Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-939X | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Erzurum Technical University | http://www.etusbe.com/Anasayfa.Aspx


Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED) (ISSN: 2149-939X), 2015 yılında yayım hayatına başlayan, basılı ve elektronik olarak yayımlanan, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Sosyal bilimler alanındaki birikime katkıda bulunacak, özgün ve bilimsel yöntemlere uygun çalışmalar yayınlamayı kendine amaç edinen  ETÜSBED, Bahar ve Güz (Nisan ve Ekim) dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayımlanmak için gönderilen çalışmaların sosyal ve beşerî bilimleri ilgilendiren türden “Araştırma Makalesi”, “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” olması gerekir. Derginin yayın dili Türkçedir. İngilizce ve Almanca kaleme alınmış çalışmalar da yayımlanabilir.

ETÜSBED, SOBİAD Atıf Dizini, ASOS İndex, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals,  Internation Scientific Indexing (ISI) gibi indekslerce taranmakta; TR DİZİN için değerlendirme sürecinde bulunmaktadır.

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2149-939X | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Erzurum Technical University | http://www.etusbe.com/Anasayfa.Aspx
Cover Image


Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED) (ISSN: 2149-939X), 2015 yılında yayım hayatına başlayan, basılı ve elektronik olarak yayımlanan, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Sosyal bilimler alanındaki birikime katkıda bulunacak, özgün ve bilimsel yöntemlere uygun çalışmalar yayınlamayı kendine amaç edinen  ETÜSBED, Bahar ve Güz (Nisan ve Ekim) dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayımlanmak için gönderilen çalışmaların sosyal ve beşerî bilimleri ilgilendiren türden “Araştırma Makalesi”, “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” olması gerekir. Derginin yayın dili Türkçedir. İngilizce ve Almanca kaleme alınmış çalışmalar da yayımlanabilir.

ETÜSBED, SOBİAD Atıf Dizini, ASOS İndex, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals,  Internation Scientific Indexing (ISI) gibi indekslerce taranmakta; TR DİZİN için değerlendirme sürecinde bulunmaktadır.

İndeksler

16840

16841
16884

16885
16887