardır. Bu coğrafyada insanların uzun yıllar iç içe yaşamalarının büyük etkileri olmuştur. Farklı milliyetten insanlar birbirlerinin dillerini öğrenmiş ve folklor unsurlarını benimsemişlerdir. Balkan Savaşları ile Osmanlı Devleti Rumeli’deki hakimiyetini kaybetmiş, Dünya savaşı sonrası ise yeni bir Devlet olarak varlığını sürdürmeye başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Rumeli’de kalan Türkleri anayurda alabilmek ve kendi sınırlarındaki Rumları göndermek suretiyle Yunanistan ile bir anlaşma yapmıştır. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi sözleşmesi sonucunda balkan coğrafyasından yaklaşık 500.000 insan göç etmiş ve Türkiye sınırları içerisinde çeşitli bölgelere yerleştirilmiştir. Mübadele, balkanlarda yaşamış bu insanların sahip oldukları kültürel zenginlikleri de beraberinde getirmelerine zemin oluşturmuştur. Bu çalışmada Tekirdağ ili Şarköy ilçesi ölçek olarak belirlenmiş ve alan araştırması yöntemi kullanılarak mübadele ile Türkiye’ye gelen göçmenlerin getirdikleri Türkçe dışı ezgilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Göç, Mübadil, Şarköy, Alan Araştırması, Halk Müziği

References

 • Referans 1 ARTUN, E. (2015), Türk Halk Bilimi, Adana: Karahan Kitabevi
 • Referans 2 DENIZ, E. (2019). Türkiye’ye Pomak Göçleri. Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Istanbul. GÜLEN, T. (2010), Ben Bir Mübadilim, Istanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
 • Referans 3 GÖKDAG, B.A. (2012). Balkan Ülkelerinin Anayasalarında Dil Kullanımı ile Ilgili Düzenlemeler Turkish Studies, 7/4, 69-97.
 • Referans 4 INCE, K.S. (2016). Tekirdag-Sarköy Yöresinde Derlenerek Trt Repertuvarına Alınmıs Sözlü Ezgilerin, Günümüzdeki Icralarıyla Karsılastırılması. Haliç Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul.
 • Referans 5 INCE, K.S (2020). Sarköy Yöresi Halk Müzigi Arastırması (Derleme, Analiz, Icra). Haliç Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul.
 • Referans 6 ORTAYLI, I. (2020). Mübadele, TDV Islâm Ansiklopedisi (Cilt 31, 422-423). https:// islamansiklopedisi.org.tr/mubadele (29.03.2023).
 • Referans 7 SÖYLEMEZ, M. (2021). Türk-Yunan Nüfus Mübadeledesinde Türkofon Mübadillerin Türkçe Sözlü Ninni ve Tekerleme Örnekleri. Etnomüzikoloji Dergisi, 1,43-59.
 • Referans 8 YALTIRIK, H. (2017), Belgelere Göre Tekirdag’a Göç, Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94.Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdag, Ed: Arı K. S:559- 590.

A Study on Songs in Different Languages Coming to Turkey with Exchange

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 9 - 26, 31.07.2023

Abstract

In the years when the borders of the Ottoman Empire extended to Europe, communities with various languages, beliefs and nationalities lived together in the Balkan geography. People living together for many years in this geography have had great effects. People of different nationalities learned each other's languages and adopted folklore elements. With the Balkan Wars, the Ottoman Empire lost its dominance in Rumelia, and after the World War II, it started to exist as a new State. The State of the Republic of Turkey made an agreement with Greece by taking the Turks who remained in Rumelia to the homeland and sending the Greeks within its borders. As a result of the population exchange agreement between Turkey and Greece, approximately 500,000 people migrated from the Balkan geography and were settled in various regions within the borders of Turkey. The exchange provided the basis for these people who lived in the Balkans to bring their cultural richness with them. In this study, the district of Sarkoy in Tekirdag province was determined as a scale and it was aimed to determine the non-Turkish tunes brought by the immigrants who came to Turkey with the exchange by using the field research method.
Key words: Migration, Immigrant, Şarköy, Field Research, Folk Music

References

 • Referans 1 ARTUN, E. (2015), Türk Halk Bilimi, Adana: Karahan Kitabevi
 • Referans 2 DENIZ, E. (2019). Türkiye’ye Pomak Göçleri. Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Istanbul. GÜLEN, T. (2010), Ben Bir Mübadilim, Istanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
 • Referans 3 GÖKDAG, B.A. (2012). Balkan Ülkelerinin Anayasalarında Dil Kullanımı ile Ilgili Düzenlemeler Turkish Studies, 7/4, 69-97.
 • Referans 4 INCE, K.S. (2016). Tekirdag-Sarköy Yöresinde Derlenerek Trt Repertuvarına Alınmıs Sözlü Ezgilerin, Günümüzdeki Icralarıyla Karsılastırılması. Haliç Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul.
 • Referans 5 INCE, K.S (2020). Sarköy Yöresi Halk Müzigi Arastırması (Derleme, Analiz, Icra). Haliç Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul.
 • Referans 6 ORTAYLI, I. (2020). Mübadele, TDV Islâm Ansiklopedisi (Cilt 31, 422-423). https:// islamansiklopedisi.org.tr/mubadele (29.03.2023).
 • Referans 7 SÖYLEMEZ, M. (2021). Türk-Yunan Nüfus Mübadeledesinde Türkofon Mübadillerin Türkçe Sözlü Ninni ve Tekerleme Örnekleri. Etnomüzikoloji Dergisi, 1,43-59.
 • Referans 8 YALTIRIK, H. (2017), Belgelere Göre Tekirdag’a Göç, Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94.Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdag, Ed: Arı K. S:559- 590.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Music
Journal Section Research Articles
Authors

Kenan Serhat İnce 0000-0002-0242-200X

Publication Date July 31, 2023
Submission Date March 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA İnce, K. S. (2023). Türkiye’ye Mübadele ile Gelen Farklı Dildeki Ezgiler Üzerine Bir Araştırma. Etnomüzikoloji Dergisi, 6(1), 9-26.