PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

MİLLÎ MÜCADELE ve ERKEN DÖNEM CUMHURİYET ROMANINDA SİYASET-GÜÇ VE İKTİDAR SORUNU

Year 2017, Volume 2, Issue 4, 1 - 24, 01.06.2017

Abstract

1919-1928 yılları arası Türk romanının gelişim süreci içinde bir geçiş dönemidir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’te geçişi de karşılayan bu dönemde, Türk romanında siyasi konuların daha yoğun bir şeklide ele alındığı görülmektedir. Bu dönemde yayımlanan romanlarda hem II. Abdülhamit dönemi hem de İttihat ve Terakki dönemi eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Romancılar her iki dönemle ayrı ayrı hesaplaşama yoluna gitmişlerdir. II. Abdülhamit dönemine işaret eden romanlarda padişahın yönetim tarzı eleştirilirken, İttihat ve Terakki dönemini ise bu partinin ileri gelen yöneticilerinin yaptıkları hatalar üzerinde durulur. İktidar ve güç mücadelelerinin ele alındığı popüler-tarihî romanlarda ise Osmanlı sarayında yaşanan güç mücadeleleri ele alınır.

THE PROBLEM OF POLITICS-POWER AND POLITICAL POWER IN THE NOVELS OF NATIONAL STRUGGLE AND

Year 2017, Volume 2, Issue 4, 1 - 24, 01.06.2017

Abstract

It is a transitional period in the development process of the Turkish novel between 1919-1928. In this period, which welcomed the transition from the Ottoman Empire to the Republic, it is seen that political issues are dealt with more intensively in the Turkish novel.In this novel published in the period. The period of Abdülhamit II. and the period of İttihat ve Terakki were considered with a critical approach. The Writter went to separate the two periods separately. In the novels pointing to the period of Abdülhamit II., the ruling style of the sultan was criticized, while the period of İttihat ve Terakki was focused on the mistakes made by the leading administrators of this party.In the popular-historical novels in which power and power struggles are handled, power battles in the Ottoman palace are handled

Details

Other ID JA38DT55VK
Journal Section Research Article
Authors

Murat KACIROĞLU This is me

Publication Date June 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 2, Issue 4

Cite

APA Kacıroğlu, M. (2017). MİLLÎ MÜCADELE ve ERKEN DÖNEM CUMHURİYET ROMANINDA SİYASET-GÜÇ VE İKTİDAR SORUNU . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (4) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etusbed/issue/35463/393998