Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Gastronomi, Müzik ve Beyin

Year 2021, Volume , Issue 13, 149 - 161, 31.10.2021
https://doi.org/10.29157/etusbed.980892

Abstract

Bu çalışmada gastronomi, müzik ve beyin, üçlü bir paradigma olarak sunulmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde spesifik olarak gastronomi ve müzik bir deneyim alanı olarak açıklanmış, müziğin hangi faktörlerinin, ne şekilde gastronomiyle ilişkili olabileceği sunulmuştur. İkinci bölümde ise beyin ile ilişkileri verilmiş ve bu üç alanın sentezlenme potansiyelinin, EEG beyin frekansları bantlarıyla açıklanabilirliğine dikkat çekilmiştir. Ulusal literatürde henüz bu parametreleri bağdaştıran bir çalışmaya rastlanmadığından bu çalışma, kavramsal olarak öncü bir çalışma olmasıyla geleceğin bilimsel çalışmaları için güncel bir paradigmaya yol açmaktadır. Bir restoranda yemek yeme deneyiminde müziğin rolü nedir? Müzik, bireylerin bir yemekten aldıkları deneyim performansını nasıl etkileyebilir? Bireylerin dikkat ve yüksek konsantrasyonunu arttırabilecek müzikler nelerdir? Bireylerin yemek yeme deneyiminde kaygı durumları nasıl önlenebilir? Bu soruların cevapları, araştırmanın temel amaçlarını açıklamaktadır. Çünkü, bu çalışmada ortaya konulan bakış açısının, gastronomi ve müzik alanlarında yaratacağı değişimler için oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Gastronomi ve müziğin beyin ile doğrudan ilişkisi, bireylerin davranışlarını anlayabilmek ve doğru bir şekilde yönlendirebilmek için oldukça önemlidir.

References

 • Babaç, E. (2021). Yiyecek İşletmeleri Web Sitelerinde Kullanıcı Deneyiminin Nöropazarlama Teknikleriyle Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Carvalho, F.R., Van Ee, R., Rychtarikova, M., Touhafi, A., Steenhaut, K., Persoone, D., Spence, C., & Leman, M. (2015). Does music influence the multisensory tasting experience? Journal of Sensory Studies, 30(5), 404–412, https://doi.org/10.1111/joss.12168.
 • Çuhadar, C. H. (2017). Müziksel zeka. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(3), 1-12.
 • Ekmekçi, R. (2019). Sporda zihinsel antrenman (bir adım önde) psikolojik performans-beyin nasıl çalışır?-stres yönetimi-motivasyon-beyin ve beslenme-spor genetiği. Detay Yayıncılık, İkinci Baskı, Ankara.
 • Hallam, S. (2012). The effects of background music on health and wellbeing. Ur MacDonald, R. AR, Kreutz, R. & Mitchell, L. (red.) (2012). Music, health and wellbeing.
 • Karapetsas A., Laskaraki R., Fotis A. & Psaltopoulou D. (2015). Evaluating the relation between musical abilities and phonological processing in normal readers and children with dyslexia - 4th International Scientific Conference: Creative Arts Interconnection – Paideia – Therapy, Thessaloniki, Greece, 19- 22 March, 2015. Kropotov, J. D. (2016). Functional neuromarkers for psychiatry. Academic Press, Chapter 2.3 - Beta and Gamma Rhythms, Ed. Juri D. Kropotov, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-410513-3.00009-7.
 • Kučikienė, D., & Praninskienė, R. (2018). The impact of music on the bioelectrical oscillations of the brain. Acta Medica Lituanica, 25(2). https://doi.org/10.6001/actamedica.v25i2.3763.
 • Liu, X. F. & Jiang, P. (2014). The Influence of Store Atmosphere on Shoppers’ Impulse Purchasing Behavior. BUSN 39 Degree Project in Global Marketing, Lund, 2014-06-02.
 • Magnini, V.P. & Thelen, S.T. (2008). The influence of music on perceptions of brand personality, décor, and service quality: The case of classical music in a fine-dining restaurant, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 16, 286–300.
 • Smith, J. M., & Ditschun, T. L. (2009). Controlling satiety: how environmental factors influence food intake. Trends in food science & technology, 20(6), 271-277.
 • Spence, C. (2012). Auditory contributions to flavour perception and feeding behaviour. Physiol. Behav. 107(4), 505–515.
 • Spence, C., Michel, C. & Smith, B. (2014). Airplane noise and the taste of umami. Flavour 3, 2.
 • Stroebele, N., & de Castro, J.M. (2006). Listening to music while eating is related to increases in people’s food intake and meal duration. Appetite, 47(3), 285–289. https://doi.org/10.1016/j.appet.2006.04.001.
 • Taylor, R. (2017). Big Mac or Brahms, sir? McDonald’s is pumping out classical music to calm rowdy customers in 24 hr restaurants, Daily Mail Online, July 11th. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4685726/McDonald-s-pump-classicalmusic-calm-late-night-diners.html.
 • Tosun, M., Erginli, M., Kasım, Ö., Uğraş, B., Tanrıverdi, Ş. ve Kavak, T. (2018). EEG verileri kullanılarak fiziksel el hareketleri ve bu hareketlerin hayalinin yapay sinir ağları ile sınıflandırılması. Journal of Computer and Information Sciences, 1(2), A2, Ağustos, 2018. http://eee.ktu.edu.tr/labs/med.end/EEG.pdf, Erişim Tarihi: 01.05.2020; https://aklinizikesfedin.com/beyin-dalgalari-delta-teta-alfa-beta-ve-gama/, (Erişim Tarihi: 09.06.2021).
 • https://www.cambridgebrainsciences.com/more/articles/the-strange-science-of-how-your-brain-enjoys-food-and-music (Erişim Tarihi: 01.06.2021).
 • https://www.weightwatchers.com/us/article/3-surprising-ways-restaurant-music-affects-how-you-eat (Erişim Tarihi: 06.06.2021).

Year 2021, Volume , Issue 13, 149 - 161, 31.10.2021
https://doi.org/10.29157/etusbed.980892

Abstract

References

 • Babaç, E. (2021). Yiyecek İşletmeleri Web Sitelerinde Kullanıcı Deneyiminin Nöropazarlama Teknikleriyle Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Carvalho, F.R., Van Ee, R., Rychtarikova, M., Touhafi, A., Steenhaut, K., Persoone, D., Spence, C., & Leman, M. (2015). Does music influence the multisensory tasting experience? Journal of Sensory Studies, 30(5), 404–412, https://doi.org/10.1111/joss.12168.
 • Çuhadar, C. H. (2017). Müziksel zeka. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(3), 1-12.
 • Ekmekçi, R. (2019). Sporda zihinsel antrenman (bir adım önde) psikolojik performans-beyin nasıl çalışır?-stres yönetimi-motivasyon-beyin ve beslenme-spor genetiği. Detay Yayıncılık, İkinci Baskı, Ankara.
 • Hallam, S. (2012). The effects of background music on health and wellbeing. Ur MacDonald, R. AR, Kreutz, R. & Mitchell, L. (red.) (2012). Music, health and wellbeing.
 • Karapetsas A., Laskaraki R., Fotis A. & Psaltopoulou D. (2015). Evaluating the relation between musical abilities and phonological processing in normal readers and children with dyslexia - 4th International Scientific Conference: Creative Arts Interconnection – Paideia – Therapy, Thessaloniki, Greece, 19- 22 March, 2015. Kropotov, J. D. (2016). Functional neuromarkers for psychiatry. Academic Press, Chapter 2.3 - Beta and Gamma Rhythms, Ed. Juri D. Kropotov, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-410513-3.00009-7.
 • Kučikienė, D., & Praninskienė, R. (2018). The impact of music on the bioelectrical oscillations of the brain. Acta Medica Lituanica, 25(2). https://doi.org/10.6001/actamedica.v25i2.3763.
 • Liu, X. F. & Jiang, P. (2014). The Influence of Store Atmosphere on Shoppers’ Impulse Purchasing Behavior. BUSN 39 Degree Project in Global Marketing, Lund, 2014-06-02.
 • Magnini, V.P. & Thelen, S.T. (2008). The influence of music on perceptions of brand personality, décor, and service quality: The case of classical music in a fine-dining restaurant, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 16, 286–300.
 • Smith, J. M., & Ditschun, T. L. (2009). Controlling satiety: how environmental factors influence food intake. Trends in food science & technology, 20(6), 271-277.
 • Spence, C. (2012). Auditory contributions to flavour perception and feeding behaviour. Physiol. Behav. 107(4), 505–515.
 • Spence, C., Michel, C. & Smith, B. (2014). Airplane noise and the taste of umami. Flavour 3, 2.
 • Stroebele, N., & de Castro, J.M. (2006). Listening to music while eating is related to increases in people’s food intake and meal duration. Appetite, 47(3), 285–289. https://doi.org/10.1016/j.appet.2006.04.001.
 • Taylor, R. (2017). Big Mac or Brahms, sir? McDonald’s is pumping out classical music to calm rowdy customers in 24 hr restaurants, Daily Mail Online, July 11th. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4685726/McDonald-s-pump-classicalmusic-calm-late-night-diners.html.
 • Tosun, M., Erginli, M., Kasım, Ö., Uğraş, B., Tanrıverdi, Ş. ve Kavak, T. (2018). EEG verileri kullanılarak fiziksel el hareketleri ve bu hareketlerin hayalinin yapay sinir ağları ile sınıflandırılması. Journal of Computer and Information Sciences, 1(2), A2, Ağustos, 2018. http://eee.ktu.edu.tr/labs/med.end/EEG.pdf, Erişim Tarihi: 01.05.2020; https://aklinizikesfedin.com/beyin-dalgalari-delta-teta-alfa-beta-ve-gama/, (Erişim Tarihi: 09.06.2021).
 • https://www.cambridgebrainsciences.com/more/articles/the-strange-science-of-how-your-brain-enjoys-food-and-music (Erişim Tarihi: 01.06.2021).
 • https://www.weightwatchers.com/us/article/3-surprising-ways-restaurant-music-affects-how-you-eat (Erişim Tarihi: 06.06.2021).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Erhan BABAÇ (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-9232-9177
Türkiye


Ezgi ERTEK BABAÇ
0000-0003-4136-9026
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 13

Cite

APA Babaç, E. & Ertek Babaç, E. (2021). Gastronomi, Müzik ve Beyin . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (13) , 149-161 . DOI: 10.29157/etusbed.980892