Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

THE FACTORS OF AFFECTING THE VOLUME OF RETAIL SALES: ARDL BORDER TEST APPROACH

Year 2018, Volume 3, Issue 5, 117 - 130, 05.05.2018

Abstract

The retail sector has a very important place in the economic structure in all countries. Because there are many fields of activity directly interacting with consumers in this sector. Therefore; changing and developments in the volume of retail sales present very important information about future of economy. In this research short and long term relationship between the index of volume of retail sales  and   macroeconomic variables affecting it in Turkey 2012: 01-2017: 02 period is tried to study with ARDL bounds test model. Although there is a long-term relationship between variables according to the findings of the analysis, it is not confirmed that such a relationship exists in the short term.

References

 • Abhishek Shukla ve Rajeev Srivastava (2016), “Influence of Ethical Ideology and Socio-Demographic Characteristics on Turnover Intention: A Study of Retail Industry in India”, Cogent Business & Management, 3: 1238334, 1-21.
 • Arunraj, Nari Sivanandam ve Ahrens, Diane (2016), "Estimation of non-catastrophic weather impacts for retail industry", International Journal of Retail & Distribution Management, 44 (7), 731-753.
 • Crabbe, Margaret J. Acquaah, Moses (2016), "The determinants of service recovery in the retail industry: A study of micro and small enterprises in Ghana", African Journal of Economic and Management Studies, 7(1), 54-74.
 • Engle, R.F., Granger, C.W. (1987), “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation,and Testing”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 251-276.
 • Ersoy, Nazlı (2017), “Çok Kriterli Karar Verme Metodları Kullanılarak Perakende Sektöründe Performans Ölçümü”, Ege Akademik Bakış, 17(4), 539-551.
 • Hançerlioğulları, Gülşah, Şen, Alper, Aktunç, Esra Ağca, (2016) "Demand Uncertainty and Inventory Turnover Performance: An Empirical Analysis of The US Retail Industry", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46 (6/7), 681-708.
 • Johansen, S., Juselius, K. (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration—with Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and statistics, 52(2),169-210.
 • Karagöz, Bihter ve Karagöz, Çağlar, Berna (2011), “Perakende Sektöründe Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi”, Academic Journal of Information Technology, .1-17.
 • Kaufinger, Gregory G. (2014), “Macroeconomic factors affecting US retail furniture/home furnishings industry sales”, Research in Business and Economics Journal, 10, 1-10.
 • Kato, Atsuyuki (2012), “Productivity, returns to scale and product differentiation in the retail trade industry: an empirical analysis using Japanese firm-level data”, J Prod Anal, 38, 345–353.
 • Kallweit, Katrin, Spreer, Phillipp, Toporowski, Waldemar (2014), “Why Do Customers Use Self-Service Information Technologies in Retail? The Mediating Effect of Perceived Service Quality”, Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 268–276.
 • Pesaran, M. H., Shin ve Y., Smith, R. J. (2001), “Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Polat, Cihan ve Külter, Banu (2007), “Tüketicilerin Perakende Mağaza Tercihini Etkileyen Faktörler: Niğde İli Örneği”, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (3), 109 – 126.
 • PWC , www.pwc.com (Erişim Tarihi: 7 Haziran 2017) Tatlı, Halim ve Koç, Beşir (2017), “ Türkiye Perakende Sektöründeki Satış Hacmi ve Tüketici Güveni Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi”, V. Anadolu International Conference in Economics, 1-17.
 • TCMB, www.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: 7 Haziran 2017)
 • TUİK, www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 7 Haziran 2017)
 • Ünal, Sevtap, Hatice Dağcı Büyük ve Hatice Aydın (2013), “Perakende Akaryakıt Sektöründe Marka Sadakatine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 363-375.
 • Vezir Oğuz, Gülsüm ve Gürdal, Sahavet (2017), “Perakende Sektöründe Mağaza Atmosferinin Satış Personeli Performansı Üzerindeki Etkileri: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma”, International Journal Academic Value Studies, 3(8), 41-54.

PERAKENDE SATIŞ HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Year 2018, Volume 3, Issue 5, 117 - 130, 05.05.2018

Abstract

Perakende sektörü bütün ülkelerdeki ekonomik yapı içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Zira bu sektör içerisinde doğrudan tüketiciler ile etkileşim halinde bulunan birçok faaliyet alanı bulunmaktadır. Buna bağlı olarak perakende satış hacminde meydana gelen değişim ve gelişmeler ekonominin geleceği hakkında çok önemli bilgiler sunmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de 2012:01-2017:02 döneminde perakende satış hacim endeksi ile onu etkileyen makroekonomik değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkisi ARDL sınır testi modeli ile incelenmeye çalışılmıştır. Analiz bulgularına göre değişkenler arasında uzun dönemde ilişki bulunmasına karşın kısa dönemde böyle bir ilişkinin mevcut olduğu doğrulanmamaktadır.    

References

 • Abhishek Shukla ve Rajeev Srivastava (2016), “Influence of Ethical Ideology and Socio-Demographic Characteristics on Turnover Intention: A Study of Retail Industry in India”, Cogent Business & Management, 3: 1238334, 1-21.
 • Arunraj, Nari Sivanandam ve Ahrens, Diane (2016), "Estimation of non-catastrophic weather impacts for retail industry", International Journal of Retail & Distribution Management, 44 (7), 731-753.
 • Crabbe, Margaret J. Acquaah, Moses (2016), "The determinants of service recovery in the retail industry: A study of micro and small enterprises in Ghana", African Journal of Economic and Management Studies, 7(1), 54-74.
 • Engle, R.F., Granger, C.W. (1987), “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation,and Testing”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 251-276.
 • Ersoy, Nazlı (2017), “Çok Kriterli Karar Verme Metodları Kullanılarak Perakende Sektöründe Performans Ölçümü”, Ege Akademik Bakış, 17(4), 539-551.
 • Hançerlioğulları, Gülşah, Şen, Alper, Aktunç, Esra Ağca, (2016) "Demand Uncertainty and Inventory Turnover Performance: An Empirical Analysis of The US Retail Industry", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46 (6/7), 681-708.
 • Johansen, S., Juselius, K. (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration—with Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and statistics, 52(2),169-210.
 • Karagöz, Bihter ve Karagöz, Çağlar, Berna (2011), “Perakende Sektöründe Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi”, Academic Journal of Information Technology, .1-17.
 • Kaufinger, Gregory G. (2014), “Macroeconomic factors affecting US retail furniture/home furnishings industry sales”, Research in Business and Economics Journal, 10, 1-10.
 • Kato, Atsuyuki (2012), “Productivity, returns to scale and product differentiation in the retail trade industry: an empirical analysis using Japanese firm-level data”, J Prod Anal, 38, 345–353.
 • Kallweit, Katrin, Spreer, Phillipp, Toporowski, Waldemar (2014), “Why Do Customers Use Self-Service Information Technologies in Retail? The Mediating Effect of Perceived Service Quality”, Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 268–276.
 • Pesaran, M. H., Shin ve Y., Smith, R. J. (2001), “Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Polat, Cihan ve Külter, Banu (2007), “Tüketicilerin Perakende Mağaza Tercihini Etkileyen Faktörler: Niğde İli Örneği”, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (3), 109 – 126.
 • PWC , www.pwc.com (Erişim Tarihi: 7 Haziran 2017) Tatlı, Halim ve Koç, Beşir (2017), “ Türkiye Perakende Sektöründeki Satış Hacmi ve Tüketici Güveni Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi”, V. Anadolu International Conference in Economics, 1-17.
 • TCMB, www.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: 7 Haziran 2017)
 • TUİK, www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 7 Haziran 2017)
 • Ünal, Sevtap, Hatice Dağcı Büyük ve Hatice Aydın (2013), “Perakende Akaryakıt Sektöründe Marka Sadakatine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 363-375.
 • Vezir Oğuz, Gülsüm ve Gürdal, Sahavet (2017), “Perakende Sektöründe Mağaza Atmosferinin Satış Personeli Performansı Üzerindeki Etkileri: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma”, International Journal Academic Value Studies, 3(8), 41-54.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Hikmet AKYOL (Primary Author)
0000-0001-9119-7416


Harun CAN

Publication Date May 5, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 5

Cite

APA Akyol, H. & Can, H. (2018). PERAKENDE SATIŞ HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (5) , 117-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etusbed/issue/36888/421044