PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında (1923–1940) Toplumcu-Gerçekçi Edebiyat Tartışmaları

Year 2016, Volume 1, Issue 2, 27 - 71, 01.06.2016

Abstract

Marksist estetiğin ikinci devresi Toplumcu-gerçekçilik olarak bilinir. 1934’teki Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi’nde kararlaştırılan bazı ölçütler bu anlayışın içeriğini belirlemiştir. Sanatçıdan sosyalist devrime hizmet etmesini isteyen toplumcu anlayış angaje bir edebiyat kurmaya çalışmıştır. Toplumcu-gerçekçilik Türk edebiyatını da etkilemiş, 1930’lu yıllardan itibaren toplumcu edebiyatla ilgili çeşitli konular tartışılmıştır. Bu tartışmalar daha çok sanat ve sanatçının toplumsal görevi konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Türk yazar ve eleştirmenlerinin Marksist estetikle ilgili kuramsal bilgilerinin yetersiz oluşu yüzünde konu daha çok halkçılık kavramı ekseninde ele alınmıştır. Türk yazarları Halka dönük edebiyatı toplumculuk olarak yorumlamışlardır.

Period Turkish Literature Socialist - Realistic Literature Discussions in Republican

Year 2016, Volume 1, Issue 2, 27 - 71, 01.06.2016

Abstract

Socialist-realism is known as the second half of Marxist aesthetics. Some measures agreed in 1934 that the Soviet Writers Union Congress has determined the content of this understanding. Socialist approach to engage wanting to serve the socialist revolution, sought to establish a literary artist. Socialist-realism has also affected the Turkish literature, various issues were discussed socialist literature from the 1930s. These discussions have focused more on the social role of art and artists issues. Turkish writer and critic of the Marxist theoretical information about the inadequate aesthetic issues are discussed in more axis of concept of populism. Turkish authors have interpreted this as socialism facing the public literature

Details

Other ID JA53HB29BH
Journal Section Research Article
Authors

Murat KACIROĞLU This is me

Publication Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Kacıroğlu, M. (2016). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında (1923–1940) Toplumcu-Gerçekçi Edebiyat Tartışmaları . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 27-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etusbed/issue/35461/393986