Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

BOSNALI ŞAİR MUSA ÇAZIM ÇATİÇ’İN DENEMELERİNDE TÜRK EDEBİYATI ŞAİRLERİ

Year 2021, Volume 0, Issue 12, 96 - 104, 30.04.2021
https://doi.org/10.29157/etusbed.892495

Abstract

Bosna'da okurların ve edebiyat eleştirmenlerinin zamanın toplumsal, siyasi ve kültürel şartlarına uygun olarak Avrupa edebiyatına yönelmiş olduğu bir dönemde, önce Safvet Beg Başagiç, ardından Musa Çazim Çatiç Doğu dillerinde yazılan edebiyata karşı oldukça sönmüş olan ilgiyi yeniden canlandırmıştır. Bosna Hersek’in en saygın şairlerinden biri olan Çatiç 1878’de doğar, 1915’te ölür. 1898 yılında ilk defa İstanbul’a gider ve orada 1 yıl kalır. Ardından, 1902’de eğitim amacıyla tekrar İstanbul’a giderek dönemin ünlü medresesi olan Numune-i Terraki Mektebi’ne yazılırsa da çok geçmeden başka bir liseye geçer, ancak maddi destek bulamadığı için ertesi yıl Bosna’ya dönerek Saraybosna’da Şerrî Hukuk Okulu’na kaydolur. Bosna Hersek’te pek çok dergide yazı yazmış ve editörlük yapmış olan Çatiç, özellikle denemelerinde hem klasik dönem hem de yeni Türk edebiyatı şairleri hakkında değerlendirmelerde bulunur. Bu çalışmada ünlü Bosnalı şair Musa Çazım Çatiç’in denemelerinde bahsettiği Türk şairleri üzerinde durulacaktır.

References

  • Ćatić, Musa Ćazim. (1968), Sabrana djela II (Izvorna proza-prevedena proza), hazırlayan: Abdurahman Nametak, Tešanj: Narodni univerzitet.
  • Ćatić, Musa Ćazim. (2002), Pjesme, prepjevi, eseji, hazırlayan: Enes Duraković, Sarajevo: Preporod.
  • Daşçıoğlu, Yılmaz. (2006), 'Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç'in Gözünden Türk Edebiyatı', İlmî Araştırmalar, Cilt 22, s.65-81.

Year 2021, Volume 0, Issue 12, 96 - 104, 30.04.2021
https://doi.org/10.29157/etusbed.892495

Abstract

References

  • Ćatić, Musa Ćazim. (1968), Sabrana djela II (Izvorna proza-prevedena proza), hazırlayan: Abdurahman Nametak, Tešanj: Narodni univerzitet.
  • Ćatić, Musa Ćazim. (2002), Pjesme, prepjevi, eseji, hazırlayan: Enes Duraković, Sarajevo: Preporod.
  • Daşçıoğlu, Yılmaz. (2006), 'Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç'in Gözünden Türk Edebiyatı', İlmî Araştırmalar, Cilt 22, s.65-81.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Research Article
Authors

Melinda BOTALİC (Primary Author)
Tuzla Üniversitesi
0000-0001-5622-1134
Bosnia and Herzegovina

Publication Date April 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 0, Issue 12

Cite

APA Botalic, M. (2021). BOSNALI ŞAİR MUSA ÇAZIM ÇATİÇ’İN DENEMELERİNDE TÜRK EDEBİYATI ŞAİRLERİ . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (12) , 96-104 . DOI: 10.29157/etusbed.892495